Yrittäjän tapaturmavakuutus

Haluatko tarjouksen yrittäjän vakuutuksista? Anna meille muutama tieto, niin otamme sinuun yhteyttä.

Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa työtapaturmien ja ammattitautien lisäksi myös vapaa-aikana sattuvia tapaturmia.

Kuka tarvitsee yrittäjän tapaturmavakuutuksen?

Sinulla täytyy olla yrittäjän eläkelain mukainen eläkevakuutus eli YEL-vakuutus, jotta voit ottaa yrittäjän tapaturmavakuutuksen.

Yrittäjän työtapaturmavakuutuksen voi ottaa

 • yksityinen ammatinharjoittaja
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä
 • kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies tai ammatinharjoittajan perheenjäsen, jos he työskentelevät yrityksessä ilman työsopimuslain mukaista työsuhdetta.

Nämä henkilöt eivät kuulu lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piiriin.

Työtapaturmien ja ammattitautien lisäksi yrittäjän tapaturmavakuutus kattaa myös vapaa-aikana sattuvat tapaturmat. Vastaavan vakuutuksen voi halutessaan ottaa myös vain työajalle. Korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain sekä vakuutusehtojen perusteella.

Yrittäjän tapaturmavakuutuksesta korvataan

 • ​työtapaturma
 • työliikekipeytyminen ja eräitä muita työtapaturmina pidettäviä vammoja
 • ammattitauti
 • vapaa-ajan tapaturma.

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen korvausetuuksia ovat

 • ​sairaanhoitokulut ja vamman tai sairauden vuoksi tarpeelliset tutkimuskulut
 • päiväraha oman YEL-työtulon mukaan
 • tapaturmaeläke (täysi eläke on 85 % ansiosta)
 • kuntoutusraha
 • muut kuntoutusetuudet
 • haittaraha pysyvästä haitasta
 • perhe-eläke (enintään 70 % ansiosta) ja
 • hautausapu.

Ansionmenetyskorvauksen (päiväraha, tapaturmaeläke, kuntoutusraha) suuruus määräytyy vahinkohetken YEL-työtulon perusteella.

Yrityksen tärkein voimavara on yrittäjä itse

Tiesitkö, että yli 90 % lyhytaikaisista poissaoloista johtuu sairauksista eikä tapaturmista? Niinpä yrittäjän kannattaa täydentää vakuutusturvaansa ​terveysvakuutuksella, joka mm. varmistaa nopean hoitoon pääsyn ja töihin paluun.

Oletko perustamassa yritystä?

Tutustu Uusi yrittäjä -sivuihimme​​​​​


Turvallisesti työssä ja vapaa-ajalla

Työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisy

Suomessa sattuu vuosittain noin 120 000 työtapaturmaa tai ammattitautia. Montako näistä sattuu sinun yrityksessäsi?
Lue työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisystä​

Vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisy

Tiesitkö, että Suomessa sattuu vuosittain 774 000 koti- ja vapaa-ajan tapaturmaa?
Lue vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisystä​​

Esitteet

sairauskulu- ja matkavakuutus

yrittäjälle