Brandskada på fordon

Fordonet har fått skador på grund av eld som kommit lös eller blixtnedslag.

Anmäl skada

Vad ersätts?

 • Brandskador på fordonet ersätts från kaskoförsäkringen.
 • Skadorna ersätts utan bonusförluster.
 • Vid brandskador är självrisken vanligen 200 euro.

Gör så här, så kan vi hjälpa dig

Du kan göra skadeanmälan när det passar dig bäst. Ladda ner If Mobil för smidigare användning av Mina sidor.

 1. Utred på skadeplatsen kontaktuppgifterna till eventuella ögonvittnen.
 2. Om du misstänker att branden antänts avsiktligt, gör polisanmälan.
 3. Ta en översiktsbild av situationen och närbilder av skadorna.
 4. Gör skadeanmälan
 5. Vi skickar anvisningar till Mina sidor vanligen nästa vardag.
 6. Ta ditt fordon till den verkstad som vi rekommenderat för skadeinspektionen och reparationen.
 7. Verkstaden och If utreder tillsammans skadorna på ditt fordon och om de går att reparera. Efter inspektionen kan du avtala om en reparationstid med verkstaden. Om ditt fordon går till inlösning, kontaktar vi dig.
 8. När ditt fordon har reparerats, betala självrisken till verkstaden och återlämna eventuell ersättande bil som du haft till ditt förfogande.

Om ditt fordon inte är i kördugligt skick

Om du behöver bärgningshjälp eller en ersättande bil, kontakta vår bärgningstjänst. Alla Ifs kaskoförsäkringar ersätter bärgningskostnader. Du behöver inte göra någon separat skadeanmälan. Ifs bärgningstjänst kan också hjälpa dig med frågor om hur du kan fortsätta din färd.

Reparation av fordonet

Mer information om reparationsverkstäder och reparation av fordonet.