Yhtiömuodot

Valitse liiketoimintasi harjoittamiseen parhaiten sopiva yritysmuoto.

Kevytyrittäjyys

Myös kevytyrittäjän on otettava YEL-vakuutus, jos yrittäjä

 • on 18-69-vuotias
 • asuu Suomessa
 • työskentelee yrityksessä ja toimii yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta eikä kuulu saman toiminnan perusteella muun eläkelain piiriin
 • työtulo on vähintään 7 958,99 euroa vuonna 2020.

Kevytyrittäjät, joilla on YEL-vakuutus, voivat ottaa meiltä Yrittäjän tapaturmavakuutuksen sekä muita vapaaehtoisia vakuutuksia samalla tavalla kuin muutkin yrittäjät. Jos toiminta on niin pienimuotoista että YEL-vakuutusta ei ole, kevytyrittäjä ei voi ottaa Yrittäjän tapaturmavakuutuksen. Tällaisessa tilanteessa kannattaa varmistaa yrittäjän henkilöturva vapaaehtoisilla sairauskulu-, tapaturma- ja matkavakuutuksilla.

Laskutuspalveluyritys voi halutessaan vakuuttaa kauttaan toimivat kevytyrittäjät vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. He eivät voi TyTALin (Työtapaturma- ja ammattitautilaki) nojalla vakuuttaa kevytyrittäjiä työtapaturmavakuutuksella omina työntekijöinään, koska työsuhteen kriteerit eivät täyty.

Ammatinharjoittaja

Itsenäisellä ammatinharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka harjoittaa ammattiaan itsenäisesti ilman palkkasuhdetta kehenkään. Tyypillisesti hän on toiminimiyrittäjä. Myös esimerkiksi laskutuspalvelun kautta laskuttava henkilö on ammatinharjoittaja.

Toiminimiyrittäjää ja itsenäistä ammatinharjoittajaa pidetään usein samana asiana, mutta aivan synonyymeja ne eivät kuitenkaan ole. Itsenäisen ammatinharjoittajan erottaa toiminimestä se, että toiminimi on yritysmuoto, mutta itsenäinen ammatinharjoittaja ei välttämättä ole.

Itsenäinen ammatinharjoittaja voi käyttää työnsä laskuttamiseen laskutuspalvelua, jolloin hän on näennäisesti työsuhteessa laskutuspalveluun, vaikka toimiikin kokonaan yksin ja yrittäjämäisesti. Kevytyrittäminen on kuvaava sana tällaisessa tapauksessa.

Itsenäistä ammatinharjoittajaa koskee kirjanpitovelvollisuus ja toiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallinnon ja Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ).

Toiminimi (tmi)

 • Elinkeinonharjoittaja toimii yksin (perheenjäsenet voivat auttaa)
 • Vastaa yksin yrityksen velvoitteista niiden täyteen määrään asti kuin omasta velastaan
 • Tilikausi on yleensä aina kalenterivuosi
 • Elinkeinotoiminnalla on y-tunnus

Toiminimessä ei tarvita alkupääomaa. Toiminimi on hyvä tapa harjoittaa kevyttä tai sivutoimista yrittäjyyttä, koska perustamiskustannukset ovat matalat, pääomasijoituksia ei välttämättä tarvita ja perustamisprosessi itsessään on hyvin nopea.

Perustamisen tarvitaan vain perustamisilmoitus kaupparekisteriin, jonka hinta on 110 euroa. Huomioitavaa on, että toiminimen saa luovuttaa vain liikkeen mukana. Toiminimellisellä yrittäjällä on myös kirjanpitovelvollisuus, joka on yrityksen koosta riippuen joko yksin- tai kaksinkertainen.

Osakeyhtiö (Oy)

 • Yksi tai useampi osakas
 • Osakepääoma vähintään 2 500 euroa 
 • Osakas ei ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista 
 • Yhtiön hallinnosta määräyksiä Osakeyhtiölaissa 
 • Merkintä kaupparekisteriin 
 • Yrityksellä on Y-tunnus

Osakeyhtiö on Suomeen perustetuista yhtiömuodoista selvästi yleisin ja käytetyin. Osakeyhtiö on siitä turvallinen yritysmuoto, että osakkeenomistajat vastaavat yhtiön velvoitteista vain sijoittamansa pääomapanoksen verran. Osakkeenomistajat eivät siis ole vastuussa osakeyhtiön tappioista tai veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Osakeyhtiön perustamisen käsittelymaksu on 330 euroa. Osakeyhtiön päätöksenteosta yhtiökokouksessa vastaavat aiemmin valittu hallitus ja toimitusjohtaja.

Työtapaturmavakuutus vai Yrittäjän tapaturmavakuutus?

Tarkista taulukosta, kuulutteko sinä ja perheenjäsenesi työtapaturmavakuutuksen piiriin vai tarvitsetteko tulevaisuuden turvaksi yrittäjän tapaturmavakuutuksen.

Jokaisella vakuutetulla tulee olla oma YEL-vakuutus

Toiminimi Työtapaturma-vakuutus Yrittäjän tapaturmavakuutus*

Yrittäjä itse

checkmark

Yrittäjän perheenjäsen, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

checkmark

Yrittäjän perheenjäesen, jolla ei ole työsopimuslain mukaista työsuhdetta

checkmark

Työntekijä, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

checkmark
Kommandiittiyhtiö Työtapaturma-vakuutus Yrittäjän tapaturmavakuutus*

Vastuunalainen yhtiömies

checkmark

Vastuunalaisen yhtiömiehen perheenjäsen, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

checkmark

Vastuunalaisen yhtiömiehen perheenjäsen, jolla ei ole työsopimuslain mukaista työsuhdetta

checkmark

Äänetön yhtiömies, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

checkmark

Äänetön yhtiömies, jolla ei ole työsopimuslain mukaista työsuhdetta

checkmark

Työntekijä, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

checkmark
Avoin yhtiö Työtapaturma-vakuutus Yrittäjän tapaturmavakuutus*

Yhtiömies

checkmark

Yhtiömiehen perheenjäsen, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

checkmark

Yhtiömiehen perheenjäsen, jolla ei ole työsopimuslain mukaista työsuhdetta

checkmark

Työntekijä, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

checkmark
Osakeyhtiö Työtapaturma-vakuutus Yrittäjän tapaturmavakuutus*

Osakas, joka on johtavassa asemassa ja omistaa ** yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä

checkmark

Osakas, joka on johtavassa asemassa, työskentelee yrityksessä vastiketta vastaan ja omistaa ** yksin enintään 30 % ja yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 % osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä

checkmark

Osakas, joka ei ole johtavassa asemassa mutta työskentelee yrityksessä ja hänellä on työsopimuslain mukainen työsuhde

checkmark

Työntekijä, jolla on työsopimuslain mukainen työsuhde

checkmark

* Yrittäjän tapaturmavakuutuksen saaminen/voimassaolo edellyttää YEL-vakuutuksen voimassaoloa.

** Laskettaessa omistusosuuksia otetaan huomioon myös välillinen omistaminen toisten yhteisöjen (osakeyhtiö ja osuuskunta) tai yhtymien (avoin tai kommandiittiyhtiö) kautta. Välillinen omistaminen huomioidaan, jos johtavassa asemassa oleva henkilö yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa sanotusta toisesta yhteisöstä tai yhtymästä yli puolet tai heillä on vastaava määräämisvalta.