Osta tiekunnille räätälöity vastuuvakuutus

Laske hinta ja osta verkossa

Tiekunnan vastuuvakuutukset

Vakuutus Sisältyy
Ingår

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa yksityisen tiekunnan tienpidosta toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja jonka korvaamisesta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa. Korvausvastuu voi syntyä esimerkiksi tiessä olevaan syvään kuoppaan ajaneen auton vaurioiden korjauskustannuksista.

Vakuutusmäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 500 000 euroa
Omavastuu on 500 euroa

Tuotetiedot

Ingår

Hallinnon vastuuvakuutus korvaa vakuutuksenottajana olevalle tiekunnalle tai sivulliselle aiheutuneen, vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella todetun taloudellisen vahingon, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vakuutuksenottajan toimielimen jäsenenä.

Vakuutettuna ovat toimitsijamies, hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet. Henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu saattaa syntyä toimitsijamiehelle esimerkiksi siksi, että hän on laiminlyönyt hakea avustusta määräajassa tien kunnossapitoon tai parantamiseen.

Vakuutusmäärä taloudellisessa vahingossa on 200 000 euroa
Omavastuu on 2 000 euroa

Tuotetiedot

Ingår

Toiminnan oikeusturvavakuutus korvaa tiekunnan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa jotka liittyvät tienpitoon.

Vakuutusmäärä vahinkotapahtumaa kohti on 30 000 euroa
Omavastuu on 15 % kustannusten määrästä vahinkotapahtumaa kohti, kuitenkin vähintään 1 000 euroa

Tuotetiedot

Laske hinta ja osta

Oletko Suomen Tieyhdistyksen jäsen?

Olen jäsen

Onko yrityksesi liikevaihto yli 25 000 €?

Onko yrityksesi liikevaihto yli 25 000 €?

 
Yhteystiedot

Ymmärrän, että vakuutukseni on voimassa valitusta päivästä alkaen, mikäli...
  1. Soitamme varmistaaksemme henkilöllisyytesi, vastaathan 010-alkuisesta numerosta tulevaan puheluun.
* Pakollinen kenttä
Lomake lähetetään...