EU:n tietosuoja-asetus

Tietosuoja-asetus on kaikissa EU-maissa noudatettava asetus, jossa määrätään henkilötietojen käsittelystä. 

Mikä on EU:n tietosuoja-asetus?

Tietosuoja-asetus on kaikissa EU-maissa noudatettava asetus, jossa määrätään henkilötietojen käsittelystä. Asetusta tullaan soveltamaan kaikissa yrityksissä ja yhteisöissä, joissa ollaan tekemisissä henkilötietojen kanssa.

Yritysten pitää siis valmistautua ja olla selvillä omista toimenpiteistään, joita käytetään tietojen säilyttämiseen, keräämiseen, luovuttamiseen ja hävittämiseen.

Yrittäjä, huolehdi tietoturvasta

Yrityksen kannattaa varautua tietoturvarikoksiin ja henkilötietojen käsittelyä koskeviin virheisiin etukäteen, sillä seuraukset voivat olla vakavat. Ifin toiminnan vastuuvakuutus ja tietoturvavakuutus korvaavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella maksettavia vahinkoja ja kuluja.

Esimerkkejä henkilötietovahingoista

Vahinkoesimerkki 1:

Yrityksen huolimattomuuden takia sen asiakastietoja joutuu toimistotalon roskakatokseen, josta ne joutuvat vääriin käsiin. Henkilötietojen väärinkäytöstä voi tämän seurauksena aiheutua kustannuksia.

Yritys korvaa rekisteröityneelle henkilölle aiheutuneen vahingon. If Toiminnanvastuuvakuutus korvaa näitä vahinkoja.

Vahinkoesimerkki 2:

Terveydenhoitoalan yrityksen järjestelmissä havaitaan haittaohjelma, jonka avulla yrityksestä on varastettu asiakastietoja, muun muassa henkilötunnuksia.

If Tietoturvavakuutus korvaa tietoturvaloukkauksen syiden ja vaikutusten selvittelykuluja sekä ilmoituskuluja rekisteröidylle, kun yritykseen on kohdistunut hakkerointi, virus tai muu haittaohjelma.

Suojaa yrityksesi henkilötietoja vakuutuksen avulla

Mikä on If Toiminnan vastuuvakuutus?

Lainvastainen henkilötietojen käsittely saattaa johtua virheestä tai tahallisesta rikoksesta, jolloin tietoja vuotaa ulkopuolisille. Rekisterinpitäjällä on tällöin useimmissa tapauksissa vahingonkorvausvastuu. Toiminnan vastuuvakuutus kattaa myös rekisteröidylle aiheutuneita vahinkoja, jos asetusta rikotaan. Vakuutus auttaa selvittämään korvausvastuuvelvollisuuden sekä kattaa myös mahdollisia vahinkoon liittyviä oikeudenkäyntikuluja.

If Tietoturvavakuutus voi pelastaa liiketoiminnan jatkuvuuden

If Tietoturvavakuutus tarjoaa suojaa tietoturvaloukkausten varalta. Näissä tapauksissa yrityksen järjestelmään on kohdistunut hakkerointia, viruksia tai haittaohjelmia. Usein näissä tilanteissa henkilötiedot vaarantuvat.

If Tietoturvavakuutus auttaa yrittäjää esimerkiksi selvittämään tietomurron syitä ja seuraamuksia, auttaa järjestelmien palauttamisessa ja antaa neuvoja tietoturvariskeiltä suojautumiseen. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Henkilölle, johon tiedot liittyvät (rekisteröidylle) ilmoitus tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä. 

Lue lisää If Tietoturvavakuutuksesta