Sök ersättning för vårdkostnader

Läs först anvisningarna om ersättning av vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall. Sök ersättning genom att göra skadeanmälan.

Sök ersättning

Om kostnaderna gäller en skada som du redan tidigare anmält.

Anmäl tilläggskostnader

Gör så här för att söka ersättning för vårdkostnader

 1. Läs först anvisningar om ersättning av vårdkostnader. Du kan söka ersättning för vårdkostnader som gäller dig eller någon i din familj.
 2. Sök ersättning
  Kom ihåg att Terveystalos, Mehiläinens, Pikkujättis och Aavas läkarstationer som betjänar privatpersoner också erbjuder direktersättning, dvs. läkarstationen söker ersättning på dina vägnar.
 3. Vi handlägger din ersättningsansökan snarast möjligt.
 4. Vi kontaktar dig om vi behöver verifikat eller övriga tilläggsutredningar.
 5. Ersättningsbeslutet och information om den ersättning som utbetalas hittar du på Mina sidor.

Närmare anvisningar i olika situationer

Vad ersätts?

Betalningsförbindelse, dvs. förhandsbeslut om ersättning

Du kan få en betalningsförbindelse för större enskilda undersökningar eller ingrepp, t.ex. en magnetundersökning eller en operation. Oftast skickar läkarstationerna begäran om betalningsförbindelse till If för din räkning.

 • Vanliga frågor

  Se svaren på de vanligaste frågorna våra kunder brukar ställa oss om ersättningsärenden.

  Vanliga frågor
 • Skador till följd av trafikolycka

  I händelse av personskada i trafiken ska du söka ersättning från fordonets trafikförsäkring.

  Personskada i trafiken
 • Har du hört om direktersättning?

  Vid direktersättning gör läkarstationen skadeanmälan för din räkning.

  Läs mer om direktersättning