Kysymys:

Incoterms 2010 ja Incoterms 2020 -toimituslausekkeiden erot?

Vastaus:

Tässä yhteenveto muutoksista, jotka vaikuttavat osittain tavaran kuljetusvakuutukseen.

  • Toimituslauseke DAT muuttaa nimeä DPU:ksi. Lausekkeen sisältö säilyy muuttumattomana, vain nimi muuttuu nimestä ”Toimitettuna terminaalissa” nimeksi ”Toimitettuna purettuna”.
  • Incoterms 2020 toimituslausekkeessa CIP asetetaan myyjälle vaatimuksen vakuuttaa toimitus laajemmin kuin aiemmin, Institute Cargo Clause (A) -ehdolla. Incoterms 2010 vaatimuksena oli Institute Cargo Clauses (C) laajuinen vakuutus.