Vakuutusyhtiö If toimii yhteistyössä Suomen parhaiden lääkäriasemien kanssa, ja ensimmäisenä vakuutusyhtiönä varmistaa vielä lääkärikäyntien jälkeenkin, että hoito on tehonnut ja edennyt oikein.

Terveydenhuolto ja digitalisaatio

Ihan niin kuin suurin osa kaikista muistakin liiketoiminnoista, myös terveydenhuolto elää murroksessa. Digitaalisuus ja hektisyys jokapäiväisessä elämässä aiheuttavat sen, että palveluita halutaan sujuvasti, nopeasti - ja juuri silloin, kun halutaan ja siellä, missä halutaan. Terveydenhuollon palveluita tarjoavien yritysten onkin pakko mukautua kiireisten asiakkaidensa rytmiin ja muuntaa palvelutarjontaansa markkinan mukaan.

Samalla, kun terveydenhuolto kehittyy ja muuttuu, on nähtävissä myös huolestuttava trendi: alan toimijat rakentavat uusia terveyspalveluja omista näkökulmistaan ja näin näivettävät terveyssektorilta aidon kilpailun. Vakuutusyhtiön asiakkaat eivät enää voi valita hoitopaikkaansa, mikä ei ole asiakkaan etu eikä aidosti ratkaise hänen ongelmaansa - eli tarvetta saada kuhunkin tilanteeseen oikeaa hoitoa sujuvasti ja parantua nopeasti.

Terveydenhoitoon tarvitaan ymmärrystä kokonaisuudesta

- Aidon kilpailun kutistuminen terveyssektorilla luo tarpeen huolehtia asiakkaiden terveydenhoidosta aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja konsultoivammin, toteaa Sebastian Fagerström, joka vastaa Ifillä uusien terveyspalveluiden kaupallistamisesta ja myynnistä.

- Tässä muuttuvassa markkinatilanteessa haluamme olla aktiivisessa roolissa asiakkaan neuvonantajana ja auttaa heitä pääsemään oikeaan hoitoon.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että If ottaa entistä enemmän vastuuta palveluiden järjestäjänä ja läsnä olevana neuvonantajana koko hoitopolun aikana - hoitoon hakeutumisesta aina kuntoutumiseen saakka. Sen sijaan, että vain tarjoaisi markkinalle lisää terveyspalveluja, If tekee tiivistä yhteistyötä alalla toimivan parhaimmiston kanssa.

- Sen lisäksi, että autamme ja opastamme asiakasta avun saannissa, teemme töitä hoidon vaikuttavuuden eteen. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraamme asiakkaan toipumista ja kuntoutumista myös varsinaisen hoidon tai hoitojakson jälkeen. Tiedon avulla opimme jatkuvasti uutta ja kykymme tukea asiakkaita kokonaisvaltaisesti kehittyy entisestään.

Esimerkiksi Ifin henkilöasiakas voi suoraan asioida Ifin kumppaneiden etävastaanotoilla ja lääkäriasemilla. Suorakorvauspalvelun ansiosta lääkäriasema tekee vahinkoilmoituksen asiakkaan puolesta ja asiakas maksaa yleensä vain omavastuun. Halutessaan asiakas voi hakeutua myös muuhun hoitopaikkaan ja hakea korvauksen vakuutuksesta jälkikäteen.

Sen lisäksi, että autamme ja opastamme asiakasta avun saannissa, teemme töitä hoidon vaikuttavuuden eteen.

Sebastian Fagerström, If, Johtaja, uudet terveyspalvelut ja myynti

Valitse yrityksellesi paras palvelu

- Tarjoamme yritysasiakkaillemme erilaisia hoitopolkuja sen mukaan, millaisen ratkaisun he ovat meiltä ostaneet. Vaihtoehtoina on eri terveysvakuutukset ja henkilövakuutukset jotka kaikki palvelevat erilaisia asiakkaita, kertoo Ifin tuotejohtaja Tiina Pajamo.

- Me haluamme tehdä työterveydestä ja työntekijöiden vakuuttamisesta mahdollisimman saumatonta ja helppoa: asiakkaan on tarpeellista tietää vain, miten hän ottaa yhteyttä ja siitä eteenpäin hoitoon pääsy sujuu helposti, olipa sitten kysymys työterveyteen liittyvästä asiasta tai vakuutuksella hoidettavasta lääkärikäynnistä, summaa Sebastian Fagerström.

Terveydenhuollon tulevaisuus on digitaalinen

Ifillä uskotaan uusien digitaalisten toimintamallien voimaan.

- Arviolta reilusti yli puolet perusterveydenhuollon käynneistä voitaisiin hoitaa etäkontaktin avulla, mikä olisi asiakkaan lisäksi myös yhteiskunnan etu. Tätä arviota on vahvistanut Koronaepidemian myötä rajusti kasvanut etäyhteyksien kysyntä. Nähtäväksi jää kuinka laajamittaiseen käyttöön nyt hyvään vauhtiin kasvaneet etäyhteydet vakiintuvat, Sebastian Fagerström pohtii.

- Uskomme, että asiakkaan hoitopolkua voidaan nopeuttaa ja parantaa merkittävästi digitalisaation mahdollistamilla toimintamalleilla ja palveluilla.

Myös Tiina Pajamo näkee digitaalisuudessa paljon hyvää:

- Haluamme taata myös muutosten keskellä parhaan asiakaskokemuksen. Toivomme, että yritykset näkisivät sujuvat ja kattavat terveyspalvelut menoerän sijasta yhtenä kilpailukeinona. Kun työntekijöiden ja esimiesten aika ei kulu tiedon etsimiseen, kuittien kanssa temppuilemiseen ja asiakkaiden pallotteluun lääkäriltä toiselle, ehtivät he keskittyä olennaiseen, Pajamo selittää.

Digitaaliseen tulevaisuuteen liittyy olennaisesti myös datan keruu ja sen merkitys.

- Keräämme kaiken mahdollisen datan, mitä voidaan lain mukaan työnantajalle toimittaa. Datan avulla näemme esimerkiksi, millaisia vahinkoja tapahtuu, missä paikoissa sattuu tiettyjä tapaturmia tai minkä ikäisillä on minkäkinlaisia toistuvia poissaoloja. Näin datan avulla voidaan parantaa työyhteisön toimintaa, Fagerström kuvailee.

If auttaa navigoimaan myös soten myrskyissä

If on lähtenyt uudistamaan palvelujaan, koska terveydenhuollossa tuulee kovaa. Toimialalla on tapahtunut - ja tulee tapahtumaan - valtavia muutoksia. Vakuutusyhtiölle tärkeintä on, että asiakkaat ja asiakkaiden asiakkaat voivat mahdollisimman hyvin.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on tietysti myös yksi markkinan elinehdoista.

- Tärkeä ponnin tekemäämme uudistuksiin on ollut yleinen sote-keskustelu. Meillä ei ole tarvetta vaikuttaa siihen, mihin suuntaan se menee. Emmekä voisikaan, koska se on poliittinen ja valtiovallan päätös. Haluamme kuitenkin pitää omalta osaltamme huolta siitä, että kaikki Suomen kansalaiset voivat hyvin myös tulevaisuudessa, Pajamo visioi.

- Me haluamme olla se toimija, joka valitaan muiden joukosta siksi, että hoidamme koko terveydenhuoltoon liittyvän kokonaisuuden. Haluamme olla koko toimialan suunnannäyttäjiä.

Ja sitä If todella on. Vai kuinka moni muu suomalainen vakuutusyhtiö voi kehua hoitavansa asiakkaidensa terveyttä ennaltaehkäisevästi ja kuntouttavasti - ja kaikin tavoin myös siinä välissä?

Haluamme pitää omalta osaltamme huolta siitä, että kaikki Suomen kansalaiset voivat hyvin myös tulevaisuudessa.

Tiina Pajamo, If, tuotejohtaja