Mitt fordon har råkat ut för en skada utomlands

Nya If Apu hjälper dig i alla situationer i anslutning till bilande, 24/7. If Apu hjälper dig i alla situationer i anslutning till bilande, också utomlands. Kontakta oss om du behöver bogsering eller hjälp med reparationen av din bil.

HelpMe-appen när du reser

Du får svar på dina hälsorelaterade frågor utan avgift.

Läs mer och ladda ner appen

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Om skadorna på fordonet är små

 • Ta bilder av skadorna på ditt fordon.
 • Om fordonet inte kan köras för egen motor, låt bogsera fordonet till en reparationsverkstad.
 • Låt reparera skadan och betala reparationskostnaderna själv. Spara alla handlingar i original.
 • Det lönar sig att endast låta göra de mest nödvändiga reparationerna, så att du tryggt kan fortsätta din resa. Bilen repareras sedan till det skick som den hade före resan i Finland, när du återvänt hem.
 • Gör skadeanmälan.
 • Vid behov ber vi att få dokumenten i original och tilläggsutredningar (t.ex. fakturor, kvitton, polisanmälan, fotografier, eventuell gemensam skadeanmälan).

Om skadorna på ditt fordon är mer omfattande och reparationen tar flera dagar i anspråk

 • Kontakta If Apu så fort som möjligt.
 • Ta bilder av skadorna på ditt fordon.
 • Vår avtalspartner i skadelandet inspekterar vid behov skadorna före reparationen.
 • Gör skadeanmälan.
 • Efter att du tagit kontakt kan vi ge reparationsverkstaden utomlands tillstånd att skicka fakturan till oss.
 • När du hämtar ditt fordon från verkstaden ska du betala självrisken för kaskoförsäkringen.

Om du råkar ut för en trafikskada i Ryssland

 • Tillkalla vid alla trafikskador polis till platsen, nödnumret är 02.
 • Fordonet får inte flyttas från skadeplatsen förrän polisen anlänt.
 • Anmäl skadan också till 24 h telefontjänsten vid Gröna kort-byrån i Ryssland +7 495 6412 787. De ger dig anvisningar på engelska för hur du ska gå till väga.
 • Om skadevållaren är ett ryskt fordon, ska du omedelbart också kontakta motpartens försäkringsbolag. Om du inte kontaktar försäkringsbolaget blir det svårare att få ersättning.
 • Mer ingående anvisningar i händelse av en trafikskada i Ryssland finns på Trafikförsäkringscentralens webbplats.

E-post t.ex. för att skicka bilder eller reparationskalkyler motor@if.fi.

Handledningen Utomlands med bil