Toimintaohjeet henkilövahingon sattuessa

Miten toimit, kun vahinko sattuu?

Jos työntekijä loukkaa itsensä tapaturmaisesti tai hän sairastuu, on tärkeää, että hän tietää miten vahinkotilanteessa pitää toimia. Olemme koonneet näille sivuille toimintaohjeita ja neuvoja näitä tilanteita varten.

Toimintaohjeet eroavat toisistaan riippuen siitä, onko kyseessä