Bärgning och vägassistans 24/7 via If Apu

Uppge dina kontaktuppgifter och plats, så ringer vi och skickar ett bärgningsfordon till dig.

Beställ bogsering

Bogsering av bil – vad ersätts?

 • Bärgningtjänsten ingår i nästan alla Ifs kaskoförsäkringar. Du kan kontrollera försäkringens omfattning via Mina sidor.
 • Vi ersätter bogsering till närmaste reparationsverkstad.
 • Vi ersätter kostnader upp till 500 euro, om du fortsätter din resa med något annat färdmedel.
 • Ingen självrisk.
 • Att använda bärgningstjänsten sänker inte bonusen.

Gör så här, så hjälper vi dig på plats

 1. Beställ bogsering och ange din position.
  Tjänsten tillhandahålls av vår bärgningspartner Viking.
 2. Vår samarbetspartner ringer dig inom några minuter från det att du gjort beställningen.
 3. Om det behövs, hjälper vi dig att ta dig vidare med ett passligt färdmedel.
 4. Bärgaren kommer till dig. Vi skickar till dig en länk, med hjälp av vilken du kan följa bärgningsbilens position på kartan i realtid.
 5. Gör en skadeanmälan, om du behöver fortsätta din resa till avrese- eller destinationsorten. Om inga övriga kostnader har uppstått, behövs ingen skadeanmälan.

Du kan även ringa bärgningstjänsten: 010 19 18 40.

Bärgningstjänst utomlands: +358 10 515 8777.

Bärgningskostnader

Bärgningskostnaderna varierar i allmänhet på basis av distansen och tiden på dygnet. Om du har Ifs kaskoförsäkring och din resa avbryts på grund av kollision eller tekniskt fel, bogseras ditt fordon kostnadsfritt till reparationsverkstaden – utan självrisk eller bonusförluster.

Rabatt på bärgningskostnaderna

Om du har Ifs trafikförsäkring, beställ bärgning via If Apu för att få 25 % i rabatt på bärgningskostnaderna.

Ersättande bil för den tid fordonet repareras

Om en hyrbilstjänst ingår i din kaskoförsäkring, får du en ersättande bil till ditt förfogande för den tid som ditt eget fordon repareras.

 • Ifs huvudsakliga samarbetspartner vid biluthyrning är Hertz Biluthyrning.
 • Vid uthyrningen gäller biluthyrningsfirmans hyresvillkor. Uthyrningsfirman kan begära en säkerhet av dig för att täcka eventuella tilläggskostnader.
 • Vår bärgningstjänst kan hjälpa dig vid uthyrning av en ersättande bil.
 • Ingen självrisk, sänker inte bonusen.

Snabb bärgningstjänst – beställ bogsering

Vi har gjort det enkelt för dig att låta bogsera din bil. Det enda du behöver ange vid beställningen är registernumret, ditt läge samt en kort beskrivning över fordonets problem. Bogseringsbilarna befinner sig ständigt i trafiken; de är genast startklara och således redo att hjälpa dig. Det tar i regel 15–60 minuter tills bogseringsbilen anländer. Du kan också beställa icke-brådskande bogsering när det passar dig och du kan låta bogsera bilen från din hemgård till verkstaden.

Varför det kan vara nödvändigt att bärga bilen till en verkstad

I allmänhet är problemet att bilen inte startar. I bästa fall behöver bilen bara starthjälp om batteriet har blivit urladdat. Det kan emellertid vara nödvändigt att bärga bilen till en verkstad, om batteriet gått sönder och det inte längre går att ladda.

Andra orsaker till att bärgning kan vara nödvändigt är olika slags elektriska fel, bromsproblem, punktering, driftsstörning eller om man exempelvis tankat i fel bränsle. I de flesta fall är det bäst att låta bogsera bilen direkt till verkstaden. 

Notera att starthjälp på hemgården inte ersätts ur försäkringen. Om bränslet har tagit slut eller elbilens batteri har blivit urladdat ersätts inte heller från försäkringen, men du får 25 % rabatt när du beställer assistans via If Apu.

Bärgningstjänst för alla fordon

Vi erbjuder tips och råd till alla Ifs kunder som har försäkrat sitt fordon hos oss.

Via If Apu har du alltid tillgång till yrkeskunnig vägassistans. Tack vare mångsidiga bärgningsbilar bogseras fordon även ur det djupaste diket, oavsett om det är fråga om en moped, motorcykel, person- eller paketbil som gått sönder eller sitter fast.

Att fortsätta resan med eget fordon är också möjligt, eftersom du får assistans av yrkeskunniga bärgare med erfarenhet inom vägservice. Innehållet i din försäkring avgör emellertid ersättningen för de skador som har inträffat. Om fordonet fått omfattande skador som behöver repareras på en verkstad, hjälper vi dig att fortsätta din resa med ersättande färdmedel och ersätter extra kostnader upp till 500 euro.

Bogsering av motorcykeln

Om resan avbryts på grund av ett tekniskt fel eller en olycka, ersätter försäkringen bogseringen av din motorcykel. Vid bogseringen används ändamålsenliga verktyg och anordningar för att motorcykeln ska kunna transporteras korrekt.

Försäkringen kan även ersätta fordonets reparationskostnader

Om din försäkring inkluderar kollisionsskydd och det är fråga om en ersättningsbar skada, såsom kollision eller avkörning, kan vi också hjälpa dig med reparationen av ditt fordon. I sådana fall ska du alltid göra en skadeanmälan.

Försäkringen ersätter inte reparationskostnader som härrör från tekniska fel.

Du kan kontrollera omfattningen av ditt försäkringsskydd, bonus och självrisk via Mina sidor eller If Mobil

Reparation av fordonet

Mer information om reparationsverkstäder och reparation av fordonet.

 • Vanliga frågor

  Se svaren på de vanligaste frågorna våra kunder brukar ställa oss om ersättningsärenden.

  Vanliga frågor
 • If Apu står till din tjänst 24/7

  Du får hjälp snabbt via tjänsten, när du behöver det. Vi erbjuder service i hela Finland.

  Ring 010 19 18 40