Ohjeemme onnistuneeseen päätökseen

Yrityksen toiminta voi loppua monella tavalla

Yrityksen toiminnan päättäminen ei aina tarkoita sitä, että jokin olisi mennyt pieleen. Yritys voi esimerkiksi sulautua toiseen yritykseen, jakautua tai ajautua konkurssiin. Yritys lakkaa olemasta myös, kun sen yhtiömuotoa muutetaan. Yrittäjä on voinut myös saada kiinnostavamman työtarjouksen tai elämäntilanne muuttuu. Jokaisessa tapauksessa on kuitenkin tiedettävä, miten yritys päätetään ja keneltä voi pyytää apua prosessin loppuun saatossa. 

Yritystoimintaa ei kuitenkaan aina tarvitse päättää lopullisesti, ja esimerkiksi yrityksen myymistä kannattaa harkita. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi suosittelemme myös keskeytysvakuutusta, joka tuo yrityksellesi taloudellista turvaa siltä varalta, että yritystoiminta joudutaan keskeyttämään äkillisesti.

Eri yhtiömuodot puretaan eri tavalla

Yhtiömuodolla on väliä, koska jokaisen yhtiömuodon purkamiseen liittyy erilaiset vaatimukset ja toimenpiteet. Esimerkiksi osakeyhtiön purkamisen byrokraattisuus vaatii usein asiantuntijan ja lakimiehen tukea. Kun olet purkamassa yritystäsi, sinulla täytyy olla tarkat tiedot menettelytavoista välttääksesi päättämisajan venymisestä johtuvia lisäkuluja. Kun yritys loppuu, sen Y-tunnus ja kaikki kiinnitykset irtautuvat ennalta sovituille tahoille. Yhtiötä ei voi purkaa, ennen kuin yrityksen omaisuus on joko myyty tai siirretty toisen yrityksen tai yrittäjän nimiin.

Lisätietoa eri yhtiömuotojen päättämisestä saat PRH:n sivuilta

Sukupolven vaihdos

Jos vanhempi antaa tai myy lapselleen yrityksensä, tehdään yrityksessä sukupolvenvaihdos. Sukupolvenvaihdoksen onnistuminen riippuu pitkälti siitä, miten hyvin perheen sisällä onnistutaan keskustelemaan perheyrityksen tulevaisuudesta ja sen jatkuvuuden turvaamisesta.

Sukupolvenvaihdos on monimutkainen prosessi, joka on hyvä toteuttaa asteittain ja pitkällä aikavälillä. Kun asian hoitaa pidemmällä aikavälillä, vaihdoksen tekijöiden lisäksi myös yrityksen asiakkaat ja sidosryhmät ehtivät sopeutua sukupolvenvaihdokseen. Taloudellisissa asioissa korostuvat luopuvan yrittäjän eläkejärjestelyjen sekä yrityksen jatkajan rahoitusjärjestelyjen hoito. Vaihdoksen teknisen toteutuksen lähestyessä suosittelemme kääntymistä asiantuntijan, esimerkiksi oman alueesi ELY-keskuksen puoleen.

Vakuutusten irtisanominen

Yrittäjän kannattaa ilmoittaa yrityksen lopettamisesta vakuutusyhtiölle mahdollisimman pian. Suosittelemme vakuutuksen päättymispäiväksi yrityksen päättymispäivää, jotta yrityksen turvat jatkuvat toiminnan loppuun asti.

Kun irtisanot lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen, muista ilmoittaa vakuutuskauden aikana toteutuneet palkat. Palkkailmoituksen avulla lasketaan todellinen vakuutusmaksu ja mahdolliset hyvitykset. Jos yrittäjällä tai työntekijöillä on yksilölliset sairaskuluvakuutukset, ne voidaan siirtää omistajiensa omiin nimiin ilman uuden terveysselvityksen täyttämistä. Tämä kannattaa, jos sairaskuluvakuutus on ollut kauan voimassa. 

Ajoneuvojen vakuutukset poistuvat automaattisesti uusien omistajien hankkiessa liikennevakuutuksensa. Kuitenkin vakuutuksia irtisanoessa kannattaa kysyä autojen vakuutusten tilanteesta, jos yrityksellä on ollut ajoneuvoja tai niitä koskevia lisäturvia.

Saat lisää tietoa vakuuksista ja niiden irtisanomisesta asiakaspalvelumme numerosta 010 19 15 00.

Suosittelemme ns. "häntävakuutuksen" jättämistä vastuuvakuutuksen irtisanomisen sijaan.

Häntävakuutus on normaalia vastuuvakuutusta edullisempi ja sen tarkoitus on turvata yritystä mahdollisilta jälkimainingeilta.

Jos vahinko tapahtuu yrityksen toiminnan loppumisen jälkeen, yrittäjä voi silti olla vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Esimerkiksi putkiasentaja voi olla vastuussa vesivahingosta, jos selviää että vahinko johtui huonosta asennustyöstä. Vakuutuksen tulee olla voimassa kun vahingon kärsinyt ilmoittaa korvausvaatimuksen.

Häntävakuutuksen saa enintään viideksi vuodeksi.