Mitt fordon har råkat ut för en skada utomlands

Nya If Apu hjälper dig i alla situationer i anslutning till bilande, 24/7. If Apu hjälper dig i alla situationer i anslutning till bilande, också utomlands. Kontakta oss om du behöver bogsering eller hjälp med reparationen av din bil.
 • HelpMe-appen när du reser

  Du får svar på dina hälsorelaterade frågor utan avgift.

  Läs mer och ladda ner appen
 • Gör skadeanmälan på Mina sidor

  Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

  Mina sidor

Om skadorna på fordonet är små

 • Ta bilder av skadorna på ditt fordon.
 • Om fordonet inte kan köras för egen motor, låt bogsera fordonet till en reparationsverkstad.
 • Låt reparera skadan och betala reparationskostnaderna själv. Spara alla handlingar i original.
 • Det lönar sig att endast låta göra de mest nödvändiga reparationerna, så att du tryggt kan fortsätta din resa. Bilen repareras sedan till det skick som den hade före resan i Finland, när du återvänt hem.
 • Gör skadeanmälan.
 • Vid behov ber vi att få dokumenten i original och tilläggsutredningar (t.ex. fakturor, kvitton, polisanmälan, fotografier, eventuell gemensam skadeanmälan).

Om skadorna på ditt fordon är mer omfattande och reparationen tar flera dagar i anspråk

 • Kontakta If Apu så fort som möjligt.
 • Ta bilder av skadorna på ditt fordon.
 • Vår avtalspartner i skadelandet inspekterar vid behov skadorna före reparationen.
 • Gör skadeanmälan.
 • Efter att du tagit kontakt kan vi ge reparationsverkstaden utomlands tillstånd att skicka fakturan till oss.
 • När du hämtar ditt fordon från verkstaden ska du betala självrisken för kaskoförsäkringen.

Om du råkar ut för en trafikskada i Ryssland

 • Tillkalla vid alla trafikskador polis till platsen, nödnumret är 02.
 • Fordonet får inte flyttas från skadeplatsen förrän polisen anlänt.
 • Anmäl skadan också till 24 h telefontjänsten vid Gröna kort-byrån i Ryssland +7 495 6412 787. De ger dig anvisningar på engelska för hur du ska gå till väga.
 • Om skadevållaren är ett ryskt fordon, ska du omedelbart också kontakta motpartens försäkringsbolag. Om du inte kontaktar försäkringsbolaget blir det svårare att få ersättning.
 • Mer ingående anvisningar i händelse av en trafikskada i Ryssland finns på Trafikförsäkringscentralens webbplats.

E-post t.ex. för att skicka bilder eller reparationskalkyler motor@if.fi.

Handledningen Utomlands med bil