Sähköauton lataus työpaikalla

Miten sähköauton lataus työpaikalla vaikuttaa verotukseen? Entä voiko työsuhdeautoa ladata kotona? Täyssähköautojen lisääntyvällä käytöllä on vaikutusta niin työsuhdeautoiluun yleisesti kuin esim. auton lataamiskäytäntöihin työpaikoilla. Sekä yritysten että työntekijöiden kannattaakin miettiä, missä ja miten sähköauton lataaminen hoidetaan.

Haluatko vakuuttaa yrityksesi ajoneuvot?

Pyydä tarjous

Kun täyssähköautoilu yleistyy, lisääntyy myös latausasemien tarve kotona ja työpaikoilla.

Monelle sähköauton hankintaa harkitsevalle latausasemien tarjonta ja saatavuus nousee keskeiseksi kysymykseksi. Latausasemat kaupoissa ja kauppakeskuksissa ovat yleistymässä, mutta moni harkitsee myös oman latausaseman hankkimista. Latausmahdollisuudet kotona, työmatkan varrella tai työpaikalla luonnollisesti vaikuttavat täyssähköauton hankintaan ja siihen, milloin se on kannattavaa.

Sähköauton lataaminen työpaikalla

Moni työntekijä toivoo, että sähköauton lataus onnistuisi työpaikalla

Alkuvuodesta 2021 voimaan astui verotuki, joka teki sähköautojen lataamisesta työpaikalla verovapaan edun. Latauksen muuttuminen verovapaaksi tuo säästöä kuljettajille ja lisää latauspisteiden tarvetta työpaikoilla. Latausmahdollisuuden tarjoaminen työpaikalla tarkoittaa sitä, että työnantaja voi asettaa latauksen hinnaksi vähintään ladatun sähkön hinnan. Jos työntekijällä on vapaa autoetu, maksaa työnantaja polttoaine- ja energiakustannukset. Tällöin yritys voi tarjota latausmahdollisuutta työpaikalla työnantajan piikkiin.

Näin lataaminen työpaikalla toimii käytännössä:

Käyttöetu tai oma sähköauto: Jos työntekijä saa käyttää työnantajan kustantamaa sähköä oman autonsa tai käyttöetuauton lataamiseen, muodostuu siitä työntekijälle veronalainen luontoisetu. Edun arvo on lataamiseen käytetyn sähkön käypä arvo, jona voidaan pitää työnantajan sähköstä maksamaa määrää.

Vapaa autoetu: Jos työntekijä lataa vapaan autoedun omaavaa työsuhdeautoa työpaikalla, jolloin sähkö on työnantajan kustantama, ei työntekijälle muodostu lataamiseen käytetystä sähköstä erillistä veronalaista etua, sillä vapaan autoedun arvoon sisältyy myös auton polttoaineen arvo, joka on aina työnantajan kustantama.

Työsuhdeauton lataaminen kotona 

Voiko sähköautoa ladata kotona ja miten se vaikuttaa verotukseen?

Kun työntekijällä on käytössä vapaa autoetu, on työsuhdeauton polttoaine- ja energiakustannukset työnantajan vastuulla. Tämä koskee myös täyssähköauton lataamista. Toisin sanoen, työsuhdeauton lataaminen on työnantajan kustannus, riippumatta siitä, tapahtuuko lataus kotona tai työpaikalla. Sähköauton lataaminen on veroton etu, jos lataukseen käytettävän sähkön määrä mitataan erillisellä mittauslaitteella, esimerkiksi älykkään latauslaitteen avulla. Työnantajan kustantaman sähkön voidaan tällöin katsoa sisältyvän vapaan autoedun arvoon, vaikka lataus olisikin työntekijän kotona.

Jos ladattavaa sähköä ei voida mitata tarkasti mittauslaitteella, on lataussähkö veronalainen etuus myös vapaan autoedun tilanteessa. Tällöin työnantaja maksaa sähköstä työntekijälle tai sähköyhtiölle ja siitä muodostuu erillinen veronalainen luontoisetu. Edun arvo on lataamiseen käytetyn sähkön käypä arvo, jona voidaan pitää työnantajan sähköstä maksamaa määrää.

Työnantaja voi myös hankkia sähköauton lataamisaseman työntekijän kotiin

Sähköauton latausta helpottamaan työnantaja voi kustantaa työntekijän kotiin erillisen sähköauton latauslaitteen. Jos työnantaja maksaa älykkään latauspisteen hankinnan työntekijän kotiin, on latausaseman hankinta työntekijälle rahanarvoinen etu ja siten verotettavaa. Sähköauton lataaminen sisältyy vapaaseen autoetuun ja on siten verovapaata.

Jos työntekijä itse kustantaa älykkään latausaseman kotiinsa ja työntekijällä on käytössään työsuhdeauto vapaana autoetuna, voi työntekijä hakea latauspisteen asennustyöstä kotitalousvähennystä. Jos työntekijä tai työnantaja kustantaa sellaisen latausaseman hankinnan työntekijän kotiin, joka ei täytä älykkään latauslaitteen kriteereitä, ei lataamista lasketa verovapaaksi eduksi.

Mikä on sähköautojen latausasemien tilanne Suomessa?

Jos harkitset vähäpäästöisen hybridi- tai täyssähköajoneuvon hankkimista työsuhde- tai työautoksi, kannattaa huomioida eri toimijoiden satsaukset latausverkon parantamiseksi Suomessa.

Latausasemien määrä on kasvanut kiihtyvää vauhtia ja tulee kasvamaan myös jatkossa. Esimerkiksi S-ryhmä pystyttää oman latausverkkonsa ABC-​asemien, markettien ja hotellien yhteyteen. 

Huomattavia laajentumissuunnitelmia on myös muilla toimijoilla – K-ryhmä panostaa vahvasti latausasemien määrän kasvattamiseen ja Lidlin tavoitteena on lisätä latausasemia jokaisen myymälänsä yhteyteen vuoden 2024 loppuun mennessä. Muita maanlaajuisia latausverkostoja pyörittävät Virta ja Recharge Finland aikovat myös laajentaa latausverkostoinfrastruktuuriaan.

Sähköautoilun ympäristöystävällisyys ja paloturvallisuus

Vahvista työnantajamielikuvaa tarjoamalla sähköautojen latausasemia yrityksesi työntekijöille ja vierailijoille

Sähköistäminen ja sähköisen liikkuvuuden ratkaisut ovat merkittäviä tekijöitä pyrittäessä vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Yrityksenä voit olla eturintamassa ja vaikuttaa fossiilittomiin ajoneuvoihin siirtymiseen tarjoamalla työntekijöillesi vihreämpää täyssähköautoetua tai työpaikalla sähköautojen latausmahdollisuutta. Työsuhde-etuja tarjoava ja ympäristöasioita huomioiva yritys on usein houkutteleva työnantaja.

Muista latausasemien paloturvallisuus niin kotona että työpaikalla

Sähkö- ja hybridiautojen akustopalojen sammutus on usein haasteellista. Yrityksen parkkipaikalla tai parkkihallissa oleva sähköautojen latauspiste voi olla yritykselle järkevä hankinta sähköautojen lisääntyessä - mutta niihin liittyy myös riski.

Suurin paloriski ilmenee sähköautojen akkujen latausvaiheessa. Lataus voi aiheuttaa tulipalon, joten yrityksen ja kiinteistön omistajan kannattaa tarkistaa että rakennuksen paloturvallisuus on kunnossa. Latauspaikkoja suunniteltaessa on tärkeä tehdä aktiivista yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa. Latauspisteiden on täytettävä kaikki sähköauton lataukseen liittyvät vaatimukset ja vastuu latauksen paloturvallisuudesta on kiinteistön omistajalla. 

  1. Neuvot ja vinkit

    Työsuhdeauton valinta

    Bensa, sähköauto vai lataushybridi?

  2. Neuvot ja vinkit

    Yritysautojen yleisimmät vahingot

    Näin suojaat yritysautosi