Sopimusten kehittämispalvelu

Sopimusten kehittämispalvelu on palvelu, jossa yhteistyökumppanimme asianajotoimisto Lexia auttaa sinua yrityksesi sopimusten kanssa. Palvelu auttaa tunnistamaan sopimusten kehittämisalueet ja ehdottaa, miten sopimukset kannattaa laatia. 

Sopimuspalvelun tarkoitus

Mitä varhaisemmassa vaiheessa luodaan hyvät sopimuskäytännöt, sitä paremmin ne tukevat liiketoiminnan tavoitteita

Epäselvä sopimus tai puutteellinen vastuiden rajaaminen voi pahimmillaan aiheuttaa merkittävät korvausvastuut yrityksellesi. Yhteistyökumppanimme kautta sinulla on mahdollisuus hyödyntää sopimuskehittämispalvelua Suomen eturivin asianajotoimiston kanssa. Sopimusten kehittämispalvelun käyttö ei velvoita mihinkään. 

Sopimusten kehittämispalvelun tarkoitus on tunnistaa, miten sopimukset kannattaa laatia,

  • jotta ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla yrityksesi liiketoimintaa, ja
  • jotta niihin liittyvät riidat ja ongelmat minimoidaan.

Sopimusten kehittämispalvelun hyödyt:

  • Selkeä käsitys sopimusten tilasta
  • Tehokkaammat ja yhtenäisemmät liiketoimintaa tukevat sopimuskäytännöt
  • Konkreettinen ehdotus sopimusten päivittämisestä ja muuttamisesta

Sopimusten kehittämispalvelun vaiheet:

  • Alkupalaverissa käydään läpi yrityksen tilanne, neuvotaan analysoitavien sopimusten valinnassa ja sovitaan analyysin sisällöstä
  • Workshopissa käydään läpi sopmuksista tehty analyysi, lisäkysymykset ja havainnot
  • Lopputuloksena yritys saa yhteenvedon sopimusten kunnosta eli niihin liittyvistä uhista, puutteista ja kehityskohteista sekä ehdotuksen sopimusten kuntoon laitosta.

​Kiinnostuitko?

Lisätietoja antaa Tapio Valtonen puh. 010 514 5281