Kollision, krock eller avkörning

Du har t.ex. kört på någon bakifrån, krockat med ett annat fordon, kört av vägen eller vält med motorcykeln. Läs anvisningar och sök ersättning 24/7. Att göra skadeanmälan tar bara en stund, och påverkar inte ännu din bonus.

Om du krockat med ett annat fordon på en parkeringsplats, se närmare anvisningar för skador som uppstått i samband med parkering.

Gör så här, när du behöver hjälp

 1. Gör skadeanmälan. En skadeanmälan inverkar ännu inte på bonusen.
 2. Vi skickar anvisningar för skadeinspektion och reparation till Mina sidor vanligen nästa vardag.
 3. Vi informerar dig om användning av försäkringen påverkar kasko- eller trafikförsäkringens premier (bonus). Vid behov kontaktar vi den andra parten i skadan.
 4. Ta fordonet till en verkstad som vi har rekommenderat för att genomföra en skadeinspektion och reparation.
 5. Verkstaden och If utreder omfattningen av fordonets skador och om de går att reparera. Efter inspektionen kan du boka reparationstid på verkstaden. Vi hör av oss till dig, om ditt fordon går till inlösning.
 6. När reparationen av ditt fordon är klar ska du betala din självrisk till verkstaden och återlämna ersättande bil du eventuellt har haft.

Kontrollera omfattningen av ditt försäkringsskydd, din bonus och självrisk samt vilken inverkan en skada har på fordonets försäkringspremier på Mina sidor eller via If Mobil.

Tilläggsinformation vid krock och kollision

Vad ersätts?

Skador ersätts enligt den omfattning du valt i din kaskoförsäkring

 • Från kaskoförsäkringens kollisionsskydd ersätts skador på ditt eget fordon, om de orsakats t.ex. när du krockat med ett annat fordon, kolliderat eller kört av vägen.
 • För de skador som ersätts från kaskoförsäkringen betalar du alltid en självrisk.
 • Ersättningen sänker i allmänhet kaskoförsäkringens bonus med 10 procentenheter.
 • Om du har fulla 80 % i bonus på trafikförsäkringen, ersätter vi den första kaskoskadan utan bonusförluster.

Från trafikförsäkringen lämnas ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen

 • För personskador som orsakats bilens förare och passagerare vid en trafikolycka.
 • För egendoms- och personskador som orsakats den oskyldiga parten.
 • Ersättningen sänker i allmänhet bonusen med 20 procentenheter.

Reparation av fordonet

Mer information om reparationsverkstäder och reparation av fordonet.