Brexit ja yrityksen vakuutukset

Britannian ero EU:sta vaikuttaa myös Suomessa toimiviin yrityksiin. EU ja Britannia saivat 24.12.2020 päätökseen neuvottelut kauppa- ja yhteistyösopimuksesta. Sopimusta sovelletaan 1.1.2021 lähtien. 

Brexitin vaikutukset yrityksiin ja vakuutuksiin

Britannian EU-erolla on monenlaisia vaikutuksia esimerkiksi henkilöiden liikkumiseen, tavara- ja palvelukauppaan sekä maa- ja lentotieliikenteeseen.

Ajoneuvovakuutukset

Ota vihreä kortti mukaan matkustaessasi autolla työmatkalle Britanniaan

Liikennevakuutuskeskus suosittelee, että autolla tai muulla ajoneuvolla Britanniaan matkustavien kannattaa ottaa matkalle mukaan kansainvälinen todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta eli vihreä kortti (Green Card).

Ilman todistusta maahanpääsy saatetaan estää tai autoilijaa voidaan vaatia ostamaan paikallinen rajavakuutus.

Lue lisää vihreästä kortista ja tilausohjeet

Henkilövakuutukset

Matkavakuutus turvaa työntekijän myös Brexitin aikana

1.1.2021 alkaen henkilöiden vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä loppui, mikä tarkoittaa, että määräykset liikkuvuudesta ovat selvästi rajoitetumpia kuin ennen.

EU:n ja Britannian kansalaiset voivat matkustaa viisumivapaasti, jos matkan kesto on alle 90 päivää. Ifin matkavakuutus on normaalisti voimassa. Brexitin myötä matkavakuutuksen rooli on korostunut entisestään.

Lähetetyt työntekijät ovat turvattuja, kunhan A1-todistus on voimassa

Työtapaturmavakuutuksen voimassaolo edellyttää A1-todistusta.

Vastuuvakuutukset

Yrityksille koituvat muutokset riippuvat yrityksen toimialasta, sijaintipaikasta tai roolista tuotantoketjussa. Osa Brexitin tuomista muutoksista ovat tuotekohtaisia.

Tuotevastuuvakuutus ja korvausvelvollisuus

Tuotevastuulain mukainen korvausvelvollisuus koskee tuotteesta henkilölle tai yksityiseen käyttöön tarkoitetulle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Tuotevastuulain mukainen vahingonkorvausvelvollisuus on sillä, joka on tuonut tuotteen Euroopan talousalueelle täällä liikkeelle laskettavaksi. 

Tuotevastuuvakuutus on välttämätön, sillä tuotevastuulaista ei voida sopimuksin poiketa vahinkoa kärsineen vahingoksi, eikä korvauksen määrälläkään ole ylärajaa.