Jag behöver hjälp med ett tekniskt fel eller teknisk störning

Du kan ringa oss i vilket fordonsärende som helst 24/7.

Du når oss 24 h

Ring If Apu

Försäkringen ersätter inte kostnader för reparation av tekniskt fel, men vi ger dig råd för hur du ska gå till väga. Vid behov bogserar vid ditt fordon till närmaste reparationsverkstad och hjälper dig att fortsätta din färd.

Ingen skadeanmälan behövs, det räcker med ett telefonsamtal.

Anvisningar och information om vägservicen

Kommer det konstiga ljud från ditt fordon? Lyser varningslampan, men du vet inte vad du borde göra? Har du fått motorstopp?

Försäkringen ersätter inte kostnader för reparation av tekniska fel, men vi ger dig i vilket fall som helst råd för hur du ska gå till väga. Vid behov låter vi bogsera ditt fordon till närmaste reparationsverkstad och hjälper dig att fortsätta din färd.

Vi kan hjälpa dig, om din bil eller ditt fordon inte är i kördugligt skick, om bilen eller fordonet skadats eller om din färd har avbrutits till följd av ett tekniskt fel. Vi ordnar med bogsering, om du har en kaskoförsäkring som inkluderar bärgning och resekostnader eller hyrbilstjänst. Vår bärgningstjänst kontrollerar försäkringen för dig, när du ringer. Du kan också själv enkelt kontrollera din försäkring på Mina sidor.

Så här går bärgningen till:

 • Ring If Apu, du når oss dygnet runt.
 • Bärgningsbilen kommer till dig.
 • Bärgningstjänsten ger assistans och hjälper dig vid behov att fortsätta din färd.
 • Ditt fordon bogseras till närmaste reparationsverkstad.
 • Du behöver inte fylla i någon skadeanmälan.
 • Ingen självrisk, sänker inte bonusen.

Orsakades du kostnader för att fortsätta färden?

 • Gör skadeanmälan på Mina sidor.
 • Du får ersättning för dina ändamålsenliga extra kostnader ofta redan följande vardag.
 • Vi ersätter faktiska kostnader upp till 500 euro.
 • Ingen självrisk, sänker inte bonusen.

Är det fråga om ett tekniskt fel?

 • Vi ersätter bogseringen till närmaste reparationsverkstad.
 • Vi ersätter inte kostnaderna för reparation av ett tekniskt fel.
 • Du behöver inte fylla i någon skadeanmälan.

Har du krockat, kört av vägen eller råkat ut för något annat missöde som ersätts från försäkringen?

 • Vi ersätter bogseringen till närmaste reparationsverkstad.
 • Om din försäkring inkluderar kollisionsskydd, kan vi också hjälpa dig med reparationen av ditt fordon.
 • Gör alltid skadeanmälan på Mina sidor.

Behöver du en ersättande bil?

 • Om din kaskoförsäkring inkluderar hyrbilstjänst, får du en ersättande bil till ditt förfogande för den tid som din egen bil repareras.
 • Ifs huvudsamarbetspartner vid bilhyrning är Hertz Autovuokraamo.
 • För hyrningen gäller biluthyrningsfirmans hyresvillkor. Biluthyrningsfirman kan begära en säkerhet av dig för att täcka eventuella tilläggskostnader.
 • Vår bärgningstjänst hjälper dig med att hyra bil.
 • Ingen självrisk, sänker inte bonusen.