Tuotevastuuta ei voi pakoilla

Tuotevastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen myynyt, maahantuonut tai valmistanut yritys on käytännössä vastuussa sen aiheuttamista vahingoista.

Valmistajan, myyjän ja maahantuojan tuotevastuu

Tuotteen myynyt, maahantuonut tai valmistanut yritys on vastuussa tuotteen turvallisuudesta

Mediassa on uutisoitu mm. yrittäjästä, joka joutui korvaamaan maahantuomansa sähköpyörän aiheuttaman tulipalovahingot. Korvaussumma oli 460 000 euroa.

Olisiko sinun yritykselläsi varaa maksaa vastaava summa?

Vakuutus voi olla pelastava enkeli

Tuotevastuulain mukainen tuotevastuu on asia, joka koskee valmistajia, myyjiä ja maahantuojia - ei siis vain valmistajia, kuten usein ajatellaan.

Käytännössä tuotevastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen myynyt, maahantuonut tai valmistanut yritys on vastuussa tuotteen puutteellisen turvallisuuden aiheuttamista vahingoista. Pahimmillaan virhe voi aiheuttaa satojentuhansien tai jopa miljoonien arvoiset vahingot, kuten sähköpyörä-case osoittaa.

Henkilövahinkokorvauksilla ei edes ole ylärajaa, joten on hankala kuvitella, millaisista korvaussummista korkeimmillaan puhutaan. Esimerkiksi saastuneet elintarvikkeet tai vialliset sähkölaitteet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja monelle, ja tällöin korvaussummat nousevat helposti miljooniin euroihin.

Tuotevastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen myynyt, maahantuonut tai valmistanut yritys on vastuussa tuotteen puutteellisen turvallisuuden aiheuttamista vahingoista.

Tapio Valtonen, vastuuvakuutusten tuotepäällikkö, If

Ilman tuotevastuuvakuutusta koko yrityksen tulevaisuus voi olla uhattuna. Varsinkin pienillä yrityksillä voi olla rajalliset resurssit tuoteturvallisuuden ja laadun valvontaan. Riskin suuruus ei kuitenkaan riipu yrityksen koosta.

Jostain syystä - yleensä rahallisen säästön tai tietämättömyyden takia - tuotevastuuvakuutus jää silti ottamatta. Usein yrittäjät olettavat, että oma huolellisuus riittää välttymään vastuusta vahinkotilanteessa. Valitettavasti asia ei ole näin yksinkertainen. Tuotevastuulain mukaan vastuu on tuottamuksesta riippumaton eli täysin huolellisestikin toiminut yrittäjä voi joutua vastuuseen.

Kiinasta sähköpyöriä maahantuonut yritys on saattanut toimia hyvinkin huolellisesti. Ja silti se on vastuussa tuotteen aiheuttamista vahingoista, koska on tuonut pyörän EU-alueelle.

Maahantuojan ei siis aina kannata luottaa valmistajan vakuutteluihin tuotteen turvallisuudesta, vaan usein myös itse suoritetut testaukset saattavat olla tarpeen. Vaikka vakuutus korvaisikin vahingot, ovat isot tuotevastuuvahingot yrityksen maineelle kova kolaus.

Ilman tuotevastuuvakuutusta yrittäjä vastaa itse myös oikeudenkäyntikuluista, jos joku väittää, että tuote on aiheuttanut vahinkoa. Nämäkin kulut voivat tehdä aimo loven yrityksen pankkitilin saldoon, vaikkei sitä korvauksiin tuomittaisikaan.

Älä ota liikaa vastuuta kantaaksesi

Tuotevastuulain mukaisesti henkilölle aiheutuviin vahinkoihin liittyvästä vastuusta ei voida erikseen sopia, koska kuluttajakaupassa velvoitetaan myyjät, valmistajat ja maahantuojat ankaraan vastuuseen, josta ei voi poiketa sopimalla.

Yritysten välillä voidaan kuitenkin sopia tuotteen aiheuttamista esinevahingoista, jolloin on tärkeää pitäytyä sitoutumasta liian suureen korvausvastuuseen. Toisin sanoen yrityksen ei pidä sitoutua suurempaan korvausvastuuseen omille asiakkailleen tai yhteistyökumppaneihin, kuin mihin yritys, jolta tuote hankitaan, on sitoutunut.

Otetaan esimerkiksi ruuveja myyvä yritys nimeltään Ruuvi&Mutteri (R&M), joka ostaa myynnissä olevat ruuvinsa yritykseltä nimeltään Ruuvinväännin. Jos Ruuvinväännin sitoutuu korvaamaan R&M:lle ainoastaan virheellisen ruuvin, ei R&M:n kannata sitoutua korvaamaan omille asiakkailleen virheellisestä ruuvista enempää kuin antamalla uuden ruuvin tilalle. Sen ei siis kannata sopia korvaavansa kaikkia viallisen ruuvin aiheuttamia vahinkoja. Tämä on Ruuvinvääntimen vastuulla.

Valitettavasti vahinkoja sattuu ja sopimukset ovat joskus epäselviä. Siksi tuotevastuuvakuutuksen ottaminen kannattaa - aina. Etenkin pienille alihankkijoille on tuotevastuuvakuutus paras keino osoittaa, että ne pystyvät kantamaan tuotteidensa aiheuttamat mahdolliset riskit.

Tuotevastuuvakuutus on ainoa suoja vakuutuskorvauksia sekä oikeudenkäynti- ja asianajokuluja vastaan. Se antaa paremmat mahdollisuudet puolustautua väitteitä vastaan, kun itsellä ei tarvitse olla varoja mahdollisiin oikeudenkäyntikuluihin. Lisäksi vahinkotilanteissa vakuutusyhtiön asiantuntijat neuvottelevatkin korvauksenvaatijan kanssa mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta ja vahingon määrästä, mikä tarkoittaa sitä, että vakuutusyhtiön juristiarmeija on vakuutuksenottajan turvana. Osaatko kuvitella parempaa turvaa omalle toiminnallesi?

Kirjoittaja: Tapio Valtonen, vastuuvakuutusten tuotepäällikkö, If

Kiinnostuitko tuotevastuuvakuutuksesta?

Tuotevastuuvakuutus kattaa vakuutuksenottajan valmistaman, vuokraaman tai EU- ja ETA-alueelle tuoman tuotteen virheellisyydestä tai puutteellisesta turvallisuudesta syntyvät henkilö- ja esinevahingot. Lue lisää tuotevastuuvakuutuksesta ja pyydä tarjous!

Tutustu vakuutukseen