Olycksfallsförsäkring för företagare

Försäkring beviljas under förutsättning att den försäkrade har en gällande pensionsförsäkring som avses i lagen om pension för företagare (FöPL). Men vem behöver en olycksfallsförsäkring för företagare?

De som kan ta en olycksfallsförsäkring för företagare är:

 • personer som är enskilda näringsidkare (t.ex. firmainnehavare)
 • bolagsmän i öppna bolag
 • ansvariga bolagsmän i kommanditbolag
 • aktieägare i aktiebolag som arbetar i bolaget i ledande ställning och som ensam innehar över 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar över 50 procent av aktierna i bolaget eller av det röstetal som aktierna i bolaget medför
 • tysta bolagsmän i kommanditbolag eller enskilda näringsidkarens familjemedlemmar ifall de inte arbetar i arbetsförhållande i enlighet med arbetsavtalslagen

Dessa personer kan inte försäkras med den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen.

Utöver arbetsolycksfall och yrkessjukdomar omfattar olycksfallsförsäkringen för företagare också fritidsolycksfall. Vid behov är det också möjligt att teckna motsvarande försäkringen endast för fritid. Ersättningarna grundar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt på försäkringsvillkor.

Olycksfallsförsäkringen för företagare ersätter

 • arbetsolycksfall
 • ömhet orsakad av arbetsrörelse samt några andra skador som betraktas som arbetsolycksfall
 • yrkessjukdomar
 • olycksfall på fritiden.

Olycksfallsförsäkringen för företagare ger följande ersättningsförmåner

 • sjukvårdskostnader samt behövliga undersöknings¬kostnader på grund av skada eller sjukdom
 • dagpenning i enlighet med var och ens egen FöPL-arbetsinkomst
 • olycksfallspension (full pension motsvarar 85 % av inkomsterna)
 • rehabiliteringspenning
 • andra rehabiliteringsförmåner
 • menersättning för bestående skada
 • familjepension (högst 70 % av inkomsten) och
 • begravningshjälp.

Beloppet av ersättning för inkomstbortfall (dagpenning, olycksfallspension, rehabiliteringspenning) bestäms enligt företagarens FöPL-arbetsinkomst vid den tidpunkt skadan inträffade.

Företagaren själv är den viktigaste resursen i sitt företag

Visste du, att över 90 % av fallen av kortvarig frånvaro inte beror på olycksfall utan på sjukdomar. Därför lönar det sig för företagaren att komplettera sitt försäkringsskydd med en Sjukvårdsförsäkring, som ger möjlighet att snabbt få vård och påskyndar återgången till arbetet.

Broschyr

Produktbeskrivning: Olycksfallsförsäkring för företagare