Ansvarsskada

Gör anmälan om ansvarsskada enligt anvisningarna nedan. Anmälan om ansvarsskada ska alltid göras skriftligen.

 1. Gör anmälan om ansvarsskada via If Företagsfoldern, om du drabbats av en ansvarsskada, dvs. du har orsakat någon utomstående skada för vilken du eventuellt kan påföras skadeståndsansvar.
  Gå vidare till If Företagsfoldern   
 2. Du kan bifoga fotografier, fakturor och andra handlingar som hänför sig till skadan till den skadeanmälan som du gör via If Företagsfoldern.

  Du kan också skicka eventuella bilagor till oss per post på adressen

  If Försäkring
  Ansvarsersättningar
  PB 2027
  20025 IF
 3. Om ditt företag ännu inte använder If Företagsfoldern, kan du fylla i anmälan om ansvarsskada här

Du kan också kontakta våra specialister på ansvarsskador

Vi betjänar dig i ansvarsskadeärenden som gäller företag.

Ring 010 514 3646
må-fr 8.00-16.00