Jag har krockat med ett annat fordon

 1. Om någon skadat sig i krocken eller om det är fråga om någon annan nödsituation, ring 112. Varna den övriga trafiken med varningsblinkers och lägg ut en varningstriangel. Om du krockat med ett annat fordon, skriv upp fordonets registreringsnummer och namn på delaktiga personer och eventuella vittnen. För att spara uppgifterna kan du t.ex. ta fotografier med telefonens kamera.
 2. Gå tillsammans med de andra delaktiga igenom vad som hänt och vem som är skyldig till skadan. Om möjligt, anteckna uppgifterna om händelsen eller rita en bild tillsammans med motparten. Tillkalla vid behov polisen till platsen.
 3. Om ditt fordon inte är i kördugligt skick eller om du behöver en ersättande bil, kontakta vår bärgningstjänst.
 4. När läget är under kontroll, anmäl skadan till försäkringsbolaget. Se mer ingående anvisningar.

Gör skadeanmälan på Mina sidor

Du får snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder. Mina sidor står till tjänst 24/7.

Mina sidor

Vi står till tjänst dygnet runt

Ring If Apu

Anvisningar och information vid kollision med ett annat fordon

Om du är den oskyldiga parten vid en kollision och det skadevållande fordonet är försäkrat hos If

Skadorna på ditt fordon och din egendom samt eventuella personskador kan ersättas från trafikförsäkringen för vår kund som orsakat skadan. Vi kan också ersätta kostnader för hyrbil under den tid som din bil reparerats, om du behöver en ersättande bil i ditt arbete.

Vår kund som är skyldig till skadan ska göra skadeanmälan till oss. Vi kontaktar dig genast efter att vi fått skadeanmälan. Om If ännu inte kontaktat dig, kan det hända att vår kund ännu inte hunnit göra skadeanmälan till oss.

Du kan också själv göra skadeanmälan med blanketten för fordonsskada. När vi fått din skadeanmälan kontaktar vi motparten och inleder skadehanteringen. Du får av oss snabbt svar och anvisningar för fortsatta åtgärder

Om du är den oskyldiga parten vid en kollision och du har din försäkring hos If

Skadorna på ditt fordon och din egendom samt eventuella personskador kan ersättas från trafikförsäkringen för det fordon som orsakat kollisionen. Du kan också få ersättning för kostnaderna för hyrbil under den tid som din bil reparerats, om du behöver en ersättande bil i ditt arbete.

Den som orsakat kollisionen ska anmäla skadan till sitt eget försäkringsbolag, som i sin tur kontaktar dig. Du kan även själv ringa motpartens försäkringsbolag. Om du också har en kaskoförsäkring hos If, kan du alltid söka ersättning för skadorna på din bil direkt från oss genom att logga in på Mina sidor. När vi fått anmälan kontaktar vi alla delaktiga i skadan och ger anvisningar för fortsatta åtgärder.

Om du själv har orsakat en kollision eller om det är oklart vem som är den skyldiga parten

Skriv upp uppgifterna (namn, registreringsnummer och telefonnummer) för alla delaktiga. Gå tillsammans igenom vad som hänt. Du kan också ta fotografier av båda fordonen på skadeplatsen. Om situationen är oklar, utreder försäkringsbolagen vem som är skyldig till skadan utgående från redogörelserna.

Om du själv har orsakat en kollision, ersätter din trafikförsäkring den andra partens fordons- och egendomsskador samt eventuella personskador för alla parter. För skadorna på ditt eget fordon kan du söka ersättning från din kaskoförsäkring.

Du gör skadeanmälan enklast på Mina sidor. Som svar får du anvisningar för fortsatta åtgärder. Skadeanmälan inverkar ännu inte på bonusen. Efter att vi fått din skadeanmälan kontaktar vi dig och berättar hur användningen av försäkringen inverkar på din trafik- eller kaskoförsäkringsbonus. Vi kontaktar också den andra parten i skadan och inleder handläggningen av hans eller hennes skada.

Skadeinspektion

Skadorna på fordonet inspekteras på en reparationsverkstad. Be verkstaden komma överens om skadeinspektionen med If.

Behöver du bärgningshjälp eller ersättande bil?

Orsakade kollisionen personskador?

Kollision på parkeringsplatsen

Den skyldiga parten är bekant

Om din kaskoförsäkring inkluderar Kollisionsskydd, hjälper vi dig att få ditt fordon i skick med hjälp av din egen kaskoförsäkring. Vi ansöker om ersättning från skadevållarens försäkringsbolag för din räkning. Skadevållaren ska alltid göra skadeanmälan till sitt eget försäkringsbolag.

Om din kaskoförsäkring inte inkluderar Kollisionsskydd eller om du inte vill använda din egen kaskoförsäkring, ska du sköta ärendet direkt med motpartens försäkringsbolag.

Om den som kolliderat med din bil erkänner att han eller hon orsakat skadan, sjunker inte din bonus och du har ingen självrisk.

 1. Skriv upp uppgifterna för alla parter.
 2. Be skadevållaren göra skadeanmälan till sitt eget försäkringsbolag.
 3. Gör skadeanmälan via Mina sidor.
 4. Vi skickar till Mina sidor anvisningar för hur du ska gå till väga.

Den skyldiga parten är okänd

Om ditt parkerade fordon har blivit påkört av ett annat fordon, men du inte vet vem som är den skyldiga, hjälper vi dig att få ditt fordon i skick med hjälp av din kaskoförsäkring. Om din kaskoförsäkring inkluderar Parkeringsskydd, sänker reparationen av ditt fordon inte bonusen. Du betalar endast självrisken.

Om din kaskoförsäkring inte inkluderar Parkeringsskydd, men försäkringen omfattar Kollisionsskydd, hjälper vi dig att få din bil i skick med hjälp av Kollisionsskyddet. För reparationskostnaderna betalar du endast självrisken till reparationsverkstaden. Om du använder Kollisionsskyddet sjunker bonusen. Skadeanmälan inverkar ännu inte på bonusen.

 1. Gör skadeanmälan via Mina sidor.
 2. Vi skickar till Mina sidor anvisningar för hur du ska gå till väga.

Anvisningar för anmälan om personskada

Om du skadas i en trafikolycka, uppsök vård så fort som möjligt. I brådskande fall kan du anlita vilken läkare eller vilket sjukhus som helst. Ge hos läkaren uppgifterna om trafikolyckan, så faktureras besöket direkt från försäkringsbolaget. Om du redan uppsökt läkare och betalat besöket själv, gör skadeanmälan på Mina sidor.

Mer ingående anvisningar för personskador i trafiken

Vad ersätter fordonsförsäkringen?

Trafikförsäkringen ersätter

 • personskador i trafiken
 • den oskyldiga partens egendomsskador och kostnader för bärgning och för att fortsätta färden.

Kaskoförsäkringen ersätter enligt den omfattning som du valt för försäkringen

 • skadorna på ditt eget fordon och
 • kostnader för bärgning och för att fortsätta färden.

Du kan kontrollera omfattningen av ditt försäkringsskydd på Mina sidor.

Anmäl krocken till If så här

 1. Om du har krockat och ditt fordon är försäkrat hos If, gör skadeanmälan på Mina sidor  eller ring If Apu 010 19 19 19.
 2. Du får snabbt ditt ärende upp till behandling och ditt fordon till en verkstad. Vi ger dig anvisningar och en lista med de verkstäder som vi rekommenderar inom ditt område. Skadeanmälan sänker inte din bonus.
 • Om du är den oskyldiga parten, skickar vi uppgifterna om skadan till den skyldiga partens försäkringsbolag på dina vägnar
 • Om du är den skyldiga parten, kontaktar vi motparten efter att vi fått din skadeanmälan.
 • Om det är oklart vem som är den skyldiga parten, utreder vi vems fel det var tillsammans med motpartens försäkringsbolag och de delaktiga i kollisionen.

Vid behov kan du kontrollera innehållet i din försäkring på Mina sidor.

Var lugn

När du gjort skadeanmälan, sköter vi pappersexercisen och håller dig uppdaterad om hur ditt skadeärende framskrider. Vi berättar också hur användningen av försäkringen inverkar på din kasko- eller trafikförsäkringsbonus.