Skadegörelse på fordon

Med skadegörelse avses skador på fordonet som har orsakats med avsikt.

Anmäl skada

Vad ersätts?

 • Skadegörelse på fordon ersätts från kaskoförsäkringen.
 • Skadorna ersätts utan bonusförluster.
 • Vid skadegörelse är självrisken vanligen 200 euro.
 • Skada där ditt fordon har blivit påkört av ett annat fordon ersätts i första hand från det andra fordonets trafikförsäkring. Se anvisningar i händelse av kollisionsskador.

Utred på händelseplatsen

 • Kontaktuppgifterna till eventuella ögonvittnen.
 • Ta en översiktsbild av situationen och närbilder av skadorna.
 • Granska skadorna på ditt fordon och kontrollera fordonets skick. Innan du fortsätter färden, kontrollera åtminstone färdljusen och däcken.

Gör så här, så kan vi hjälpa dig

Du kan göra skadeanmälan när det passar dig bäst. Ladda ner If Mobil för smidigare användning av Mina sidor.

 1. Gör polisanmälan
 2. Gör skadeanmälan
 3. Vi skickar anvisningar till Mina sidor vanligen nästa vardag.
 4. Ta ditt fordon till den verkstad som vi rekommenderat för skadeinspektionen och reparationen.
 5. Verkstaden och If utreder tillsammans skadorna på ditt fordon och om de går att reparera. Efter inspektionen kan du avtala om en reparationstid med verkstaden. Om ditt fordon går till inlösning, kontaktar vi dig.
 6. När ditt fordon har reparerats, betala självrisken till verkstaden och återlämna eventuell ersättande bil som du haft till ditt förfogande.

Om ditt fordon inte är i kördugligt skick

Om du behöver bärgningshjälp eller en ersättande bil, kontakta vår bärgningstjänst. Alla Ifs kaskoförsäkringar ersätter bärgningskostnader. Du behöver inte göra någon separat skadeanmälan. Ifs bärgningstjänst kan också hjälpa dig med frågor om hur du kan fortsätta din färd.

Reparation av fordonet

Mer information om reparationsverkstäder och reparation av fordonet.