Kysymys:

Minkälaisiin kuljetuksiin DDP-toimituslauseketta voidaan käyttää? Jos sopimukseen on kirjoitettu "Toimitus tapahtuu asiakkaan tiloissa Suomessa, Incoterms 2010 -toimituslausekkeen Delivered Duty Paid (DDP) mukaisesti", voidaanko olettaa, että tämä lauseke on voimassa kaikentyyppisissä kuljetuksissa? Vai onko jossain määritelty, minkälaisissa kuljetuksissa DDP on voimassa?

Vastaus:

DDP-toimituslauseketta voidaan käyttää riippumatta siitä, minkälainen kuljetus on valittu, myös jos kuljetustapoja on useita. Myyjä kantaa vastuun koko kuljetuksen ajan mainituun määränpäähän, jossa tavara luovutetaan ostajalle. Jos sopimuksessa lukee "toimitus vapaasti asiakkaan tiloissa Suomessa" on hyvä mainita täsmällisesti, tarkoitetaanko perillä ja purettuna vai perillä muttei purettuna. On aina hyvä kirjata tarkasti riskin siirtymisen hetki. Näin epäselvyyttä ei synny mahdollisessa vahinkotilanteessa.