Tavarankuljetusvakuutukset

Y-tunnus on muotoa 1234567-8.

Y-tunnuksen avulla saamme perustiedot yrityksestäsi ulkoisesta rekisteristä. Tämä auttaa meitä perehtymään yrityksesi vakuutustarpeisiin.

Formuläret skickas...
 1. Yritysasiakkaat
 2. Vakuutukset
 3. Kuljetusvakuutukset
 4. Tavarankuljetusvakuutukset

Kun yritys kuljettaa vaihto-omaisuutta tai omistamaansa tavaraa omalla riskillään, on järkevää siirtää riskejä myös vakuutusyhtiön kannettavaksi.

Vähennä omia riskejäsi, ota tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutuksella yritys voi vakuuttaa lähes minkä tahansa tuotteen kuljetuksen. Vakuutus korvaa kuljetettavalle tuotteelle sattuneita esinevahinkoja kuljetusten aikana riippumatta siitä, kuka ne on aiheuttanut. 

If Yrityssopimuksella yritys voi kattaa kuljetusriskejään esimerkiksi kotimaan ostoissa ja myynneissä, toimipaikkojen välisissä siirroissa sekä verotuskohtelultaan erilaisissa tuonti- ja vientikuljetuksissa. Kuljetusturvan taso määritellään vastaamaan riskejä ja sitä voidaan täydentää tarpeen mukaan erityisehdoin. Kuljetusturvien kokonaisuus voidaan rakentaa myös kattamaan yrityksen eri osia sekä tytäryhtiöitä. 

If Tavarankuljetusvakuutuksella voi vakuuttaa 

 • ​kotimaan kuljetukset
 • tuontikuljetukset
 • vientikuljetukset
 • huoltokuljetukset
 • yksiköiden väliset kuljetukset
 • messut ja näyttelyt
 • vuokrakoneet ja -laitteet
 • alihankintakuljetukset
 • varastoinnin.

Kauppatavaran kuljetusvakuutus

Varmista, ettet joudu yksin maksumieheksi kauppatavaran kuljetusvahingoissa 

Kun kauppatavaraa kuljetetaan paikasta toiseen, on vahingon mahdollisuus aina olemassa. Maantie-, rautatie-, meri- ja lentokuljetuksissa tavara voi vahingoittua tai kadota kuljetuksen aikana. Ifin tavarankuljetusvakuutuksella yritys voi siirtää logistiikkariskejään vakuutusyhtiön kannettavaksi ja välttää taloudellisia menetyksiä, jotka voivat olla suuriakin. 

Kauppatavaralla tarkoitetaan tavaraa, joka on vakuutuksenottajan tekemän kaupan johdosta kuljetuksen kohteena. Kuljetukset voivat olla kotimaisia tai kansainvälisiä kuljetuksia. 

Yritys, joka kauppasopimuksen mukaan vastaa tavaraan kohdistuvasta kuljetusriskistä, tarvitsee Kauppatavaran Kuljetusvakuutuksen. Incoterms 2010 -toimituslausekkeet määrittelevät onko kuljetusriski myyjällä vai ostajalla, ja kumpi päättää kuljetuksen vakuuttamisesta. 

Kauppatavaran Kuljetusvakuutuksesta on mahdollisuus saada korvaus tavaran täydestä arvosta myös silloin, kun rahdinkuljettaja ei vastaa lain mukaan tavaran vahingoittumisesta. 

Kuljetusvakuutus voidaan räätälöidä yrityksen tarpeen mukaan 

Kattava täysturvaratkaisu korvaa ehdoissa määritellyin rajoituksin äkillisen ja ennalta arvaamattoman tavaralle aiheutuneen vahingon. Suppeampi perusturvaratkaisu korvaa ehdoissa määritellyin rajoituksin mm. meri-, maa- ja ilmaliikenneonnettomuudet. Turvaratkaisusta riippumatta vakuutus korvaa suoranaisen omaisuusvahingon lisäksi kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta.​​​

Oheiskuljetusten vakuutukset

Ota turva tavaksi myös yrityksen oheiskuljetuksille 

Yritys voi kuljettaa päivittäin paikasta toiseen paljon muutakin kuin kauppatavaraa. Tällaiset ns. oheiskuljetukset saatetaan kokea yrityksen arkiseen toimintaan kuuluvana osana, jolloin niiden kuljetusvakuuttamisen tarve voi unohtua, vaikka kuljetettava tavara olisi hyvinkin arvokasta ja ainutlaatuista. Oheiskuljetusten vakuutukset ovat tavarankuljetusvakuutuksia kuljetettavalle tavaralle sattuvien vahinkojen varalta. 

Oheiskuljetuksia ovat 

 • huoltokuljetukset
 • yksiköiden väliset kuljetukset
 • messut ja näyttelyt
 • vuokrakoneet ja -laitteet
 • alihankintakuljetukset sekä
 • varastoinnit

​Vakuutuksen kohteesta ja kuljetusriskistä riippuen olemme rakentaneet valmiita vakuutuspaketteja sekä kotimaisiin että kansainvälisiin kuljetuksiin.

Messu- ja näyttelykuljetuksien oma turvaratkaisu kattaa edestakaiset kuljetukset näyttelyihin. Vakuutusturva on voimassa myös messujen ja näyttelyiden aikana, joten tälle ajalle ei tarvitse järjestää erillistä vakuutusta.

Yrityksen myymien ja huoltamien tuotteiden kuljetuksille tarkoitettu turvaratkaisu kattaa yrityksen vastuulla olevat huoltokuljetukset.

Alihankintakuljetuksien vakuutusturva kattaa kuljetukset alihankkijalle ja takaisin.

Edellä mainittujen perusratkaisujen lisäksi kuljetusvakuutus voidaan räätälöidä kunkin yrityksen tarpeiden mukaan. ​

 1. Yritysasiakkaat
 2. Vakuutukset
 3. Kuljetusvakuutukset
 4. Tavarankuljetusvakuutukset