Valmistava teollisuus

Haluatko tarjouksen yrityksesi vakuutuksista? Aloita tästä.

Y-tunnus on muotoa 1234567-8.

Y-tunnuksen avulla saamme perustiedot yrityksestäsi ulkoisesta rekisteristä. Tämä auttaa meitä perehtymään yrityksesi vakuutustarpeisiin.

Formuläret skickas...

Tulipalo tai konerikko voi katkaista yrityksen toiminnan, mutta yhtä kohtalokasta voi olla omistajan ja työntekijän sairastuminen tai tapaturma.

Tunnetko tuotantoketjusi kaikki riskit?

Ifin Oikea Turva -kartoituksen jälkeen saat yrityksellesi juuri oikean mitoitetun vakuutusturvan, etkä maksa mistään turhasta. Järkevä yrittäjä vakuuttaa kattavasti sekä toimitilansa, työntekijänsä että itsensä.

Älä maksa muiden virheistä

Kun alihankkija alisuorittaa tai kuljetusfirma hukkaa lähetyksesi, on reilua että sinä et joudu maksamaan virheistä. Kuljetettava tavara saattaa särkyä, kastua tai likaantua tai se saatetaan varastaa. Tavarantoimittajasi varaston tulipalolla voi olla yllättävät seuraukset toiminnallesi.

Maine on helppo menettää

Tuotantoketju voi pettää myös lähellä. Valmistajana vastaat tuotteesi aiheuttamista vahingoista. Tuotteen maailmanlaajuinen takaisinveto voi tulla hyvin kalliiksi. Valmistusvirhe voi myös vahingoittaa itse tuotetta niin pahasti, että se pitää asentaa uudelleen.

Oletko perustamassa yritystä?

Siinä tapauksessa suosittelemme, että käyt tutustumassa uuteen sivustoon onnistuyrittäjänä.fi​, jonka olemme perustaneet yhdessä Nordean ja Varman kanssa. Sieltä saat hyvät ohjeet ja neuvot yrityksen perustamisen eri vaiheisiin.​


Tositilanteita

Katso, kuinka olemme toimineet tositilanteissa

Puuttuva tuoteseloste vei mehut 

Mehuvalmistajan kauppoihin toimittamissa tuotteissa oli puutteellinen tuoteseloste. Evira määräsi valmistajan julkaisemaan tuotteen takaisinvetoilmoituksen useissa paikallislehdissä. Ifin Takaisinvetovakuutus korvasi 4000 euron ilmoituskulut omavastuulla vähennettynä. 

Alihankkijan makuvirhe pilasi säilykkeen 

Yritys toi Kiinasta Suomeen säilykkeitä, jotka se myi edelleen. Eräs asiakas käytti niitä raaka-aineena valmistamiinsa tuotteisiin. Valmiissa tuotteissa huomattiin makuvirhe, jonka todettiin johtuvan säilykkeistä. Ifin Tuotevastuuvakuutus korvasi 90 % asiakkaan valmiin tuotteen arvosta. 

Väärät vitamiinit myrkyttivät rehun 

Yritys toimitti maatiloille rehuerän. Pian eläimiä sairastui ja kuoli lähes 30 tilalla. Tutkimuksessa selvisi, että eläinkuolemat johtuivat väärin vitaminoidusta rehusta. If selvitti tilojen tulonmenetykset ja hoiti yhteydenpidon tiloille. Ifin Tuotevastuuvakuutus korvasi tiloille aiheutuneet 70.000 euron vahingot. 

Leipätyönä vakuuttaminen 

Leipomon leivistä löytyi listeriabakteeria. Kauppoihin toimitetut leivät oli hävitettävä ja myytyjen leipien osalta julkaistiin takaisinvetoilmoitus paikallislehdissä. Ifin Takaisinvetovakuutus korvasi 9000 euron ilmoitus-, kuljetus- ja hävittämiskulut. Tuotteen vahinko -vakuutus korvasi 19 550 euron pilaantuneet leivät. 

Vuotovahinko kauppakassissa 

Yritys valmisti elintarvikekalvoja vähittäiskauppiaille, jotka pakkasivat niihin omia kuluttajatuotteitaan. Virheellinen kalvoerä aiheutti kuluttajapakkausten vuotamisen. IfinTuotevastuuvakuutus korvasi kauppiaiden hävitetyistä ja myydyistä tuotteista sekä vahingon selvittämisestä yhteensä 19 000 euroa. 

Henkilönostimen jalat menivät vaihtoon 

Alihankkija oli toimittanut henkilönostimia valmistavalle yritykselle väärästä teräsmateriaalista valmistettuja tukijalkoja. Yritys ehti toimittaa virheellisiä nostimia jo 49 asiakkaalle 10 eri maahan. Ifin Takaisinvetovakuutus korvasi nostimien jalkojen vaihtamisesta aiheutuneet 38 000 euron kustannukset. 

Puuttuva putki kasteli kiinteistön 

Yritys toimitti vähittäiskauppiaalle ilmastointilaitteen, josta puuttui viemäröintiputki. Kauppias myi laitteen edelleen. Asennuksen jälkeen kiinteistön rakenteisiin valunut kondenssivesi kasteli kolme kerrosta, joita piti vahingon vuoksi purkaa, kuivata ja korjata. Ifin Tuotevastuuvakuutus korvasi 54 000 euron korjauskulut. 

Kamera rikkoi paperikoneen 

Yritys toimitti prosessien tarkkailuun käytettäviä kameroita ruotsalaiselle paperitehtaalle. Valmistusvirheen vuoksi kameran lasi rikkoutui ja hajotti pudotessaan paperikoneen puristinhuovan ja puristintelat. If selvitti vakuutuksenottajan korvausvelvollisuuden ja maksoi korvauksia yhteensä 195 000 euroa. 

Kun kyyti ei ollut tarpeeksi kylmää 

Yritys valmisti elintarvikkeita kuljettavien ajoneuvojen koreja. Koriin asennettuun kylmäkoneen ohjelmistoon jäi virhe ja pakasteet sulivat kuljetuksessa. IfinTuotevastuuvakuutus korvasi pilaantuneita tuotteita ja niiden hävityskustannuksia yhteensä 24 000 euroa. Lue lisää Ifin Tuotevastuuvakuutuksesta 

Keikahtelevat keinut 

Lasten pihakeinuja valmistavan yrityksen tuotteissa ilmeni valmistusvika. Myynti keskeytettiin ja myydyt tuotteet tarkastettiin. Keinuja oli toimitettu 23 maahan 750 kappaletta. Ne vaihdettiin ja varastossa olevat keinut hävitettiin. Ifin Tuotevastuuvakuutusja Takaisinveto-lisäturva korvasivat 55 000 euron vahingon. 

Pylväitä halki, poikkii ja pinoon 

Puupylväiden valmistaja toimitti Saksaan pylväitä, jotka alkoivat halkeilla muutaman kuukauden käytön jälkeen. Yritys toimitti uudet pylväät tilalle ja maksoi virheellisten pylväiden hävityskulut. Ifin Takaisinveto- ja Tuotteen vahinko -vakuutukset korvasivat 13 000 euron arvoiset uudet pylväät sekä 6 000 euroa vaihto- ja hävityskuluja.​​

Näin torjut vahinkoja

Katso If Turvatesti -esittelyvideo

Katso kuinka sähkökeskus lämpökuvataan​ Paljastamme kuumat paikat ennen kuin vahinkoja sattuu.

Muita vakuutuksia valmistavalle teollisuudelle

Lue lisää ja pyydä tarjous!