Kysymys:

Mitä eroa on toimituslausekkeilla EXW ja FCA?

Vastaus:

Tavarariskin siirtyminen eroaa näissä toimituslausekkeissa. EXW-toimituslausekkeessa tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovittuna aikana sovitussa paikassa. On tärkeää sopia aina paikassa, jossa tavarariski siirtyy. Riski siirtyy ostajalle jo ennen kuin tavara on lastattu tai sen kuljetus alkanut. Ostajan vastuulla on järjestää kuljetus ja lastaus sovitusta paikasta.

Tavarariski siirtyy FCA-toimituslausekkeessa ostajalle, kun tavara on luovutettu sovitulle rahdinkuljettajalle (myyjä hoitaa lastauksen) tai sovittuun terminaaliin.

Suurin ero näissä toimituslausekkeissa on hetki, jolloin tavarariski siirtyy ostajalle - EXW siirtää riskin ostajalle sovitussa paikassa ennen lastausta tai kuljetuksen alkamista. FCA säilyttää riskin myyjällä lastauksen ajan.