Rättsskyddsförsäkring för företag

Du kan helt oväntat bli tvungen att anlita juridisk hjälp i ett tviste- eller brottmål. För dessa situationer kan du försäkra dig med en rättsskyddsförsäkring. Den kan vara den viktigaste försäkringen för ditt företag.

Begär offert Ring oss
  • En avtalstvist är inte alltid beroende av din egen verksamhet.
  • Rättegångskostnaderna kan stiga till omfattande belopp.
  • Om du vill ersätter vi också motpartens rättegångskostnader.

Ta rättsskyddsförsäkringen till hjälp

Syftet med rättsskyddsförsäkringen är att ersätta advokatkostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden.

De branscher som du vill försäkra antecknas i försäkringsbrevet. I försäkringsbrevet anges också försäkringsbeloppet, dvs. den högsta gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet.

Varför lönar det sig för företaget att teckna rättsskyddsförsäkring?

En tvist om innehållet i ett avtal kan uppstå när som helst, även om du själv skulle ha handlat klanderfritt. Försäkringen hjälper dig att gardera dig med tanke på sådana situationer.

Om det blir rättegång, måste den förlorande parten betala motpartens rättegångskostnader. Genom att utvidga Ifs rättsskyddsförsäkring kan du besparas också från dessa kostnader.

Den första försäkringen för en ny företagare

Det lönar sig särskilt som nyetablerad företagare att teckna rättsskyddsförsäkring genast när företaget har grundats. Då omfattas med en gång alla tvister som ansluter sig till dina avtal av försäkringen.