Krock på parkeringsplatsen

Ett annat fordon har kört på ditt parkerade fordon eller du har själv krockat med ett annat fordon på parkeringsplatsen.
Läs anvisningar och sök ersättning 24/7. Att anmäla en skada tar bara en stund, och påverkar tillsvidare inte bonusen.

Vad ersätts?

Kaskoförsäkringen ersätter enligt den omfattning på kasko som du valt

Helkaskos parkeringsskydd ersätter skadorna, om ett okänt motorfordon har kört på ditt parkerade fordon på parkeringsplatsen.

Kaskoförsäkringens kollisionsskydd ersätter skador på ditt fordon i enlighet med villkoren, när du själv är skyldig till skadan.

 • För de skador som ersätts från kaskoförsäkringen betalar du alltid en självrisk.
 • Ersättning som betalas ut från parkeringsskyddet sänker inte kaskoförsäkringens bonus.
 • Ersättning som betalas ut från kollisionsskyddet sänker i allmänhet kaskoförsäkringens bonus med 10 procentenheter.
 • Om du har fulla 80 % i bonus på trafikförsäkringen, ersätter vi den första kaskoskadan utan bonusförluster.

Från trafikförsäkringen lämnas ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen

 • För personskador som orsakats bilens förare och passagerare vid en trafikolycka.
 • För egendoms- och personskador som orsakats den oskyldiga parten.
 • Ersättningen sänker i allmänhet bonusen med 20 procentenheter.

Utred på händelseplatsen

 • Kontaktuppgifterna till eventuella ögonvittnen.
 • Ta en översiktsbild av situationen och närbilder av skadorna.

Gör så här, så kan vi hjälpa dig

Du kan göra skadeanmälan när det passar dig bäst. Ladda ner If Mobil för smidigare användning av Mina sidor.

 1. Gör skadeanmälan
 2. Vi skickar anvisningar till Mina sidor vanligen nästa vardag.
 3. Ta ditt fordon till den verkstad som vi rekommenderat för skadeinspektionen och reparationen.
 4. Verkstaden och If utreder tillsammans skadorna på ditt fordon och om de går att reparera. Efter inspektionen kan du avtala om en reparationstid med verkstaden. Om ditt fordon går till inlösning, kontaktar vi dig.
 5. När ditt fordon har reparerats, betala självrisken till verkstaden och återlämna eventuell ersättande bil som du haft till ditt förfogande.

Om ditt fordon inte är i kördugligt skick

Om du behöver bärgningshjälp eller en ersättande bil, kontakta vår bärgningstjänst. Alla Ifs kaskoförsäkringar ersätter bärgningskostnader. Du behöver inte göra någon separat skadeanmälan. Ifs bärgningstjänst kan också hjälpa dig med frågor om hur du kan fortsätta din färd.

Skada på parkeringsplatsen - se anvisningar

Reparation av fordonet

Mer information om reparationsverkstäder och reparation av fordonet.