Kollision, krock eller avkörning

Du har t.ex. kört på någon bakifrån, krockat med ett annat fordon, kört av vägen eller vält med motorcykeln. Läs anvisningar och sök ersättning 24/7. Att göra skadeanmälan tar bara en stund, och påverkar inte ännu din bonus.

Vad ersätts?

Kaskoförsäkringen ersätter enligt den omfattning på kasko som du valt

Du behöver i kaskoförsäkringen kollisionsskydd för reparationen av skador på ditt eget fordon, om skadorna orsakats t.ex. när du krockat med ett annat fordon, kolliderat eller kört av vägen.

 • För de skador som ersätts från kaskoförsäkringen betalar du alltid en självrisk.
 • Du kan minska din självrisk med de pengar som du samlat på Självriskkonto för skadefria år.
 • Ersättningen sänker i allmänhet kaskoförsäkringens bonus med 10 procentenheter.
 • Om du har fulla 80 % i bonus på trafikförsäkringen, ersätter vi den första kaskoskadan utan bonusförluster.

Från trafikförsäkringen lämnas ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen

 • För personskador som orsakats bilens förare och passagerare vid en trafikolycka.
 • För egendoms- och personskador som orsakats den oskyldiga parten.
 • Ersättningen sänker i allmänhet bonusen med 20 procentenheter.

Gör så här, så kan vi hjälpa dig

Du kan kontrollera omfattningen av ditt försäkringsskydd, bonusen och självrisken samt vilken inverkan en skada har på fordonets försäkringspremier på Mina sidor eller via If Mobil.

 1. Gör skadeanmälan. Skadeanmälan inverkar ännu inte på bonusen.
 2. Vi skickar anvisningar för skadeinspektionen och reparationen av fordonet till Mina sidor vanligen nästa vardag.
 3. Vi berättar hur användningen av försäkringen inverkar på premierna för din kasko- eller trafikförsäkring (bonus). Och vi kontaktar vid behov den andra parten i skadan.
 4. Ta ditt fordon till den verkstad som vi rekommenderat för skadeinspektionen och reparationen.
 5. Verkstaden och If utreder tillsammans skadorna på ditt fordon och om de går att reparera. Efter inspektionen kan du avtala om en reparationstid med verkstaden. Om ditt fordon går till inlösning, kontaktar vi dig.
 6. När ditt fordon har reparerats, betala självrisken till verkstaden och återlämna eventuell ersättande bil som du haft till ditt förfogande.

Om det uppstått personskador

De skadade ska uppsöka vård så fort som möjligt, eftersom det är viktigt att snabbt få rätt vård. I brådskande fall kan du anlita vilken läkare eller vilket sjukhus som helst. Ge läkaren uppgifterna om trafikolyckan, så faktureras besöket direkt från försäkringsbolaget. Se mer ingående anvisningar för personskador i trafiken.

Om ditt fordon inte är i kördugligt skick

Om du behöver bärgningshjälp eller en ersättande bil, kontakta vår bärgningstjänst. Alla Ifs kaskoförsäkringar ersätter bärgningskostnader. Du behöver inte göra någon separat skadeanmälan. Ifs bärgningstjänst kan också hjälpa dig med frågor om hur du kan fortsätta din färd.

Kollision med djur, fotgängare eller cyklist

Reparation av fordonet

Mer information om reparationsverkstäder och reparation av fordonet.

 • Vanliga frågor

  Se svaren på de vanligaste frågorna våra kunder brukar ställa oss om ersättningsärenden.

  Vanliga frågor
 • Avbrott i färden

  Se anvisningar för hur du kan fortsätta din färd samt uppgifter om bärgningstjänsten och ersättande bil.

  Avbrott i färden
 • If Apu hjälper 24/7

  Du får snabbt hjälp via oss. Du når oss över hela Finland.

  Ring 010 19 19 19