Ilmoita komennus-matkavahingosta

Täällä ilmoitat komennusmatkalla sattuneet vahingot kuten sairaudet, tapaturmat, matkan peruuntumiset, viivästymiset ja matkatavaravahingot. Täytä jokaisesta vahingosta oma vahinkoilmoitus. 

Mistä löydän tietoa komennusvakuutusturvastani?

Näin ilmoitat vahingosta

Tarkista vakuutusnumero vakuutuskortistasi tai työnantajaltasi. Tarvitset sitä, kun täytät vahinkoilmoitusta. Täytä oma vahinkoilmoitus jokaisesta vahingosta erikseen. Tositteita tai kuitteja ei tarvitse lähettää, vaan pyydämme niitä tarvittaessa.  Kuittaussivulla saat ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä. Jos tarvitsemme lisätietoja, olemme sinuun yhteydessä.

​Lomakkeessa on tietoturvasyistä ns. aikakatkaisu. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lomaketta täyttäessäsi et siirry sivulta toiselle puolen tunnin sisällä, yhteys katkeaa ja joudut aloittamaan lomakkeen täyttämisen uudelleen. Lomake on TLS-suojattu. ​​​​​​

Mikä on komennusmatkavakuutus?

Komennusmatkavakuutuksella vakuutetaan pidemmäksi aikaa ulkomaille töihin lähetettävät työntekijät perheenjäsenineen. Komennusmatkavakuutus helpottaa hoitoon pääsyä, jos työntekijä tai perheenjäsen sairastuu tai loukkaantuu tapaturmaisesti komennuksen aikana. 

Komennusmatkavakuutus korvaa komennuksen aikana äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneita vahinkoja vakuutusehtojen ja valitun turvalaajuuden mukaisesti. Korvauksen määrään vaikuttavat mm. vakuutusmäärät, omavastuut sekä matkatavaravahingoissa mahdolliset ikävähennykset.