Jag behöver bärgningshjälp

Du kan ringa oss i vilket fordonsärende som helst 24/7. Vi låter bogsera din bil till en reparationsverkstad, vi hjälper dig att fortsätta din resa och vi ordnar med en ersättande bil för reparationstiden.

Vi står till tjänst dygnet runt

och skickar genast hjälp till platsen.

Ring If Apu

Bärgningstjänst utomlands 24 h

Du får genast hjälp också utomlands.

Ring +358 10 515 8777

Har du redan betalat något själv?

Gör skadeanmälan på Mina sidor.

Anvisningar och information om bärgningstjänsten och ersättande bil

Vi kommer till din hjälp, om din bil eller ditt fordon inte är i kördugligt skick, om det fått skador eller om din färd har avbrutits till följd av ett tekniskt fel. Vi ordnar med bogsering, om du har en kaskoförsäkring som inkluderar Bärgning och resekostnader eller Hyrbilstjänst. Vår bärgningstjänst kontrollerar försäkringen för din räkning, när du ringer. Du kan också själv enkelt kontrollera din försäkring på Mina sidor.

Så här går bärgningen till:

 • ring If Apu, du når oss 24 h
 • bärgningsbilen kommer till dig
 • vår bärgningstjänst hjälper dig vid behov att fortsätta din resa
 • ditt fordon bogseras till närmaste reparationsverkstad
 • du behöver inte fylla i skadeanmälan
 • ingen självrisk, sänker inte bonusen

Utgifter för att fortsätta färden?

 • Gör skadeanmälan på Mina sidor.
 • Vi kompenserar dig för ändamålsenliga extra kostnader ofta redan följande vardag.
 • Vi ersätter kostnader upp till 500 euro.
 • Ingen självrisk, sänker inte bonusen.

Var det fråga om ett tekniskt fel?

 • Vi ersätter bogseringen till närmaste reparationsverkstad.
 • Vi ersätter inte kostnaderna för reparation av tekniskt fel.
 • Du behöver inte fylla i skadeanmälan.

Var det fråga om en kollision, avkörning eller någon annan händelse som ersätts från försäkringen?

 • Vi ersätter bogseringen till närmaste reparationsverkstad.
 • Om din försäkring inkluderar Kollisionsskydd, kan vi också hjälpa dig med reparationen av ditt fordon.
 • Gör alltid skadeanmälan på Mina sidor.

Behöver du en ersättande bil?

 • Om din kaskoförsäkring inkluderar Hyrbilstjänst, får du en ersättande bil till ditt förfogande för den tid som din egen bil repareras.
 • Ifs huvudsamarbetspartner vid bilhyrning är Hertz Biluthyrning.
 • För hyrningen gäller biluthyrningsfirmans hyresvillkor och biluthyrningsfirman kan begära en säkerhet av dig för att täcka eventuella tilläggskostnader.
 • Vår bärgningstjänst hjälper dig med att hyra bil.
 • Ingen självrisk, sänker inte bonusen.