Fordonsskada utomlands

Ifs kaskoförsäkringar hjälper dig också utomlands 24/7. Uppge dina kontaktuppgifter och plats, så kommer vi till din hjälp.

Vägassistans och bärgning Ring +358 10 515 8777

Vad ersätts?

Din kaskoförsäkring gäller som sådan också utomlands med undantag av några länder. Se försäkringens giltighetsområde.

 • Kaskoförsäkringen ersätter bogsering av fordonet till närmaste reparationsverkstad, om fordonet fått ett tekniskt fel, skadats eller du kört av vägen.
 • Vid skador som inträffat utanför Norden och Estland tillämpas dubbel självrisk.
 • Från det ansvarsskydd som kompletterar trafikförsäkringen utomlands ersätts skador som orsakats utomstående och för vilka den försäkrade kan vara personligen ansvarig.

Trafikförsäkringens skydd är ofta mer begränsat än i Finland

När det gäller skador som ersätts från trafikförsäkringen avgörs ersättningsfrågan i allmänhet enligt bestämmelserna i det land där skadan inträffat. Se trafikförsäkringens giltighetsområde.

Gör så här, så kan vi hjälpa dig

Utred på händelseplatsen

 • Kontaktuppgifterna till eventuella andra parter och ögonvittnen.
 • Ta upp fordonens uppgifter.
 • Ta en översiktsbild av situationen och närbilder av skadorna.

Försäkringens giltighetsområde

Kaskoförsäkringen gäller överallt i Europa och i de länder utanför Europa som anslutit sig till Green Card-avtalet. Ansvarsskyddet utomlands gäller endast i de Green Card-avtalsländer som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Kaskoförsäkringen gäller inte i Iran, Kosovo, norra delar av Cypern, Marocko, Tunisien, Turkiet eller Nagorno-Karabach.

Din finländska trafikförsäkring gäller i Norden, i EU- och EES-länderna samt i Schweiz och Liechtenstein.

Trafikförsäkringen gäller inte i Iran, Kosovo, norra delar av Cypern, Marocko, Tunisien eller Nagorno-Karabach.

 • Handledning för bilande utomlands

  Läs våra praktiska tips när du reser utomlands med bil eller motorcykel.

  Utomlands med eget fordon
 • Vanliga frågor

  Se svaren på de vanligaste frågorna våra kunder brukar ställa oss om ersättningsärenden.

  Vanliga frågor