Vakuutusyhtiö ja terveydenhoito

Vakuutusyhtiö, joka huolehtii asiakkaiden puolesta

Terveydenhuolto heittelehtii isojen muutosten aallokossa. Vakuutusyhtiö If haluaa vaalia asiakkaittensa terveyttä myös navakassa tuulessa. Siksi yritys toimii yhteistyössä Suomen parhaiden lääkäriasemien kanssa, ja ensimmäisenä vakuutusyhtiönä varmistaa vielä lääkärikäyntien jälkeenkin, että hoito on tehonnut ja edennyt oikein.

Terveydenhoito ja digitalisuus

Ihan niin kuin suurin osa kaikista muistakin liiketoiminnoista, myös terveydenhuolto elää murroksessa. Digitaalisuus ja hektisyys jokapäiväisessä elämässä aiheuttavat sen, että palveluita halutaan sujuvasti, nopeasti - ja juuri silloin, kun halutaan ja siellä, missä halutaan. Terveydenhuollon palveluita tarjoavien yritysten onkin pakko mukautua kiireisten asiakkaidensa rytmiin ja muuntaa palvelutarjontaansa markkinan mukaan.

Samalla, kun terveydenhuolto kehittyy ja muuttuu, on nähtävissä myös huolestuttava trendi: alan toimijat rakentavat uusia terveyspalveluja omista näkökulmistaan ja näin näivettävät terveyssektorilta aidon kilpailun. Vakuutusyhtiön asiakkaat eivät enää voi valita hoitopaikkaansa, mikä ei ole asiakkaan etu eikä aidosti ratkaise hänen ongelmaansa - eli tarvetta saada kuhunkin tilanteeseen oikeaa hoitoa sujuvasti ja parantua nopeasti.

Terveydenhoitoon tarvitaan ymmärrystä kokonaisuudesta

- Aidon kilpailun kutistuminen terveyssektorilla luo tarpeen huolehtia asiakkaiden terveydenhoidosta aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja konsultoivammin, toteaa Sebastian Fagerström, joka vastaa Ifillä uusien terveyspalveluiden kaupallistamisesta ja myynnistä.

- Tässä muuttuvassa markkinatilanteessa haluamme olla aktiivisessa roolissa asiakkaan neuvonantajana ja auttaa heitä pääsemään oikeaan hoitoon.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että If ottaa entistä enemmän vastuuta palveluiden järjestäjänä ja läsnä olevana neuvonantajana koko hoitopolun aikana - hoitoon hakeutumisesta aina kuntoutumiseen saakka. Sen sijaan, että vain tarjoaisi markkinalle lisää terveyspalveluja, If tekee tiivistä yhteistyötä alalla toimivan parhaimmiston kanssa.

- Sen lisäksi, että autamme ja opastamme asiakasta avun saannissa, teemme töitä hoidon vaikuttavuuden eteen. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraamme asiakkaan toipumista ja kuntoutumista myös varsinaisen hoidon tai hoitojakson jälkeen. Tiedon avulla opimme jatkuvasti uutta ja kykymme tukea asiakkaita kokonaisvaltaisesti kehittyy entisestään.

Esimerkiksi Ifin henkilöasiakkaan hoitopolku kulkee niin, että sairastuttuaan tai loukkaannuttuaan asiakas voi ottaa yhteyttä maksuttomaan terveysneuvontaan, josta hän halutessaan saa sairaanhoitajan ohjeita ja neuvontaa tilanteeseensa. Hän voi myös asioida suoraan Ifin kumppaneiden etävastaanotoilla tai lääkäriasemalla. Suorakorvauspalvelun ansiosta lääkäriasema tekee vahinkoilmoituksen asiakkaan puolesta ja asiakas maksaa yleensä vain omavastuun. Halutessaan asiakas voi hakeutua myös muuhun hoitopaikkaan ja hakea korvauksen vakuutuksesta jälkikäteen.

Sen lisäksi, että autamme ja opastamme asiakasta avun saannissa, teemme töitä hoidon vaikuttavuuden eteen.

Valitse yrityksellesi paras palvelu

- Tarjoamme yritysasiakkaillemme erilaisia hoitopolkuja sen mukaan, millaisen ratkaisun he ovat meiltä ostaneet. Vaihtoehtoina on Ifin Solo, Duo ja Trio, jotka kaikki palvelevat erilaisia asiakkaita, kertoo Ifin tuotejohtaja Tiina Pajamo.

Solo sopii sellaiselle yrittäjälle, joka esimerkiksi ostaa työterveyshuollon kunnalliselta terveydenhuollolta. Voi myös olla, että yksityisiä lääkäriasemia ei ole mailla eikä halmeilla. Tai yrittäjä haluaa itse päättää, missä käy hoidattamassa itsensä ja työntekijänsä. Käytännössä työntekijä valitsee itse hoitopaikkansa ja maksaa hoitonsa - ja laskuttaa sen jälkikäteen Ifiltä. Sujuvaa ja näppärää - ja asiakkaalla on täydellinen valinnanvapaus siitä, missä itsensä hoidattaa.

Duon asiakkaat puolestaan asioivat tietyssä etukäteen valitussa hoitopaikassa. Työntekijän kontolle ei kuitenkaan tule loppulaskua, vaan se hoidetaan suoraan sovitulla tavalla työnantajayrityksen, hoitoa antavan yrityksen ja vakuutusyhtiön välillä. Duo sopii erityisesti yritykselle, jolla on jo toimiva kumppanuus jonkin työterveyshuollon toimijan kanssa. Se on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun erilaisia työterveysasemavaihtoehtoja ei omalla seudulla juuri ole tarjolla.

Kolmas ratkaisuvaihtoehto on nimeltään Trio. Trio sopii yritykselle, joka haluaa yhdistää työterveyshuollon, terveysvakuutukset ja työtapaturmavakuutukset yhdeksi kokonaisuudeksi, ja näin minimoida kaiken ylimääräisen paperityön ja hallinnoinnin omalta osaltaan. Terveydenhuollon kokonaiskustannuksetkin ovat helposti hahmotettavissa, kun kaikista palveluista puhutaan yhtä aikaa.

Vaikka Trio mahdollistaa asioimisen useamman lääkärikeskuksen välillä, on hoitoon hakeutuminen asiakkaan näkökulmasta helppoa: yksi kontaktipiste - If Hoitotie - vastaa hoitoon ohjaamisesta ja hoito-ohjeiden antamisesta. Asiakkaan ei tarvitse itse selvittää, missä häntä hoidetaan, vaan kaikki ohjeistus annetaan yhdestä puhelinnumerosta.

- Lähtökohtaisesti myös Trion asiakasyritykset valitsevat, missä lääkäriasemalla haluavat henkilöstönsä hoidattaa. Ruuhka-aikoina voimme kuitenkin tarjota palvelua myös jossain muussa paikassa, jossa hoitoon pääsee nopeammin ja jossa on vähintään yhtä hyvätasoinen hoito, kertoo Pajamo.

Etenkin Triossa toteutuvat Ifin tavoitteet kokonaisvaltaisena palveluntarjoajana ja neuvonantajana. Vakuutusyhtiö ottaa järjestelijän roolin ja pitää langat käsissään niin työterveyshuollon palveluiden, terveysvakuutusten kuin työtapaturmavakuutustenkin osalta.

- Asiakkaan näkökulmasta kaikki sujuu helposti. If Hoitotiestä saa palvelua oli kyseessä sitten terveystarkastus, ergonomiaa koskevat kysymykset tai reseptin uusimiseen liittyvät asiat tai sairastuttaessa lääkärin hoitoon hakeutuminen. Ja vastaajat ovat aina terveydenhuollon ammattilaisia, Pajamo kuvailee.

If Hoitotien puheluihin vastaa yhteistyökumppani Lääkärikeskus Aavan henkilöstö. Tämä siksi, ettei vakuutusyhtiö tietenkään voi vastata terveydenhuollon erityisalan kysymyksiin. Yhteistyön ansiosta Hoitotiessä tarjottava palvelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

- Me haluamme tehdä työterveyshuollosta ja työntekijöiden vakuuttamisesta mahdollisimman helppoa: asiakkaan täytyy tietää vain numero, mihin soittaa ja siitä eteenpäin If ottaa langat käsiinsä ja ohjaa asiakkaan oikeaan paikkaan, summaa Sebastian Fagerström.

Hoito-ohjeet annettu - mitä sitten?

Edellä mainituista palveluvaihtoehdoista Trio helpottaa eniten yritysten hallinnollisia rutiineita. Trio kattaa aina myös työntekijöiden vapaa-ajalla tapahtuneet vahingot, joten se pitää erinomaisesti huolta työntekijöiden terveydestä niin töissä kuin vapaa-ajallakin. 

- Haluamme tukea terveydenhuoltoa ennaltaehkäisevästi ja tarjota ohjeita ja neuvoja jo ennen kuin mitään ongelmia terveydessä on, Pajamo kertoo. 

- Lisäksi otamme asiakkaisiimme yhteyttä myös jälkikäteen. 

Niin, tämä onkin jotain ihan uutta.

Koska If haluaa yhä olla vahingontorjunnan ja riskienhallinnan asiantuntija, on kaikessa tekemisessä läsnä myös vahinkojen ja riskien ennaltaehkäisy. Yksi tapa tähän on pitää hyvää huolta työntekijöiden hyvinvoinnista ja terveydestä - ja tässä yhtenä välineenä toimii If Hoitotien jälkiseuranta. Jälkiseurannassa varmistetaan, että hoidettava sairaus tai vamma on lähtenyt paranemaan ja että hoito on edennyt suunnitelmien mukaan. Näin ehkäistään vaivojen kroonistumista ja kesken jääneestä tai muutoin riittämättömästä hoidosta syntyneitä jälkiseuraamuksia. 

Myös Trioa pilotoineen Vihannespörssi Oy:n työntekijät ovat päässeet tutustumaan jälkiseurantapalveluun. 

- Palvelusta on tullut paljon positiivista palautetta henkilökunnalta. Erityisesti on pidetty siitä, että vaikka sairaus on ohi, on soitettu perään ja kysytty vointia. Tuntuu, että heitä oikeasti hoidetaan, iloitsee Vihannespörssin HR-johtaja Tiina Toivanen.  

Erityisesti henkilökunta on pitänyt siitä, että vaikka sairaus on ohi, on soitettu perään ja kysytty vointia.

Terveydenhuollon tulevaisuus on digitaalinen

Ifillä uskotaan uusien digitaalisten toimintamallien voimaan.

- Arviolta reilusti yli puolet perusterveydenhuollon käynneistä voitaisiin hoitaa etäkontaktin avulla, mikä olisi asiakkaan lisäksi myös yhteiskunnan etu. Tätä arviota on vahvistanut Koronaepidemian myötä rajusti kasvanut etäyhteyksien kysyntä. Nähtäväksi jää kuinka laajamittaiseen käyttöön nyt hyvään vauhtiin kasvaneet etäyhteydet vakiintuvat, Sebastian Fagerström pohtii.

- Uskomme, että asiakkaan hoitopolkua voidaan nopeuttaa ja parantaa merkittävästi digitalisaation mahdollistamilla toimintamalleilla ja palveluilla.

Yksi Ifin digitalisoiduista palveluista on etäyhteys lääkäriin.

Tiina Toivanen kertoo Vihannespörssin kokemuksista:

- Etälääkärivastaanotosta on pidetty. Videoyhteys mahdollistaa esimerkiksi työhöntulotarkastuksen ilman, että tarvitsee mennä lääkäriasemalle.

- Myös sairastapauksissa videoyhteys vähentää turhaa juoksuttamista. Flunssan voi todeta jo äänestä ja siihen voi antaa hoito-ohjeet ja sairasloman saman tien.

Toivasen mukaan videoyhteys mahdollistaa myös kaikkien aikaa säästävät kolmikantakeskustelut, kun kaikki voivat keskustella omalta työpisteeltään käsin.

Myös Tiina Pajamo näkee digitaalisuudessa paljon hyvää:

- Haluamme taata myös muutosten keskellä parhaan asiakaskokemuksen. Toivomme, että yritykset näkisivät sujuvat ja kattavat terveyspalvelut menoerän sijasta yhtenä kilpailukeinona. Kun työntekijöiden ja esimiesten aika ei kulu tiedon etsimiseen, kuittien kanssa temppuilemiseen ja asiakkaiden pallotteluun lääkäriltä toiselle, ehtivät he keskittyä olennaiseen, Pajamo selittää.

Digitaaliseen tulevaisuuteen liittyy olennaisesti myös datan keruu ja sen merkitys.

- Keräämme kaiken mahdollisen datan, mitä voidaan lain mukaan työnantajalle toimittaa. Datan avulla näemme esimerkiksi, millaisia vahinkoja tapahtuu, missä paikoissa sattuu tiettyjä tapaturmia tai minkä ikäisillä on minkäkin laisia toistuvia poissaoloja. Näin datan avulla voidaan parantaa työyhteisön toimintaa, Fagerström kuvailee.

Myös Arol Finance Oy:n osakas Olli Nieminen arvostaa Ifin asiakaslähtöistä ajattelua:

- Kaipasimme työterveyshuoltoon lisää läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta. Ifin palvelussa toteutuvat molemmat. Vaikka kulut eivät absoluuttisesti muutu, ovat ne eri tavalla ennustettavissa.

- Lisäksi erilainen lähestymistapa karsii turhia käyntejä pois, kun lääkärille ei tarvitse aina automaattisesti mennä.

If auttaa navigoimaan myös soten myrskyissä

If on lähtenyt uudistamaan palvelujaan, koska terveydenhuollossa tuulee kovaa. Toimialalla on tapahtunut - ja tulee tapahtumaan - valtavia muutoksia. Vakuutusyhtiölle tärkeintä on, että asiakkaat ja asiakkaiden asiakkaat voivat mahdollisimman hyvin.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on tietysti myös yksi markkinan elinehdoista.

- Tärkeä ponnin tekemäämme uudistuksiin on ollut yleinen sote-keskustelu. Meillä ei ole tarvetta vaikuttaa siihen, mihin suuntaan se menee. Emmekä voisikaan, koska se on poliittinen ja valtiovallan päätös. Haluamme kuitenkin pitää omalta osaltamme huolta siitä, että kaikki Suomen kansalaiset voivat hyvin myös tulevaisuudessa, Pajamo visioi.

- Me haluamme olla se toimija, joka valitaan muiden joukosta siksi, että hoidamme koko terveydenhuoltoon liittyvän kokonaisuuden. Haluamme olla koko toimialan suunnannäyttäjiä.

Ja sitä If todella on. Vai kuinka moni muu suomalainen vakuutusyhtiö voi kehua hoitavansa asiakkaidensa terveyttä ennaltaehkäisevästi ja kuntouttavasti - ja kaikin tavoin myös siinä välissä?

Haluamme pitää omalta osaltamme huolta siitä, että kaikki Suomen kansalaiset voivat hyvin myös tulevaisuudessa.