Mitt fordon har råkat ut för någon annan skada

Buckla på parkeringsplatsen, krock med träd eller djur. Stöld av fordonet, skadegörelse eller annan skada där endast ditt eget fordon skadats. Vi hjälper dig att få ditt fordon i skick med hjälp av din kaskoförsäkring.

Skadorna på fordonet inspekteras på reparationsverkstaden. Verkstaden tar hand om skadeinspektionen med If. Behöver du bärgningshjälp eller ersättande bil?

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Vi står till tjänst dygnet runt

Ring If Apu

Behöver du bärgningshjälp?

If Apu 24h bärgningstjänst. Vi skickar genast hjälp till platsen.

Bärgningstjänst

Kollision eller avkörning

Trafikförsäkringen ersätter fordons- och egendomsskador som orsakats utomstående samt personskador, om du t.ex. kolliderat med ett vägmärke, kört in i väggen eller krockat med ett träd. För skador på ditt eget fordon kan du söka ersättning från kaskoförsäkringen.

Förhindra ytterligare olyckor

Lägg vid behov ut en varningstriangel och koppla på fordonets nödblinkers. I en nödsituation får du hjälp på nödnumret 112.

Har det uppstått personskador?

Om du själv eller någon annan person är skadad och behöver omedelbar hjälp, ring det allmänna nödnumret 112.

I annat fall kan du anmäla personskadorna i samband med skadeanmälan efter att du kommit tryggt bort från händelseplatsen.

Personskada i trafiken

Kontrollera skadorna på ditt fordon och om fordonet är i kördugligt skick

Se efter vilka skador fordonet fått. Du kan också ta fotografier av skadorna. Innan du fortsätter färden med din bil, kontrollera åtminstone:

 • strålkastarna
 • däcken
 • att det inte rinner någon vätska från bilen
 • att sikten genom vindrutan är fri
 • att ingen varningslampa lyser på instrumentbrädan
 • att det inte hörs några främmande ljud från bilen

Om din bil inte är i kördugligt skick

Alla Ifs kaskoförsäkringar ersätter bärgningskostnader. Om du endast behöver bärgningshjälp, ring direkt Ifs bärgningstjänst på numret 010 19 18 40. Du behöver inte göra någon separat skadeanmälan. Ifs bärgningstjänst kan också hjälpa dig med frågor om hur du kan fortsätta din färd.

Om din egen bil också har fått skador eller om du orsakats kostnader för att fortsätta färden, kan du göra skadeanmälan också senare efter att du kommit tryggt bort från händelseplatsen. Gör skadeanmälan på Mina sidor. Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder.

Om din bil är i kördugligt skick

Du kan anmäla eventuella skador på din bil också senare, efter att du kommit tryggt bort från händelseplatsen. Gör skadeanmälan på Mina sidor. Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder.

Vi skickar till Mina sidor anvisningar för hur du ska gå till väga.

Vi kontaktar vid behov den andra parten i skadan. Vi berättar också hur användningen av försäkringen eventuellt inverkar på premien för din kasko- eller trafikförsäkring (bonus). Skadeanmälan inverkar ännu inte på bonusen.

Du kan också ringa oss på numret 010 19 19 19 och anmäla din fordonsskada (må–fr 8–20 och lö–sö 10–16).

Kollision på parkeringsplatsen

Den skyldiga parten är bekant

Om din kaskoförsäkring inkluderar Kollisionsskydd, hjälper vi dig att få ditt fordon i skick med hjälp av din egen kaskoförsäkring. Vi ansöker om ersättning från skadevållarens försäkringsbolag för din räkning. Skadevållaren ska alltid göra skadeanmälan till sitt eget försäkringsbolag.

Om din kaskoförsäkring inte inkluderar Kollisionsskydd eller om du inte vill använda din egen kaskoförsäkring, ska du sköta ärendet direkt med motpartens försäkringsbolag.

Om den som kolliderat med din bil erkänner att han eller hon orsakat skadan, sjunker inte din bonus och du har ingen självrisk.

 1. Skriv upp uppgifterna för alla parter.
 2. Be skadevållaren göra skadeanmälan till sitt eget försäkringsbolag.
 3. Gör skadeanmälan via Mina sidor.
 4. Vi skickar till Mina sidor anvisningar för hur du ska gå till väga.

Den skyldiga parten är okänd

Om ditt parkerade fordon har blivit påkört av ett annat fordon, men du inte vet vem som är den skyldiga, hjälper vi dig att få ditt fordon i skick med hjälp av din kaskoförsäkring. Om din kaskoförsäkring inkluderar Parkeringsskydd, sänker reparationen av ditt fordon inte bonusen. Du betalar endast självrisken.

Om din kaskoförsäkring inte inkluderar Parkeringsskydd, men försäkringen omfattar Kollisionsskydd, hjälper vi dig att få din bil i skick med hjälp av Kollisionsskyddet. För reparationskostnaderna betalar du endast självrisken till reparationsverkstaden. Om du använder Kollisionsskyddet sjunker bonusen. Skadeanmälan inverkar ännu inte på bonusen.

 1. Gör skadeanmälan via Mina sidor.
 2. Vi skickar till Mina sidor anvisningar för hur du ska gå till väga.

Älgkrock eller kollision med ett annat djur

Anmäl skadan till nödcentralen 112 genast på skadeplatsen, om någon har skadats. Anmäl alltid en älgkrock eller om du misstänker att djuret har skadats vid kollisionen. Om djuret blir kvar på vägen, varna den övriga trafiken med varningsblinkers och lägg ut en varningstriangel. Om djuret är utanför körbanan, märk ut kollisionsplatsen synligt för polisen och jaktvårdsföreningen eller uppge de exakta GPS-koordinaterna.

Vid behov måste ett lidande djur avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt. Beakta ändå att ett skadat stort rovdjur kan vara farligt. Polisen ansvarar för att hjälpa större skadade vilda djur. Lämna inte bilen förrän hjälpen har anlänt till platsen.

När du kommit tryggt bort från händelseplatsen, gör skadeanmälan via Mina sidor.

Djurkollisionsskyddet ersätter de skador som orsakats vid kollision med ett djur utan bonusförluster.

Orsakade kollisionen personskador?

Stöld eller skadegörelse

 1. Gör skadeanmälan på Mina sidor.
 2. Vi skickar anvisningar för hur du ska gå till väga till Mina sidor.

Skadorna ersätts utan bonusförluster. Om det är fråga om stöld eller någon annan uppsåtlig skadegörelse på ditt fordon ska du också göra en polisanmälan.

Brandskada på fordon

Som brandskada ersätts brandskador på fordonet som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag enligt försäkringsvillkoren. Skadorna ersätts utan bonusförluster.

 1. Gör skadeanmälan på Mina sidor.
 2. Vi skickar anvisningar för hur du ska gå till väga till Mina sidor.

Skador på fordon som orsakats av naturfenomen

Kollisionsskyddet i Helkasko ersätter plötsliga och oförutsedda skador på fordonet till följd av ett naturfenomen, såsom

 • skador som en hagelskur orsakat fordonets lackering
 • skador som orsakats av ett träd eller en gren som fallit i stormen
 • skador på ett parkerat fordon till följd av översvämning
 • bärgning av fordonet i trygghet på grund av stigande vatten.

Ersättning av dessa skador minskar inte bilförsäkringens bonus.

Försäkringen ersätter inte

 • skador som orsakats vid körning med fordonet på väg som är under vatten
 • skador som orsakats av regnvatten som kommit in i fordonet genom en öppen dörr eller ett öppet fönster
 • skador som orsakats av köld, hetta eller snöns/vattnets tyngd.

Naturfenomenskydd

Naturfenomenskyddet i Helkasko ersätter utan bonusförluster skador som orsakats fordonet av hagel, storm, en gren eller ett träd som fallit över bilen samt skador på ett parkerat fordon till följd av översvämning.

 1. Gör skadeanmälan på Mina sidor.
 2. Vi skickar anvisningar för hur du ska gå till väga till Mina sidor.

Du kan också ringa vår ersättningstjänst på numret 010 19 19 19 och anmäla din fordonsskada (må–fr 8–20 och lö–sö 10–16).