Suomen Tieyhdistys

Tutustu Suomen Tieyhdistyksen vakuutussuositukseen ja osta tiekunnille räätälöity vastuuvakuutus kätevästi verkossa.

Katso hinta ja osta verkossa

Katso hinta ja osta
Liikevaihto Ensimmäisen vakuutuskauden
maksu jäsenelle
Ensimmäisen vakuutuskauden
maksu ei-jäsenelle
Toiminnan vastuuvakuutus
Ei sisältää Ei sisältää
alle 25 000 euroa
45 euroa 73 euroa
yli 25 000 euroa
55 euroa 90 euroa
Hallinnon vastuuvakuutus
Ei sisältää Ei sisältää
alle 25 000 euroa
40 euroa 60 euroa
yli 25 000 euroa
53 euroa 86 euroa
Toiminnan oikeusturvavakuutus

Ei sisältää
alle 25 000 euroa
48 euroa 68 euroa
yli 25 000 euroa
69 euroa 76 euroa

Tiekunnan vastuuvakuutukset

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa yksityisen tiekunnan tienpidosta toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja jonka korvaamisesta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa.

Korvausvastuu voi syntyä esimerkiksi tiessä olevaan syvään kuoppaan ajaneen auton vaurioiden korjauskustannuksista.

 • Vakuutusmäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 500 000 euroa
 • Omavastuu on 500 euroa

Vakuutuksen vuosimaksu perustuu tiekunnan liikevaihtoon. Hinnat näet ylläolevasta taulukosta.

Hallinnon vastuuvakuutus

Hallinnon vastuuvakuutus korvaa vakuutuksen ottaneelle tiekunnalle tai sivulliselle aiheutuneen, vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella todetun taloudellisen vahingon, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja josta vakuutettu on korvausvastuussa vakuutuksenottajan toimielimen jäsenenä.

Vakuutettuna ovat toimitsijamies, hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet. Henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu saattaa syntyä esimerkiksi, jos toimitsijamies ei hae määräajassa avustusta tien kunnossapitoon tai parantamiseen.

 • Vakuutusmäärä taloudellisessa vahingossa on 200 000 euroa
 • Omavastuu on 2 000 euroa

Vuosimaksu määräytyy liikevaihdon (=osuusmaksut ja mahdolliset avustukset) perusteella. Hinnat näet sivun ylälaidan taulukosta.

Toiminnan oikeusturvavakuutus

1.1.2019 voimaan astuneen uuden yksityistielain myötä oikeusturvavakuutuksen tarve on entisestään kasvanut. Jatkossa tielautakuntia ei enää ole, ja niiden tehtävät on jaettu eri viranomaisille. Laillisuusasiat ratkotaan jatkossa käräjäoikeuksissa.

Toiminnan oikeusturvavakuutus korvaa tiekunnan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka liittyvät tienpitoon. Oikeusturvavakuutusta täydentää Lakiapu - saat kokeneilta juristeiltamme 15 tuntia oikeudellista neuvontaa vakuutuskautta kohden.

 • Vakuutusmäärä vahinkotapahtumaa kohti on 30 000 euroa
 • Omavastuu on 15 % kustannusten määrästä vahinkotapahtumaa kohti, kuitenkin vähintään 1 000 euroa
 • 15 tuntia oikeudellista neuvontaa

Vuosimaksu riippuu tiekunnan liikevaihdosta. Hinnat näet sivun ylälaidan taulukosta.

Vahingon sattuessa If selvittää korvattavasta vahinkotapahtumasta aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden ja vahingon määrän sekä huolehtii mahdollisesta vahinkotapahtumaa koskevasta oikeudenkäynnistä.

Yksityisen tieisännöitsijän vastuuvakuutukset

Suomen Tieyhdistys tieisännöitsijöiden edustajana ja If ovat sopineet tieisännöitsijöille tarjottavasta vakuutusratkaisusta.

Taloudellisen vastuun vakuutus

Tieisännöitsijä ei kuulu tiekunnan hallinnon vastuuvakuutuksen piiriin. Jos olet tieisännöitsijä, sinun täytyy ottaa omalle toiminnallesi taloudellisen vastuun kattava vakuutus, joka kattaa ne taloudelliset vahingot, joiden korvaamisesta tieisännöitsijä on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuussa.

If selvittää ilmoitetusta vahinkotapahtumasta aiheutuvan vahingonkorvausvelvollisuuden. Tällainen vahinko voi olla esimerkiksi laiminlyönti määräajan puitteissa hakea avustusta tien kunnossapitoon ja parantamiseen. Vakuutuksesta korvataan ne vahinkotapahtumat, jotka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana.

Tieisännöitsijän oikeusturvavakuutus

Muiden kuin vahingonkorvausvelvollisuutta koskevien oikeudenkäyntikulujen (esimerkiksi sopimusriitojen) kattamiseksi tarvitaan tieisännöitsijälle oikeusturvavakuutus.

Ifin oikeusturvavakuutukseen sisältyy myös Lakiapu, jonka kautta saat kokeneilta juristeiltamme 15 tuntia oikeudellista neuvontaa vakuutuskautta kohden.

Tienpitoon liittyvä vastuu

Tiekunta on aina vastuussa tienpitoon liittyvistä laiminlyönneistä aiheutuneista henkilö- ja esinevahingoista. Ne korvataan tiekunnan vastuuvakuutuksesta. Tieisännöitsijän tuleekin edellyttää, että tiekunnalla on voimassa oleva vastuuvakuutus, kun isännöintiin liittyvä sopimus tehdään.

Suomen Tieyhdistykseen kuuluvat tieisännöitsijät saavat vakuutuksen jäsenhintaan. Vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on suoritettu TIKO-koulutus.

Vakuutuksen hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä ovat vakuutusmäärä (suositus on 30 000 euroa), valittu omavastuu (suositus on 500 euroa) sekä tieisännöintiyrityksen vuotuinen liikevaihto.

Esimerkki tieisännöitsijän taloudellisen vastuuvakuutuksen hinnasta:

 • Taloudellisen vastuun vakuutusmäärä 30 000 euroa
 • Omavastuu 500 euroa
 • Tieisännöintitoiminnan liikevaihto 20 000 euroa

Vakuutuksen jäsenhinta Suomen Tieyhdistykseen kuuluville tieisännöitsijöille on 135 euroa (tarkka hinta määräytyy asiakaskohtaisesti).

Esimerkki tieisännöitsijän oikeusturvavakuutuksen hinnasta:

 • Vakuutusmäärä 30 000 euroa
 • Liikevaihto 20 000 euroa
 • Omavastuu 15 % kustannuksista (vähintään 500 euroa)

Vakuutuksen jäsenhinta Suomen Tieyhdistykseen kuuluville tieisännöitsijöille on 155 euroa (tarkka hinta määräytyy asiakaskohtaisesti).

Muistathan myös muun tarvittavan vakuutusturvan. Se tulee mitoittaa toiminnan laajuuden ja yrityksen omistaman omaisuuden mukaisesti.

Hanki tiekunnille räätälöity vastuuvakuutus

Jos olet kiinnostunut Ifin Suomen Tieyhdistykselle​ räätälöimästä vakuutusratkaisusta, ota yhteyttä yritysasiakaspalveluumme numerossa 010 19 15 00 tai osta verkossa.