Jag behöver hjälp med ett tekniskt fel eller teknisk störning

Du kan ringa oss i vilket fordonsärende som helst 24/7.

Försäkringen ersätter inte kostnader för reparation av tekniskt fel, men vi ger dig råd för hur du ska gå till väga. Vid behov bogserar vid ditt fordon till närmaste reparationsverkstad och hjälper dig att fortsätta din färd.

Ingen skadeanmälan behövs, det räcker med ett telefonsamtal.