Henkilövakuutusten sairaanhoitoverkosto

Sairaanhoitoverkostomme on yrityksen työntekijöiden käytettävissä, kun työnantaja on vakuuttanut työntekijänsä henkilövakuutuksillamme. Sairaanhoitoon voi hakeutua vakuutuksen palvelumallin mukaan joko

  • suoraan yhteistyökumppanillemme tai
  • työterveyshuollon kautta (Duo–palvelumalli).

Ifin pääyhteistyökumppanit:

Muut yhteistyökumppanit

Toimintaohjeet vahingon sattuessa

Toi​mintaohjeet työtapaturman sattuessa

Lue toimintaohjeet työnantajalle ja työntekijälle työtapaturman sattuessa

Terveysvakuutuksen toimintaohjeet

Toimintaohjeet vahingon sattuessa ovat erilaiset riippuen siitä, minkä palvelumallin olet yrityksellesi valinnut.

Lue Solo-toimintaohje     
Lue Puhelin-toimintaohje      
Lue Duo-toimintaohje