Skada till följd av naturfenomen

Storm eller hagelskur har orsakat skador på fordonet.

Anmäl skada

Vad ersätts?

Skador som orsakats av naturfenomen, såsom

 • skada på fordonets lackering till följd av en hagelskur
 • skada till följd av att ett träd eller en gren fallit på fordonet när det stormat
 • skada på ett parkerat fordon till följd av översvämning
 • bärgning av fordonet i trygghet vid stigande vattenstånd

ersätts från kaskoförsäkringen utan bonusförluster.

 • Vid skada är självrisken vanligen 200 euro.

Försäkringen ersätter inte

 • Skador som uppstått vid körning med fordonet på väg täckt av vatten.
 • Skador som orsakats av att regnvatten kommit in i fordonet genom en öppen dörr eller ett öppet fönster.
 • Skador som orsakats av köld, hetta eller isens/snöns tyngd.

Gör så här, så kan vi hjälpa dig

Du kan göra skadeanmälan när det passar dig bäst. Ladda ner If Mobil för smidigare användning av Mina sidor.

 1. Ta närbilder av skadorna.
 2. Gör skadeanmälan.
 3. Vi skickar anvisningar till Mina sidor vanligen nästa vardag.
 4. Ta ditt fordon till den verkstad som vi rekommenderat för skadeinspektionen och reparationen.
 5. Verkstaden och If utreder tillsammans skadorna på ditt fordon och om de går att reparera. Efter inspektionen kan du avtala om en reparationstid med verkstaden. Om ditt fordon går till inlösning, kontaktar vi dig.
 6. När ditt fordon har reparerats, betala självrisken till verkstaden och återlämna eventuell ersättande bil som du haft till ditt förfogande.

Om ditt fordon inte är i kördugligt skick

Om du behöver bärgningshjälp eller en ersättande bil, kontakta vår bärgningstjänst. Alla Ifs kaskoförsäkringar ersätter bärgningskostnader. Du behöver inte göra någon separat skadeanmälan. Ifs bärgningstjänst kan också hjälpa dig med frågor om hur du kan fortsätta din färd.

Reparation av fordonet

Mer information om reparationsverkstäder och reparation av fordonet.