Avtalssjukhus och -läkare

  • Om du insjuknar eller skadar dig på semesterresan, uppsök vård på en läkarstation som finns på Ifs förteckning över läkarstationer (på finska).
  • När du visar upp ditt reseförsäkringskort fakturerar läkarstationen försäkringsbolaget direkt för kostnaderna för din vård och du behöver inte använda din reskassa till att betala läkararvoden.

Om If inte har någon avtalsläkarstation på resmålet

Du kan uppsöka vilken läkarstation som helst och söka ersättning genast när du återvänt hem, antingen via webben eller genom att ringa vår Kundtjänst +358 10 19 18 18.

Ersättningstjänst för privatkunder

Ring +358 10 19 18 18

  • bil- och egendomsskador må–fr kl. 8–18
  • personskador må–fr kl. 9–18

Ifs nätverk av avtalsläkare administreras av SOS International, som har sitt säte i Danmark och ägs av de nordiska försäkringsbolagen.