Ansvarsskada

Med ansvarsskada avses en skada som orsakats någon annan och för vilken företaget eventuellt är ersättningsskyldigt. Se anvisningar för hur du ska gå till väga och anmäl skada enkelt via nätet.

Exempel på företagets ansvarsskador

Vad ersätts?

Vid egendomsskador ersätts egendomens reparationskostnader eller gängse värde. Vid personskador ersätts exempelvis sjukvårdskostnader, eventuellt tillfälligt eller bestående men samt inkomstbortfall.

Kontrollera självrisken

Kontrollera ansvarsförsäkringens självrisk på försäkringsbrevet, i If Företagsfoldern eller på Mina sidor företag. Om du känner till skadebeloppet och det är mindre än självrisken, behöver du inte göra någon skadeanmälan.

Ansökan om ersättning från företagets ansvarsförsäkring

 1. Säkerställ att du har följande handlingar och uppgifter innan du gör anmälan om ansvarsskada:
  • Tidpunkten för skadefallet och uppgifter om händelsen.
  • Skadevållarens och den skadelidandes uppgifter.
  • Vid egendomsskador uppgifter om den skadade egendomen.
 2. Om ditt företag har fått ett skadeståndsanspråk, lönar det sig att låta försäkringsbolaget avgöra ersättningsskyldigheten.
 3. Gör skadeanmälan om ansvarsskada via den webbtjänst som du använder.
 4. Vi handlägger ditt skadeärende så fort som möjligt. Vänta på att vi kontaktar dig.
 5. Spara alla handlingar som hänför sig till skadan, t.ex. fakturor och fotografier. Vi begär dem vid behov.
 6. Vi skickar ersättningsbeslutet eller tar kontakt, om vi behöver ytterligare upplysningar.

Mer ingående anvisningar för olika situationer