Bärgning och vägassistans 24/7

Uppge kontaktuppgifter och plats, så ringer vi och skickar ett bärgningsfordon till dig.

Beställ bogsering

Bärgning av bil – vad ersätts?

 • Bärgningstjänsten ingår i nästan alla Ifs kaskoförsäkringar. Du kan kontrollera försäkringens omfattning via Mina sidor.
 • Vi ersätter bärgning till närmaste reparationsverkstad.
 • Vi ersätter bärgning av elpersonbil till närmaste laddningsstation, om bilens batteri tar slut under resan.
 • Vi ersätter kostnader upp till 500 euro, om du fortsätter din resa med ett annat färdmedel.
 • Att använda bogseringstjänsten sänker inte bonusen.
 • Ingen självrisk, om du beställer bärgningen via If.
 • Din självrisk är 50 euro, om du anlitar en bärgnings- och vägtjänst som erbjuds via någon annan än If.

Gör så här, så hjälper vi dig på plats

 1. Beställ bärgning och ange din position.
  Tjänsten tillhandahålls av vår bärgningspartner Viking.
 2. Vår bärgningstjänst ringer dig inom några minuter från det att du gjort beställningen.
 3. Vi kontrollerar ditt försäkringsskydd och meddelar dig om vilka kostnader din försäkring täcker.
 4. Vi hjälper dig att ta dig vidare med ett lämpligt färdmedel, om det behövs.
 5. Bärgaren anländer. Du får av oss en länk som visar bärgningsbilens position på kartan i realtid, som du kan följa.
 6. Ditt fordon bogseras till närmaste reparationsverkstad.
 7. Bärgning som beställts via If betalar vi direkt till vår bärgningspartner, så du behöver inte göra en skadeanmälan.
 8. Gör en skadeanmälan, om du betalat bogseringen själv eller om det uppstått resekostnader.

Du kan även ringa bärgningstjänsten: 010 19 18 40.

Bärgningstjänst utomlands: +358 10 515 8777.

Bärgningskostnader

Beställ bogsering via If, om din resa avbryts på grund av kollision eller tekniskt fel och du har Ifs kaskoförsäkring med skydd som täcker bärgnings- och resekostnader. Då bogseras ditt fordon till en verkstad helt utan kostnader – utan självrisk eller bonusförluster.

Om du beställer bärgning via någon annan än If

Bärgningskostnaderna varierar i allmänhet på basis av distansen och tiden på dygnet. Betala först fakturan för bärgningen själv och sök ersättning för bärgningskostnader. Från ersättningen avdras en självrisk på 50 euro.

Rabatt på bärgning

Förmånlig bärgningstjänst via If. Om du istället för en kaskoförsäkring har Ifs trafikförsäkring, beställ bärgningen via If, så får du 25 % rabatt på bärgningskostnaderna.

Ersättande bil för den tid fordonet repareras

Om en hyrbilstjänst ingår i din kaskoförsäkring, får du en ersättande bil till ditt förfogande för den tid som ditt eget fordon repareras.

 • Ifs huvudsakliga samarbetspartner vid biluthyrning är Hertz Biluthyrning.
 • Vid uthyrningen gäller biluthyrningsfirmans hyresvillkor. Uthyrningsfirman kan begära en säkerhet av dig för att täcka eventuella tilläggskostnader.
 • Vår bärgningstjänst kan hjälpa dig vid uthyrning av en ersättande bil.
 • Ingen självrisk, sänker inte bonusen.

Snabb bärgningstjänst – beställ bogsering

Vi har gjort det enkelt för dig att låta bogsera din bil. Det enda du behöver ange vid beställningen är registernumret, ditt läge samt en kort beskrivning över fordonets problem. Bogseringsbilarna befinner sig ständigt i trafiken; de är genast startklara och således redo att hjälpa dig. Det tar i regel 15–60 minuter tills bogseringsbilen anländer. Du kan också beställa icke-brådskande bogsering när det passar dig och du kan låta bogsera bilen från din hemgård till verkstaden.

Varför det kan vara nödvändigt att bärga bilen till en verkstad

I allmänhet är problemet att bilen inte startar. I bästa fall behöver bilen bara starthjälp om batteriet har blivit urladdat. Det kan emellertid vara nödvändigt att bärga bilen till en verkstad, om batteriet gått sönder och det inte längre går att ladda.

Andra orsaker till att bärgning kan vara nödvändigt är olika slags elektriska fel, bromsproblem, punktering, driftsstörning eller om man exempelvis tankat i fel bränsle. I de flesta fall är det bäst att låta bogsera bilen direkt till verkstaden.

Notera att försäkringen inte ersätter om du fått slut på bränslet, men via If  får du 25 % rabatt på bärgning.

Bärgningstjänst för alla fordon

Vi erbjuder råd och tips till alla våra kunder som har försäkrat sitt fordon hos If.

Via If har du alltid tillgång till professionell vägassistans. Med hjälp av mångsidiga bärgningsbilar bogseras både mopeder, motorcyklar, person- eller paketbilar som gått sönder, sitter fast eller kört av vägen.

Det är också möjligt att fortsätta resan med eget fordon, eftersom du får hjälp av bärgare som är experter på vägassistans. Emellertid avgör försäkringens omfattning vilka skador som ersätts. Då fordonet fått omfattande skador och behöver repareras på en verkstad hjälper vi dig att fortsätta din resa med ersättande färdmedel och resekostnader ersätts upp till 500 euro. 

Bogsering av motorcykeln

Om din resa avbryts på grund av ett tekniskt fel eller en olycka, ersätter försäkringen bogseringen av din motorcykel. Vid bogsering används ändamålsenliga verktyg och anordningar för att motorcykeln ska kunna transporteras korrekt.

Försäkringen kan även ersätta fordonets reparationskostnader

Om din försäkring inkluderar kollisionsskydd och det är fråga om en ersättningsbar skada, såsom kollision eller avkörning, kan vi också hjälpa dig med reparationen av ditt fordon. I sådana fall ska du alltid göra en skadeanmälan.

Försäkringen ersätter inte reparationskostnader som härrör från tekniska fel.

Du kan kontrollera omfattningen av ditt försäkringsskydd, bonus och självrisk via Mina sidor eller If Mobil

Reparation av fordonet

Mer information om reparationsverkstäder och reparation av fordonet.