IPR ja yrityksen immateriaalioikeudet

IPR on lyhenne sanoista intellectual property rights eli immateriaalioikeudet. Se tarkoittaa aineettomia oikeuksia, eli omistusoikeuksia yrityksen omaan osaamiseen ja ideoihin.

IPR​ ei liity vain isoihin yrityksiin tai esimerkiksi konsultointi- tai IT-alalla toimiviin yrityksiin, vaan aineettomia oikeuksia voi syntyä lähes kaikessa yritystoiminnassa. Menestys ei ole kiinni vain koneisiin tai rakennuksiin tehdyistä investoinneista.​

Tekijänoikeudet ja teollisoikeudet

Aineettomia oikeuksia ovat muun muassa tekijänoikeudet ja teollisoikeudet. Tekijänoikeudet syntyvät tekijälle automaattisesti. Teollisoikeuksien suojaa on haettava erikseen.

Teollisoikeuksia ovat patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki ja mallioikeus. Teollisoikeuksien suojan saamisen edellytyksenä on, että tuote tai palvelu poikkeaa siitä mikä on tullut tunnetuksi muiden vastaavien tuotteiden tai palveluiden yhteydessä aiemmin. Teollisoikeuksien suoja voi olla voimassa Suomessa tai myös muissa maissa tuotteen tai palvelun markkina-alueen mukaan.

IPR-podcast: Aineettoman omaisuuden hyödyntäminen ja suojaaminen

Immateriaalioikeudet voivat olla yrityksen toiminnan kannalta ratkaisevassa asemassa. Kilpailu kiristyy jatkuvasti myös kansainvälisillä markkinoilla, ja erilaisia innovaatioita syntyy taukoamatta.

IPR-podcastissa keskustelemme mielenkiintoisten asiantuntijavieraiden kanssa mm. siitä, mitä kannattaa suojata patentilla ja tavaramerkillä ja miksi.

Katso ja kuuntele IPR-podcast

4 tapaa IPR-riskien hallintaan

Näin pidät yrityksesi immateriaalioikeuksiin liittyvät riskit hallinnassa:

  1. ​Ennaltaehkäise riidat. Luo yritykseesi hyvät käytännöt esimerkiksi kilpailijaseurantaan tuotekehitysvaiheessa ja sen jälkeen.

  2. Opasta työntekijöitäsi. Varmista, että henkilöstösi ymmärtää IPR:n merkityksen, eikä oikeuksia rikota vahingossa.

  3. Tarkista sopimuksesi. Varmista, että yrityksesi tekemät sopimukset ovat sellaisia, että ne estävät IPR-loukkauksia.

  4. Ota IPR-vakuutus. Kaikkia riskejä ei voi poistaa hyvillä käytännöillä, mutta oikeudenkäynti- ja vahingonkorvausriskin IPR-asioissa voi vakuuttaa.
IPR Palvelu tukee yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä

Ensimmäinen ratkaisukeino: neuvottelut lisenssistä

Joskus aineettomia oikeuksia saatetaan loukata tahattomasti. Loukkauksen tekijä ei edes tiedä, että jollakin muulla on jo kyseiseen asiaan oikeudet. Tällaisessa tilanteessa voidaan päästä eteenpäin neuvottelemalla lisenssistä: oikeuksia loukannut taho voi ostaa lisenssin käyttää keksintöä.

Jos sopimukseen ei päästä, IPR-loukkauksen tekijä voi joutua maksamaan oikeuksien omistajalle käyttökorvausta tai vahingonkorvausta. Tahaton IPR-loukkaus voi olla kallis yllätys. Koko tuotekehityshanke voi valua hiekkaan. Oikeudenkäyntiin joutuminen voi olla etenkin pienelle yritykselle kohtalokasta.

Avuksi IPR-vakuutus

IPR-vakuutus korvaa immateriaalioikeuksiin liittyvien riitojen oikeudenkäyntikuluja ja tekemiesi immateriaalioikeuksien loukkausten aiheuttamia vahinkoja, joista olet voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. 

Lue lisää Ifin IPR-vakuutuksesta

Huomattavan kalliita oikeudenkäyntejä

Jos IPR-kysymyksistä joudutaan oikeuteen, kulut ovat usein korkeat, sillä asiantuntijatodistelu ja pitkäkestoinen oikeudenkäynti tulevat kalliiksi. Suomessa on yleensä noin 30-40 patentteihin liittyvää oikeudenkäyntiä vuodessa. Kulut ovat olleet keskimäärin 100 000 euroa per tapaus, eräässä tapauksessa vuonna 2000 jopa miljoona euroa. Patenttijuttujen lisäksi käsittelyssä on vuosittain useita muita aineettomiin oikeuksiin liittyviä oikeudenkäyntejä.

Yhdysvalloissa kulut ovat vielä suurempia: tekijänoikeusjutuissa keskimäärin 930 000 dollaria per tapaus. Patenttioikeudenkäynneissä kulut ovat jopa 2,8 miljoonan luokkaa ja tavaramerkkioikeudenkäynneissä miljoona dollaria. Nämä tiedot perustuvat tutkimukseen vuodelta 2011 (The American Intellectual Property Law Association AIPLA).

Esimerkkejä IPR-vakuutuksesta ja oikeustapauksista

Näin IPR-kysymyksistä on päätetty oikeudessa

IPR Palvelu tukee yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä

Mikä merkitys aineettomilla oikeuksilla on yrityksen kasvulle, kansainvälistymiselle ja arvon kasvattamiselle?

IPR Palvelu on Ifin ja IPR-ammattilaisten kanssa kehitetty, yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä tukeva palvelu, aineettoman omaisuuden suojeluun.

Tutustu IPR Palveluun!