Tapaturmat, työstä aiheutuneet tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä uupumus aiheuttavat eniten sairauspoissaoloja rakennusalan pienyrityksille ja urakoitsijoille. Onneksi monien vammojen ja tapaturmien syntyä voi kuitenkin välttää omalla toiminnalla.

Sairauspoissaolojen vähentäminen

1. Tunnista ja ehkäise työuupumus ajoissa

 • Ennakoi ja auta ajoissa. Työntekijän kokema uupumus on usein havaittavissa jo ennen kuin työntekijä joutuu pitkälle sairauslomalle.
 • Luota, että työntekijät tekevät työnsä ajoissa. Vältä siis painostamasta heitä jatkuvasti aikatauluilla.
 • Johda selkeästi ja pyri keskustelemaan avoimesti työn haasteista ja ratkaisuista.
 • Anna myös hyvää palautetta. Toimintasi johtajana ohjaa yrityksen kulttuuria. Tee hyvän palautteen antamisesta tapa ja rohkaise myös muita antamaan palautetta onnistumisista.

2. Vältä työtapaturmat ja onnettomuudet

 • Tapaturmia on helpointa välttää, kun työympäristö on hyvässä järjestyksessä. Tehkää yhdessä työtiloista turvallisia.
 • Puhukaa suoraan ja avoimesti, jotta kaikki uskaltavat ja osaavat arvioida työhön liittyviä turvallisuusriskejä ennen kuin työt kohteessa aloitetaan.
 • Huolehdi, että kaikilla työntekijöillä on kohtuullinen työmäärä. Kenenkään työtaakka ei saisi olla niin suuri, että työstä selviytyäkseen joutuu tinkimään turvallisuudesta.
 • Järjestä suojavarusteet aina helposti saataville. Käsi- ja silmävammat ovat yleisimmät vammat rakennusalalla. Lähes kaikki silmävammat voisi välttää käyttämällä asianmukaisesti suojavarusteita.
 • Kehitä työturvallisuutta jatkuvasti. Jos huomaat epäkohtia, tartu niihin välittömästi.

3. Vähennä pitkiä sairauslomia

 • Oikeanlainen työergonomia auttaa vähentämään loukkaantumisia. Harjoitelkaa yhdessä esimerkiksi erilaisia nostotekniikoita. Kun oikeat liikeradat ovat hallussa, voi välttää vammoja silloinkin, kun työskentelee väsyneenä.
 • Jumpalla joustoa - Työstä aiheutuvia tuki- ja liikuntaelinvammoja syntyy ylipäätään vähemmän, kun työskentelee lihakset lämpiminä. Suunnitelkaa omannäköisenne lyhyt verryttely työpäivän alkuun, viisas muistaa venytellä myös työnteon jälkeen.
 • Käykää säännöllisesti terveystarkastuksissa. Säännöllisissä tarkastuksissa esimerkiksi nivelkulumat ja -rikot voidaan havaita ajoissa ja vaivaa on helpompi hoitaa.
 • Hakeutukaa hoitoon ajoissa. Terveysvakuutuksen avulla saatte apua ympäri vuorokauden sekä työ- että vapaa-aikana.

Olemme apunasi, jos vahinko sattuu

Sairastuminen tai tapaturma voi helposti johtaa pitkään sairauslomaan. Hae siis apua ajoissa, jotta vammasi eivät pääse pahenemaan ja työhön paluusi viivästyä. Sama koskee yrityksesi työntekijöitä. Jos työntekijäsi sairastuu, pitkä sairausloma voi tulla yrityksellesi kalliiksi. Siksi terveysvakuutus voi olla hyvä sijoitus sekä yrityksellesi että työntekijöillesi.

Tiesitkö, että yksi sairausloma päivä maksaa yhtä paljon kuin terveysvakuutus vuodeksi yhdelle työntekijälle? Terveysvakuutuksen avulla pääsette nopeasti hoitoon. Se auttaa ennaltaehkäisemään pitkiä sairauspoissaoloja, säästää kustannuksia sekä lisää työhyvinvointia.