Olet ehkä jo jonkin aikaa pohtinut, miten päästä yrityksen hallitukseen, ja nyt saanut tarjouksen. Hallitustyöskentely on hieno mahdollisuus, mutta ryhtyessäsi hallituksen jäseneksi, otat samalla henkilökohtaisen taloudellisen riskin.

Saadessasi hallituskutsun on todennäköistä, että olet hyvin verkostoitunut ja tavalla tai toisella osoittanut luotettavuutta ja intoa yhteisten asioiden hoitoa kohtaan.

Hallitustyö kiinnostaa sinua, ja siksi suhtaudut hallituspaikkatarjoukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Pysähdy silti rauhassa puntaroimaan, onko työ sinua varten ja onko juuri tämä yritys se Sinun Hallituspaikkasi.

9 kysymystä ennen kuin sinusta tulee yrityksen hallituksen jäsen

1. Riittävästi aikaa ja motivaatiota?

Miksi sinua pyydettiin mukaan? On tärkeää, että tiedät ja ymmärrät, mitä sinulta hallituksen jäsenenä odotetaan. Sinun pitää perehtyä monimutkaisiinkin asioihin, joiden hahmottaminen voi viedä aikaa.

2. Onko sinulla tarvittava pätevyys hallitustyöskentelyyn?

Hallituksen jäsenenä sinun on oltava selvillä paljosta. Käsiteltävänä voi olla yrityksen talousasiat tai miten yritys suojaa asiakastietojaan. Tietoturva, henkilöstökysymykset, tietyt lait ja asetukset - näistä kaikista sinun täytyy olla perillä.

3. Saatko korvauksen hallitustyöstä?

Yrityksen hallitus on yrityksen ylin vastuunkantaja, ja sinun täytyy tietenkin sopia oikeudenmukainen korvaus vastuusta, jonka hyväksyt kannettavaksesi. Tutki tilastoja ja neuvottele itsellesi palkkio, joka motivoi sinua tarpeeksi.

4. Minkälaisia eturistiriitoja sinulle voi aiheutua?

Jos on olemassa riski, että voit joutua eturistiriitaan yrityksen hallituksen kanssa, mieti todella tarkkaan ennen kuin suostut hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenenä sinun on laitettava yrityksen etu oman edun edelle ja koettava yrityksen visio ja strategia omaksesi.

5. Vaikuttaako yrityksen johto ja hallitus pätevältä?

Ovatko vastuualueet, odotukset ja strategia selkeät? Onko molemminpuolinen luottamus ja yhteinen näkemys asioista olemassa? Onko kaikilla hallituksen jäsenillä sama tavoite? Jotta hallitustyöskentely sujuisi hyvin, myös henkilökemioiden on toimittava.

6. Mistä saat puhua ja mistä et?

Osa hallituksen käsittelyyn tulevista asioista on luottamuksellisia. Sinun on oltava tarkkana tällaisten asioiden kanssa. Tietovuodolla saattaa olla raskaat seuraukset.

7. Miten selviät vaikeista päätöksistä?

Joudut tilanteisiin, joissa sinun täytyy olla tekemässä raskaita päätöksiä, esimerkiksi yrityksen uudelleenjärjestelyistä tai jonkun tietyn työntekijän työsuhteen päättämisestä. Ole siis valmis tekemään tiukkoja päätöksiä.

8. Onko kaikesta olemassa selkeät pöytäkirjat ja muu dokumentointi?

Onko olemassa raportteja, kokouspöytäkirjoja ja muita dokumentteja, joihin on kirjattu, mitä hallitus on päättänyt ja mistä on keskusteltu? Dokumentointi on erityisen tärkeää, jos hallituksessa on näkemyseroja. Onko oma pääoma ja maksukyky hyvässä kunnossa? Onko yrityksen laskut maksettu? Onko tilintarkastajilla jotain huomautettavaa? Kuka omistaa yrityksen?

9. Onko yrityksellä hallinnon vastuuvakuutus?

Koska istut hallituksessa, vastaat sen toiminnasta ja päätöksistä koko henkilökohtaisella omaisuudellasi. Siksi kaikilla hallituksen jäsenillä täytyy olla hallinnon vastuuvakuutus. Kun olet vakuutettu ja jotain sattuu, voit luottaa, että me ajamme asiaasi oikeudessa ja korvaamme kuluja ja vahinkoja.