Suomen Tieyhdistys

Tutustu Suomen Tieyhdistyksen vakuutussuositukseen ja osta tiekunnille räätälöity vastuuvakuutus kätevästi verkossa.

Katso hinta ja osta verkossa

Katso hinta ja osta

Liikevaihto Ensimmäisen vakuutuskauden
maksu ei-jäsenelle
Ensimmäisen vakuutuskauden
maksu jäsenelle
Toiminnan vastuuvakuutus
Ei sisältää Ei sisältää
alle 25 000 euroa
73 euroa 45 euroa
yli 25 000 euroa
90 euroa 55 euroa
Hallinnon vastuuvakuutus
Ei sisältää Ei sisältää
alle 25 000 euroa
60 euroa 40 euroa
yli 25 000 euroa
86 euroa 53 euroa
Toiminnan oikeusturvavakuutus

Ei sisältää
alle 25 000 euroa
68 euroa 48 euroa
yli 25 000 euroa
76 euroa 69 euroa

Tiekunnan vastuuvakuutukset

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa yksityisen tiekunnan tienpidosta toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja jonka korvaamisesta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa. Korvausvastuu voi syntyä esimerkiksi tiessä olevaan syvään kuoppaan ajaneen auton vaurioiden korjauskustannuksista.

 • Vakuutusmäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 500 000 euroa
 • Omavastuu on 500 euroa

Vakuutuksen vuosimaksu perustuu tiekunnan liikevaihtoon. Hinnat näet ylläolevasta taulukosta. Laske hinta ja osta vakuutus kätevästi verkossa!

Hallinnon vastuuvakuutus

Hallinnon vastuuvakuutus korvaa vakuutuksenottajana olevalle tiekunnalle tai sivulliselle aiheutuneen, vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella todetun taloudellisen vahingon, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vakuutuksenottajan toimielimen jäsenenä.

Vakuutettuna ovat toimitsijamies, hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet. Henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu saattaa syntyä toimitsijamiehelle esimerkiksi siksi, että hän on laiminlyönyt hakea avustusta määräajassa tien kunnossapitoon tai parantamiseen.

 • Vakuutusmäärä taloudellisessa vahingossa on 200 000 euroa
 • Omavastuu on 2 000 euroa

Vuosimaksu määräytyy liikevaihdon (=osuusmaksut ja mahdolliset avustukset) perusteella. Hinnat näet sivun ylälaidan taulukosta. Laske hinta ja osta vakuutus kätevästi verkossa!

Toiminnan oikeusturvavakuutus

1.1.2019 voimaan astuneen uuden yksityistielain myötä oikeusturvavakuutuksen tarve on entisestään kasvanut. Jatkossa tielautakuntia ei enää ole, ja niiden tehtävät on jaettu eri viranomaisille. Laillisuusasiat ratkotaan jatkossa käräjäoikeuksissa.

Toiminnan oikeusturvavakuutus korvaa tiekunnan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa jotka liittyvät tienpitoon.

 • Vakuutusmäärä vahinkotapahtumaa kohti on 30 000 euroa
 • Omavastuu on 15 % kustannusten määrästä vahinkotapahtumaa kohti, kuitenkin vähintään 1 000 euroa

Vuosimaksu riippuu tiekunnan liikevaihdosta. Hinnat näet sivun ylälaidan taulukosta. Laske hinta ja osta vakuutus kätevästi verkossa!

Vahingon sattuessa If selvittää korvattavasta vahinkotapahtumasta aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden ja vahingon määrän sekä huolehtii mahdollisesta vahinkotapahtumaa koskevasta oikeudenkäynnistä.

Yksityisen tieisännöitsijän vastuuvakuutukset

Suomen Tieyhdistys tieisännöitsijöiden edustajana ja If Vakuutus ovat sopineet tieisännöitsijöille tarjottavasta vakuutusratkaisusta.

Tieisännöitsijän taloudellisen vastuun vakuutus

Tieisännöitsijä ei kuulu tiekunnan hallinnon vastuuvakuutuksen piiriin. Jos olet tieisännöitsijä, sinun täytyy ottaa omalle toiminnallesi taloudellisen vastuun kattava vakuutus, joka kattaa ne taloudelliset vahingot, joiden korvaamisesta tieisännöitsijä on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuussa.

If selvittää ilmoitetusta vahinkotapahtumasta aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden. Tällainen vahinko voi olla esimerkiksi laiminlyönti määräajan puitteissa hakea avustusta tien kunnossapitoon ja parantamiseen.

Vakuutuksesta korvataan ne vahinkotapahtumat, jotka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana. 

Tieisännöitsijän oikeusturvavakuutus

Muiden kuin vahingonkorvausvelvollisuutta koskevien oikeudenkäyntikulujen (esimerkiksi sopimusriitojen) kattamiseksi tarvitaan tieisännöitsijälle oikeusturvavakuutus.

Tienpitoon liittyvä vastuu

Tiekunta on aina vastuussa tienpitoon liittyvistä laiminlyönneistä aiheutuneista henkilö- ja esinevahingoista. Ne korvataan tiekunnan vastuuvakuutuksesta. Tieisännöitsijän tuleekin edellyttää, että tiekunnalla on voimassa oleva vastuuvakuutus, kun isännöintiin liittyvä sopimus tehdään.

Suomen Tieyhdistykseen kuuluvat tieisännöitsijät saavat vakuutuksen jäsenhintaan. Vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on suoritettu TIKO-koulutus.

Vakuutuksen hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä ovat vakuutusmäärä (suositus on 30 000 euroa), valittu omavastuu (suositus on 500 euroa) sekä tieisännöintiyrityksen vuotuinen liikevaihto.

Esimerkki tieisännöitsijän taloudellisen vastuuvakuutuksen hinnasta:

 • Taloudellisen vastuun vakuutusmäärä 30 000 euroa
 • Omavastuu 500 euroa
 • Tieisännöintitoiminnan liikevaihto 20 000 euroa

Vakuutuksen jäsenhinta Suomen Tieyhdistykseen kuuluville tieisännöitsijöille on 170 euroa (tarkka hinta määräytyy asiakaskohtaisesti). Laske hinta ja osta vakuutus kätevästi verkossa!

Esimerkki tieisännöitsijän oikeusturvavakuutuksen hinnasta:

 • Vakuutusmäärä 30 000 euroa
 • Liikevaihto 20 000 euroa
 • Omavastuu 15 % kustannuksista (vähintään 500 euroa)

Vakuutuksen jäsenhinta Suomen Tieyhdistykseen kuuluville tieisännöitsijöille on 110 euroa (tarkka hinta määräytyy asiakaskohtaisesti). Laske hinta ja osta vakuutus kätevästi verkossa!

Muistathan myös muun tarvittavan vakuutusturvan. Se tulee mitoittaa toiminnan laajuuden ja yrityksen omistaman omaisuuden mukaisesti.

Osta tiekunnille räätälöity vastuuvakuutus

Jos olet kiinnostunut Ifin Suomen Tieyhdistykselle​ räätälöimästä vakuutusratkaisusta, ota yhteyttä yritysasiakaspalveluumme 010 19 15 00 tai osta verkossa.