Vanliga frågor: Service

På den här sidan hittar du information om exempelvis våra kontor, om att skicka e-post och om kundtjänstens avvikande öppettider.

Kontor

Skicka e-post till If

Avvikande öppettider för kundtjänsten

Försäkringsintyg och fullmakt

Ändring eller uppsägning av försäkring

Betalningsanmärkning och försäkringar

Dödsboets försäkringar

Digitala tjänster och service på olika språk

Du kan också ha nytta av: