Muistilista hallituksen jäsenyyttä pohtivalle

On kunnia tulla pyydetyksi hallituksen jäseneksi. Saat uutta kokemusta, verkostosi kasvaa ja pääset vaikuttamaan. Hieno mahdollisuus, mutta otat myös henkilökohtaisen taloudellisen riskin.

9 asiaa pohdittavaksi ennen kuin suostut hallituksen jäseneksi

1. Onko sinulla riittävästi aikaa ja motivaatiota?

Miksi sinua pyydettiin mukaan? On tärkeää, että tiedät ja ymmärrät mitä sinulta hallituksen jäsenenä odotetaan. Sinun pitää perehtyä monimutkaisiinkin asioihin, joiden hahmottaminen voi viedä aikaa.

2. Onko sinulla tarvittava pätevyys?

Hallituksen jäsenenä sinun on oltava selvillä paljosta. Käsiteltävänä voi olla yrityksen talousasiat, tai miten yritys suojaa asiakastietojaan. Tietoturva, henkilöstökysymykset, tietyt lait ja asetukset - näistä kaikista sinun täytyy olla perillä.

3. Saatko korvauksen hallitustyöskentelystäsi?

Yrityksen hallitus on yrityksen ylin vastuunkantaja, ja sinun täytyy tietenkin sopia oikeudenmukainen korvaus vastuusta, jonka hyväksyt kannettavaksesi. Tutki tilastoja ja neuvottele itsellesi palkkio, joka motivoi sinua tarpeeksi.

4. Minkälaisia eturistiriitoja sinulle voi aiheutua?

Jos on olemassa riski, että voit joutua eturistiriitaan yrityksen hallituksen kanssa, mieti todella tarkkaan ennen kuin suostut hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenenä sinun on laitettava yrityksen etu oman edun edelle ja koettava yrityksen visio ja strategia omaksesi.

5. Vaikuttaako yrityksen johto ja hallitus pätevältä?

Ovatko vastuualueet, odotukset ja strategia selkeät? Onko molemminpuolinen luottamus ja yhteinen näkemys asioista olemassa? Onko kaikilla hallituksen jäsenillä sama tavoite? Jotta hallitustyöskentely sujuisi hyvin, myös henkilökemioiden on toimittava.

6. Mistä saat puhua ja mistä et?

Osa hallituksen käsittelyyn tulevista asioista on luottamuksellisia. Sinun on oltava tarkkana tällaisten asioiden kanssa. Tietovuodolla saattaa olla raskaat seuraukset.

7. Miten selviät vaikeista päätöksistä?

Joudut tilanteisiin, joissa sinun täytyy olla tekemässä raskaita päätöksiä, esimerkiksi yrityksen uudelleenjärjestelyistä tai jonkun tietyn työntekijän työsuhteen päättämisestä. Ole siis valmis tekemään tiukkoja päätöksiä.

8. Onko olemassa selkeät pöytäkirjat ja muu dokumentointi?

Onko olemassa raportteja, kokouspöytäkirjoja ja muita dokumentteja, joihin on kirjattu, mitä hallitus on päättänyt ja mistä on keskusteltu? Dokumentointi on erityisen tärkeää, jos hallituksessa on näkemyseroja. Onko oma pääoma ja maksukyky hyvässä kunnossa? Onko yrityksen laskut maksettu? Onko tilintarkastajilla jotain huomautettavaa? Kuka omistaa yrityksen?

9. Onko yrityksellä hallinnon vastuuvakuutus?

Koska istut hallituksessa, vastaat sen toiminnasta ja päätöksistä koko henkilökohtaisella omaisuudellasi. Siksi kaikilla hallituksen jäsenillä täytyy olla hallinnon vastuuvakuutus. Jos jotain sattuu, me ajamme asiaasi oikeudessa ja korvaamme kuluja ja vahinkoja. 

Vastuusi hallituksen jäsenenä:

  • Olet taloudellisessa vastuussa hallituksen päätöksistä.
  • Sinut voidaan tuomita virheestä tai korvauksiin, jotka aiheuttavat sinulle henkilökohtaisia taloudellisia menetyksiä.
  • Vastaat itse siitä, että sinulla on lakineuvoja mahdollisessa riitatilanteessa.