Vanliga frågor: Service

På den här sidan hittar du information om exempelvis Ifs kontor, att skicka e-post och avvikande öppettider för kundtjänsten. Läs även om våra digitala tjänster.

Skicka e-post till If

Kontor

Avvikande öppettider för kundtjänsten

Försäkringsintyg och fullmakt

Dödsboets försäkringar

Digitala tjänster och service på olika språk

Du kan också ha nytta av: