Försäkring för motorredskap

Från oss får du försäkringar för olika slags motorredskap med tilläggsutrustning.

Begär offert Ring oss
 • Specialiserade skadeinspektörer

  Vi har erfarna skadeinspektörer som specialiserat sig på skador på lastbilar och arbetsmaskiner.

 • Vi hjälper på vägen 24/7

  Avgiftsfria bärgnings- och vägassistans kommer till hjälp, om du råkar ut för ett missöde på vägen.

Toppkasko Helkasko Delkasko Trafik-försäkring
Ingår Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte

Du får tilläggsskydden mot tilläggspremie till den kasko- eller trafikförsäkring som du valt.

Tilläggsskydd Toppkasko Helkasko Delkasko Trafik-försäkring
Ingår inte Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte

Försäkring för arbetsredskap

Med motorredskap avses t.ex.

 • grävmaskiner
 • skogsmaskiner
 • truckar
 • kranbilar
 • schaktmaskiner
 • och tilläggsutrustning till dem.

Till skillnad från andra fordon kan motorredskap försäkras med enbart kaskoförsäkring, utan trafikförsäkring. Ta emellertid alltid reda på om fordonet också behöver trafikförsäkring.

Skada på motor eller kraftöverföring

Skyddet vid skada på motor och kraftöverföring ersätter skador på motorns rörliga delar och elektriska anordningar, växellåda, kraftöverföring och hydraulik samt deras styrenheter. Skyddet ingår endast i Toppkasko.

Ersättning och begränsningar:

 • skyddet träder i kraft efter en karenstid på 30 dagar
 • skyddet beviljas högst 5 år gamla arbetsmaskiner
 • skyddet upphör att gälla när arbetsmaskinen uppnår 10 års ålder
 • från skyddet betalas högst 20 000 euro i ersättning per skadefall
 • på ersättningen tillämpas avdrag för ålder och användningstimmar.

Kollision

Kollisionsskyddet omfattar bl.a. kollisioner och avkörningar. Kollisionsskyddet för skogsarbetsmaskin täcker också skada som i samband med lastning och lossning orsakats fordonets stomme, flak, lyft- eller lossningsanordning eller förarhytt. Kollisionsskyddet ingår i både Topp- och Helkasko.

Intresserad?

Begär offert på försäkring för arbetsmaskin