Koronavirus ja yrityksen korvausvastuu vahingon sattuessa

Suuryritysten ehdot saattavat poiketa, lue lisää koskien suuria yrityksiä täältä: Lue lisää (In English)

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa henkilövahinkoja

Ifin toiminnanvastuuvakuutus korvaa henkilövahinkoja, joista vakuutuksenottaja on korvausvastuussa. Toiminnanvastuuvakuutuksesta voivat siis tulla korvattavaksi myös koronaviruksen aiheuttamat henkilövahingot. Niin kuin yleensäkin korvaamisen edellytyksenä on, että vahinko on aiheutunut vakuutuksenottajan toiminnasta ja että vakuutuksenottaja on korvausvelvollinen joko yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden (tuottamus) tai erityislainsäädännön perusteella. Henkilövahinkoja korvataan myös tuotevastuu- ja konsulttivastuuvakuutuksista, mutta valtaosa mahdollisista vahingonkorvausvaatimuksista tullee liittymään ennen kaikkea vakuutuksenottajan varsinaiseen toimintaan, ei esimerkiksi tuotteeseen.

Matkanjärjestäjien korvausvastuu

Matkapalveluyhdistelmälain mukainen matkanjärjestäjä vastaa alihankkijoidensa aiheuttamista vahingoista. On tärkeää varmistaa, että vakuutus kattaa tällöin myös alihankkijoiden aiheuttamat vahingot. Matkan peruuntumiskuluja ei matkanjärjestäjän vastuuvakuutuksista korvata, mutta vakuutusta voidaan laajentaa niin, että se korvaaa kuitenkin vakuutuksenottajan asiakkaalle toimeksiantosopimuksen toteutumattomuudesta tai viivästymisestä aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi tulojen tai ansion menetykset taikka toimeksiantosopimuksen päättymisen jälkeiset ylimääräiset majoitus- tai matkakulut.

If auttaa vahinkojen selvittämisessä

Usein on epäselvää, onko vakuutuksenottaja korvausvastuussa vahingosta tai mikä on mahdollinen vahingon määrä. If auttaa näiden tilanteiden selvittämisessä ja maksaa tarvittaessa vahinkoasian asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Henkilövahingot korvataan potilasvakuutuksesta

Potilaalle aiheutuneet henkilövahingot korvataan potilasvakuutuksesta. Kun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle on aiheutunut henkilövahinko, korvataan se lakisääteisestä potilasvakuutuksesta. Korvaamisen edellytykset on erikseen määritelty laissa.

Hallinnonvastuuvakuutusta ei kannata unohtaa

Koronavirus on haastava tilanne yrityksen koko henkilöstölle, mutta myös yrityksen johdolle. On mahdollista että yrityksen johtoa vastaan esitetään korvausvaatimuksia yritykselle tai sivullisille aiheutuvista taloudellisista vahingoista, jotka liittyvät koronavirusta koskeviin päätöksiin toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä. Näissä tilanteissa on hyvä muistaa, että hallinnonvastuuvakuutus korvaa näitä taloudellisia vahinkoja ja näihin vahinko-asioihin liittyviä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, joista vakuutettu on korvausvastuussa vakuutuksenottajan toimielimen jäsenenä.

Me autamme

Onko sinulla kysyttävää? Asiakaspalvelumme palvelee numerossa 010 19 16 00 

Vahinkoilmoitukset voit tehdä myös omassa If Yrityskansiossasi.