Skada under resa eller utlandsplacering

Anvisningar för skador som gäller person, resa eller resgods och som inträffat under en fritidsresa, tjänsteresa eller utlandsplacering som företaget försäkrat.

Sök ersättning för vårdkostnader

Om du inte söker ersättning från en försäkring som tecknats av företaget eller arbetsgivaren, se anvisningar för privatkunder.

Sjukdom eller olycksfall under resa

Hälsovård under utlandsplacering

Utlandsplaceringsförsäkringen kan inkludera utvidgat vårdkostnadsskydd för hälsovård som omfattar sedvanliga och skäliga hälsovårdskostnader. Kontrollera försäkringsskyddets omfattning med din arbetsgivare.

Resgods

Med resgods avses egendom som du har med dig på resan. Som din egendom anses också arbetsgivarens egendom som är avsedd att användas av dig samt egendom som du lånat eller hyrt före resan. Kontrollera försäkringsskyddets omfattning med din arbetsgivare. En begränsad försäkring inkluderar inte skydd för resgods.

Förändrade resplaner

Ansvarsförsäkring och rättsskydd under resa

Om den försäkrade är ansvarig för en person- eller sakskada som inträffat under resan, eller om du söker ersättning för advokat- eller rättegångskostnader som hänför sig till resan.

Fordonsskada utomlands

Ifs bärgnings- och vägassistans kommer till hjälp också i skadesituationer utomlands.