If Förmånsprogram

If Förmånsprogram belönar dig – du kan få rentav 15 % rabatt på dina försäkringar. Läs mer om förmånsnivåerna och dra nytta av utmärkta kundförmåner.

Aktuellt: Ändringar i If Självriskkonto

Från och med 12.2.2022 slutar vi avsätta pengar till If Självriskkonto. På den här sidan hittar du information om ändringar som berör självriskkontot i ett nötskal. Ändringen gäller inte andra förmåner som erbjuds via If Förmånsprogram.

  • Om ditt avtal har börjat gälla innan 12.2.2022 får du vid övergången till ny försäkringsperiod pengar avsatta till ett självriskkonto ännu en gång.
  • Om ditt avtal börjar gälla 12.2.2022 eller senare kan du inte längre samla pengar på självriskkontot.
  • Den summa som du redan samlat på ditt självriskkonto kan du använda också i fortsättningen.

Vanliga frågor om ändringar i självriskkontot

Du omfattas av If Förmånsprogram redan med en försäkring

Du sparar reda pengar när du försäkrat hemmet eller bilen hos oss, och när du valt att få försäkringsposten digitalt till Mina sidor. Att sköta ärenden blir enklare, och förutom din egen tid sparar du även miljön.


Nivå 1
Hem eller bil
Nivå 2
Hem och bil
Nivå 3
Hem, bil och person

Rabatt på försäkringarna 

10 % 15 % 15 %

Hem = Försäkring för hemlösöre eller byggnad
Bil = Kasko för person- eller paketbil
Person = Personförsäkring

Ingår inte Ingår inte Ingår inte

Mer information om If Förmånsprogram

  • Du får en bestående rabatt på alla dina fortlöpande försäkringar, med undantag av Primus-försäkring. 
  • Du får rabatt på försäkringspremierna varje försäkringsperiod. Förmånerna ökar med din kundrelation. På den högsta nivån får du hela 15 % rabatt på dina försäkringar.
En sittande kvinna på gården.

Regler för If Förmånsprogram

Ladda ner regler för If Förmånsprogram (pdf)

Vanliga frågor om If Förmånsprogram

Vanliga frågor till våra organisationskunder

Så här byter du till elektronisk försäkringspost

Du kan byta till elektronisk försäkringspost via Mina sidor. Välj på sidan Redigera-funktionen.

Med försäkringspost avses Ifs kundkommunikation till dig som är kund hos oss, och innehåller t.ex. information om dina försäkringar och förändringar som fastställs på årlig basis. När du mottagit en ny faktura (gäller ej e-faktura), meddelande eller dokument av oss meddelar vi dig om saken utifrån ditt val per e-post eller via sms. På det här sättet kan du enkelt hålla dig uppdaterad om dina försäkringsärenden.

If Avtalet omfattar alla dina försäkringar och du ser dem samlade på ett och samma försäkringsbrev. Du kan betala dina försäkringar på en faktura eller flera fakturor: välj som faktureringsintervall 1, 2, 4, eller 12 gånger om året.

Du kan också ha nytta av följande: