IPR ja yrityksen immateriaalioikeudet

IPR on lyhenne sanoista intellectual property rights eli immateriaalioikeudet. Nämä ovat aineettomia oikeuksia, eli omistusoikeuksia yrityksen omaan osaamiseen ja ideoihin.

IPR​ ei liity vain isoihin yrityksiin tai esimerkiksi konsultointi- tai IT-alalla toimiviin yrityksiin, vaan aineettomia oikeuksia voi syntyä lähes kaikessa yritystoiminnassa. Menestys ei ole kiinni vain koneisiin tai rakennuksiin tehdyistä investoinneista.

​Tekijänoikeudet ja teollisoikeudet

Aineettomia oikeuksia ovat muun muassa tekijänoikeudet ja teollisoikeudet. Tekijänoikeudet syntyvät tekijälle automaattisesti. Teollisoikeuksien suojaa on haettava erikseen.

Teollisoikeuksia ovat patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki ja mallioikeus. Teollisoikeuksien suojan saamisen edellytyksenä on, että tuote tai palvelu poikkeaa siitä mikä on tullut tunnetuksi muiden vastaavien tuotteiden tai palveluiden yhteydessä aiemmin. Teollisoikeuksien suoja voi olla voimassa Suomessa tai myös muissa maissa tuotteen tai palvelun markkina-alueen mukaan.

4 tapaa IPR-riskien hallintaan

Immateriaalioikeudet voivat olla yrityksen toiminnan kannalta ratkaisevassa asemassa. Siksi monet seuraavatkin tarkasti, mitä kilpailijat lähellä ja kaukana tekevät. Samanlaisen tuotteen tulo markkinoille voi olla IPR-loukkaus ja vaatia puuttumista asiaan.

Näin pidät yrityksesi immateriaalioikeuksiin liittyvät riskit hallinnassa:

 1. ​Ennaltaehkäise riidat. Luo yritykseesi hyvät käytännöt esimerkiksi kilpailijaseurantaan tuotekehitysvaiheessa ja sen jälkeen.

 2. Opasta työntekijöitäsi. Varmista, että henkilöstösi ymmärtää IPR:n merkityksen, eikä oikeuksia rikota vahingossa.

 3. Tarkista sopimuksesi. Varmista, että yrityksesi tekemät sopimukset ovat sellaisia, että ne estävät IPR-loukkauksia.

 4. Ota IPR-vakuutus. Kaikkia riskejä ei voi poistaa hyvillä käytännöillä, mutta oikeudenkäynti- ja vahingonkorvausriskin IPR-asioissa voi vakuuttaa.
Uutta! IPR Palvelu tukee yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä

Ensimmäinen ratkaisukeino: neuvottelut lisenssistä

Joskus aineettomia oikeuksia saatetaan loukata tahattomasti. Loukkauksen tekijä ei edes tiedä, että jollakin muulla on jo kyseiseen asiaan oikeudet. Tällaisessa tilanteessa voidaan päästä eteenpäin neuvottelemalla lisenssistä: oikeuksia loukannut taho voi ostaa lisenssin käyttää keksintöä.

Jos sopimukseen ei päästä, IPR-loukkauksen tekijä voi joutua maksamaan oikeuksien omistajalle käyttökorvausta tai vahingonkorvausta. Tahaton IPR-loukkaus voi olla kallis yllätys. Koko tuotekehityshanke voi valua hiekkaan. Oikeudenkäyntiin joutuminen voi olla etenkin pienelle yritykselle kohtalokasta.

Avuksi IPR-vakuutus

IPR-vakuutus korvaa immateriaalioikeuksiin liittyvien riitojen oikeudenkäyntikuluja ja tekemiesi immateriaalioikeuksien loukkausten aiheuttamia vahinkoja, joista olet voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. 

Lue lisää Ifin IPR-vakuutuksesta

Huomattavan kalliita oikeudenkäyntejä

Jos IPR-kysymyksistä joudutaan oikeuteen, kulut ovat usein korkeat, sillä asiantuntijatodistelu ja pitkäkestoinen oikeudenkäynti tulevat kalliiksi. Suomessa on yleensä noin 30-40 patentteihin liittyvää oikeudenkäyntiä vuodessa. Kulut ovat olleet keskimäärin 100 000 euroa per tapaus, eräässä tapauksessa vuonna 2000 jopa miljoona euroa. Patenttijuttujen lisäksi käsittelyssä on vuosittain useita muita aineettomiin oikeuksiin liittyviä oikeudenkäyntejä.

Yhdysvalloissa kulut ovat vielä suurempia: tekijänoikeusjutuissa keskimäärin 930 000 dollaria per tapaus. Patenttioikeudenkäynneissä kulut ovat jopa 2,8 miljoonan luokkaa ja tavaramerkkioikeudenkäynneissä miljoona dollaria. Nämä tiedot perustuvat tutkimukseen vuodelta 2011 (The American Intellectual Property Law Association AIPLA).

Esimerkkejä IPR-vakuutuksesta ja oikeustapauksista

 • Esimerkki 1: Pizzapojat

  Pizzapojat Oy:llä on franchising-periaatteella toimivia pikaruokaravintoloita. Yritys on käyttänyt brändin rakentamiseen huomattavia rahasummia ja panostanut mainontaan, joka pohjautuu rakennetun brändin varaan. Pizzapojat Oy on suojannut logonsa, jossa on yrityksen nimi, tavaramerkillä. Lisäksi se on suojannut mallioikeuksilla puna-vihreät ruoka- ja juomapakkaukset sekä ravintolan huonekalujen erikoisen muodon ja kuviot. Näiden tunnusten suojaamisella se pyrkii erottautumaan kilpailijoiden tuotteista.

  Pizzapojat Oy haluaa turvata kykynsä reagoida tilanteessa, jossa kilpailijan todetaan hyödyntävän yrityksen hyvää mainetta jäljittelemällä sisustusta, pakkauksia tai nimen ulkoasua. Pizzapojat Oy vakuuttaa tämän riskin IPR-vakuutuksella.

 • Esimerkki 2: Vimpain

  Vimpain Oy on kehittänyt varastointi- ja kuljetusjärjestelmiin liittyvää teknologiaa useamman vuoden ajan. Tähän on satsattu, koska tuotteiden valmistuttua yrityksellä on pitkä etumatka kilpailijoihin, mahdollisuus erottua markkinoilla ja saada lisää markkinaosuutta. Vimpain Oy hakee keksinnöille patenttia ja yhden tavaramerkin, jotteivät kilpailijat pääsisi kiinni näihin yritykselle tärkeisiin innovaatioihin.

  Riskinä on, että kilpailija ryhtyy luvatta tai tietämättään käyttämään samanlaista teknologiaa, On mahdollista, että rekisteriviranomainen ei ole aukottomasti pystynyt tutkimaan, loukkaako Vimpain Oy:n patentti jonkun toisen jo jossain päin maailmaa saamaa patenttia, ja että joku vaatii patenttia mitätöitäväksi. Vimpain Oy vakuuttaa nämä riskinsä IPR-vakuutuksella. Lisäksi vakuutus kattaa Vimpain Oy:n mahdollisen vahingonkorvausvastuun toisen immateriaalioikeuden loukkaamisesta.

Näin IPR-kysymyksistä on päätetty oikeudessa

 • IPR-vakuutus suojaa immateriaalioikeudet

  Liikeidea, patentti tai tavaramerkki voivat olla yrityksesi arvokkainta omaisuutta. IPR-vakuutuksella katetaan immateriaalioikeuksiin liittyviä oikeudenkäyntikulu- ja vahingonkorvausriskejä.

  Tutustu vakuutukseen
 • Sopimusten kehittämispalvelu

  Sopimusten kehittämispalvelu on palvelu, jossa yhteistyökumppanimme asianajotoimisto Lexia auttaa sinua yrityksesi sopimusten kanssa. 

  Tutustu sopimuskonsultointiin

Uutta! IPR Palvelu tukee yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä

Mikä merkitys aineettomilla oikeuksilla on yrityksen kasvulle, kansainvälistymiselle ja arvon kasvattamiselle?

IPR Palvelu on Ifin ja IPR-ammattilaisten kanssa kehitetty, yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä tukeva palvelu, aineettoman omaisuuden suojeluun.

Tutustu IPR Palveluun!