Fordonsskada utomlands

Ifs kaskoförsäkringar hjälper dig också utomlands 24/7. Uppge dina kontaktuppgifter och plats, så kommer vi till din hjälp.

Vad ersätts?

Din kaskoförsäkring gäller som sådan också utomlands med undantag av några länder. Se försäkringens giltighetsområde.

  • Kaskoförsäkringen ersätter bogsering av fordonet till närmaste reparationsverkstad, om fordonet fått ett tekniskt fel, skadats eller du kört av vägen.
  • Kaskoförsäkringen ersätter bärgning av elpersonbil till närmaste laddningsstation, om bilens batteri tar slut under resan.
  • Vid skador som inträffat utanför Norden och Estland tillämpas dubbel självrisk.
  • Från det ansvarsskydd som kompletterar trafikförsäkringen utomlands ersätts skador som orsakats utomstående och för vilka den försäkrade kan vara personligen ansvarig.

Trafikförsäkringens skydd är ofta mer begränsat än i Finland

När det gäller skador som ersätts från trafikförsäkringen avgörs ersättningsfrågan i allmänhet enligt bestämmelserna i det land där skadan inträffat. Se trafikförsäkringens giltighetsområde.

Gör så här, så kan vi hjälpa dig

Utred på händelseplatsen

  • Kontaktuppgifterna till eventuella andra parter och ögonvittnen.
  • Ta upp fordonens uppgifter.
  • Ta en översiktsbild av situationen och närbilder av skadorna.

Försäkringens giltighetsområde

Kaskoförsäkringen gäller överallt i Europa och i de länder utanför Europa som anslutit sig till Green Card-avtalet. Ansvarsskyddet utomlands gäller endast i de Green Card-avtalsländer som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Kaskoförsäkringen gäller inte i Azerbajdzjan, Iran, Kosovo, norra delar av Cypern, Marocko, Tunisien, Turkiet, Vitryssland, Ryssland och Nagorno-Karabach.

Din finländska trafikförsäkring gäller i Norden, i EU- och EES-länderna samt i Schweiz och Liechtenstein.

Trafikförsäkringen gäller inte i Azerbajdzjan, Iran, Kosovo, norra delar av Cypern, Marocko, Tunisien, Turkiet, Vitryssland, Ryssland och Nagorno-Karabach.