Yrityksien yhtiömuodot

Osakeyhtiö, toiminimi vai ammatinharjoittaja? Valitse liiketoimintasi harjoittamiseen parhaiten sopiva yritysmuoto.

Kevytyrittäjyys

Myös kevytyrittäjän on tiettyjen ehtojen täyttyessä otettava yrittäjän eläkevakuutus - tarkemmat tiedot löydät YEL-vakuutuksen sivulta.

Kevytyrittäjät, joilla on YEL-vakuutus, voivat ottaa meiltä yrittäjän tapaturmavakuutuksen sekä muita vapaaehtoisia vakuutuksia samalla tavalla kuin muutkin yrittäjät. Jos toiminta on niin pienimuotoista, että YEL-vakuutusta ei ole, kevytyrittäjän kannattaa varmistaa henkilöturva vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Ammatinharjoittaja

Itsenäisellä ammatinharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka harjoittaa ammattiaan itsenäisesti ilman palkkasuhdetta. Tyypillisesti hän on toiminimiyrittäjä. Myös esimerkiksi laskutuspalvelun kautta laskuttava henkilö on ammatinharjoittaja.

Toiminimiyrittäjää ja itsenäistä ammatinharjoittajaa pidetään usein samana asiana, mutta aivan synonyymeja ne eivät kuitenkaan ole. Itsenäisen ammatinharjoittajan erottaa toiminimestä se, että toiminimi on yritysmuoto, mutta itsenäinen ammatinharjoittaja ei välttämättä ole.

Itsenäinen ammatinharjoittaja voi käyttää työnsä laskuttamiseen laskutuspalvelua. Hän ei ole työsuhteessa laskutuspalveluyritykseen, vaikka se voi siltä näennäisesti näyttää. Itsenäinen ammatinharjoittaja toimii siis käytännössä  yksin ja yrittäjämäisesti.

Toiminimi (tmi)

Elinkeinonharjoittaja toimii yksin (perheenjäsenet voivat auttaa). Hän vastaa yksin yrityksen velvoitteista niiden täyteen määrään asti kuin omasta velastaan. Tilikausi on yleensä kalenterivuosi. Elinkeinotoiminnalla on Y-tunnus.

Toiminimessä ei tarvita alkupääomaa. Toiminimi on hyvä tapa harjoittaa kevyttä tai sivutoimista yrittäjyyttä, koska perustamiskustannukset ovat matalat, pääomasijoituksia ei välttämättä tarvita ja perustamisprosessi itsessään on hyvin nopea.

Perustamisen tarvitaan vain perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Huomioitavaa on, että toiminimen saa luovuttaa vain liikkeen mukana. Toiminimellisellä yrittäjällä on myös kirjanpitovelvollisuus, joka on yrityksen koosta riippuen joko yksin- tai kaksinkertainen.

Osakeyhtiö (Oy)

  • Yksi tai useampi osakas
  • Osakas ei ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista 
  • Yhtiön hallinnosta määräyksiä osakeyhtiölaissa 
  • Merkintä kaupparekisteriin 
  • Yrityksellä on Y-tunnus

Osakeyhtiö on Suomeen perustetuista yhtiömuodoista selvästi yleisin ja käytetyin. Osakeyhtiö on siitä turvallinen yritysmuoto, että osakkeenomistajat vastaavat yhtiön velvoitteista vain sijoittamansa pääomapanoksen verran. Osakkeenomistajat eivät siis ole vastuussa osakeyhtiön tappioista tai veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

 Osakeyhtiön päätöksenteosta yhtiökokouksessa vastaavat aiemmin valittu hallitus ja toimitusjohtaja. Voit lukea tarkemmin yrityksen perustamisesta esimerkiksi Suomi.fi-sivustolta.

Työtapaturma- vai yrittäjän tapaturmavakuutus?

Tarkista taulukosta, kuulutteko sinä ja perheenjäsenesi työtapaturmavakuutuksen piiriin vai tarvitsetteko tulevaisuuden turvaksi yrittäjän tapaturmavakuutuksen.

Jokaisella vakuutetulla tulee olla oma YEL-vakuutus

Toiminimi Työtapaturma-vakuutus Yrittäjän tapaturmavakuutus*

Yrittäjä itse

Ingår inte checkmark

Yrittäjän puoliso


Sisältää

Yrittäjän muu perheenjäsen, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

Ingår Ingår inte

Yrittäjän muu perheenjäesen, jolla ei ole työsopimuslain mukaista työsuhdetta

Ingår inte Ingår

Työntekijä, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

Ingår Ingår inte
Kommandiittiyhtiö Työtapaturma-vakuutus Yrittäjän tapaturmavakuutus*

Vastuunalainen yhtiömies 

Ingår inte Ingår

Vastuunalaisen yhtiömiehen perheenjäsen, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

Ingår Ingår inte

Vastuunalaisen yhtiömiehen perheenjäsen, jolla ei ole työsopimuslain mukaista työsuhdetta

Ingår inte Ingår

Äänetön yhtiömies, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

Ingår Ingår inte

Työntekijä, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

Ingår Ingår inte
Avoin yhtiö Työtapaturma-vakuutus Yrittäjän tapaturmavakuutus*

Yhtiömies

Ei sisältää Sisältää

Yhtiömiehen perheenjäsen, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

Sisältää Ei sisältää

Yhtiömiehen perheenjäsen, jolla ei ole työsopimuslain mukaista työsuhdetta

Ei sisältää Sisältää

Työntekijä, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

Sisältää Ei sisältää
Osakeyhtiö Työtapaturma-vakuutus Yrittäjän tapaturmavakuutus*

Osakas, joka on johtavassa asemassa ja omistaa ** yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä

Ei sisältää Sisältää

Osakas, joka on johtavassa asemassa, työskentelee yrityksessä vastiketta vastaan ja omistaa ** yksin enintään 30 % ja yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä

Sisältää Ei sisältää

Osakas, joka ei ole johtavassa asemassa mutta työskentelee yrityksessä ja hänellä on työsopimuslain mukainen työsuhde

Sisältää Ei sisältää

Työntekijä, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

Sisältää Ei sisältää

* Yrittäjän tapaturmavakuutuksen saaminen/voimassaolo edellyttää YEL-vakuutuksen voimassaoloa.

** Laskettaessa omistusosuuksia otetaan huomioon myös välillinen omistaminen toisten yhteisöjen (osakeyhtiö ja osuuskunta) tai yhtymien (avoin tai kommandiittiyhtiö) kautta. Välillinen omistaminen huomioidaan, jos johtavassa asemassa oleva henkilö yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa sanotusta toisesta yhteisöstä tai yhtymästä yli puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta.