Våra kontor

Här hittar du kontaktuppgifter och öppettider till våra kontor.

I försäkringsärenden kan du ringa oss på numret 010 19 19 20.

Vi betjänar dig må–fr kl. 8–20 på numret 010 19 19 20.

Så här anmäler du en skada

Obs! Vi hanterar inte skadeärenden på våra kontor. Anmäl skada och läs mer om vår skadehantering.

Postadress

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland
PB 4
00025 If