Näin vältät yleisimmät omaisuusvahingot rakennustyömaalla

Virheitä sattuu meille kaikille, mutta rakennusalalla ne voivat johtaa myös merkittäviin taloudellisiin seurauksiin. Kokosimme vinkkejä, joiden avulla voit välttää rakennusalan yleisimmät omaisuusvahingot.

Rakennusalan vakuutukset

Varkaudet ja murrot

Jos yrityksen irtaimistoa varastetaan, siitä koituu taloudellisia menetyksiä ja yrityksen koko toiminta voi vaarantua.

Näin vältät varkauksia ja murtoja:

  • Arvioi yrityksesi riskit – Tee rakennustyömaalla riskikartoitus ennen kuin työt käynnistyvät.
  • Suojaudu omilla toimillasi – Voit pienentää varkauksien riskiä myös omilla toimenpiteilläsi. Mieti, millainen valaistuksen pitäisi olla, kannattako hankkia hälyttimet vai henkitko hankitko rakennustyömaalle johtavalle tielle esteet, jotka estävät ajoneuvoja pääsemästä työmaalle.
  • Suojaa säilytystilat – Varmista, että säilytystilat työmaalla ovat asianmukaisesti lukittuja. Valitettavasti lukotkaan eivät aina varkaita pidättele, mutta ainakin ne hidastavat varkaan puuhia.
Näin vältät varkauksia ja murtoja
  • Säilytä avaimet turvallisessa paikassa – Mieti, missä konttien ja muiden lukittujen tilojen avaimia kannattaisi säilyttää. Älä merkitse avaimiin niiden kohdetta. Jos säilytät avaimia työmaalla, säilytä niitä kaapissa, jonka saat lukittua. 
  • Käytä seurantalaitteita – Kalliimpiin koneisiin ja laitteisiin kannattaa asentaa seurantalaitteet tai älykkäät paikantimet, joiden avulla voidaan seurata, missä varastettu laite sijaitsee. Koneet ja laitteet kannattaa myös merkitä, jolloin varkaiden on vaikeampi myydä niitä eteenpäin.

Tulipalot

Monen kuukauden työ voi palaa rakennustyömaalla poroksi vain muutamassa minuutissa. Tulipalo voi syttyä helpoiten esimerkiksi tulitöiden yhteydessä. 

Näin vältät tulipaloja:

  • Noudata paloturvallisuusmääräyksiä – Varmista, että kaikki työmaalla työskentelevät ymmärtävät tulitöiden turvallisusohjeet ja että niitä noudatetaan. Varmista, että työntekijäsi ovat käyneet tulityökoulutuksen.
  • Huolehdi jälkivartioinnista – Jälkivartiointi on tulityökohteissa pakollista. Varmista siis, että joku henkilökunnasta pysyy paikalla myös tulityön jälkeen ja pitää huolen siitä, etteivät esimerkiksi hitsauskipinät aiheuta vaaraa.
  • Muista testata – Vain testaamalla tiedät varmasti, että esimerkiksi vikavirtasuoja toimii asianmukaisesti.
Näin voit välttää tulipaloja.

Muista myös yleiset sopimusehdot

Käytä sopimuksissa rakennusalalla käytettäviä yleisisiä sopimusehtoja. On myös tärkeää, että yritykselläsi on aina kirjallinen urakkasopimus. 

Toimi näin, jos rakennustyömaalla tapahtuu vahinko:

1. Noudata pelastusohjeita ja pyri rajoittamaan vahingon laajuutta sen syntymisen jälkeen. 

2. Dokumentoi, mitä on tapahtunut ja miksi.

3. Soita sopivalle asiantuntijayritykselle, joka tarkistaa vauriot ja arvioi tarvittavat toimenpiteet.

4. Ota yhteyttä Ifiin ja tee vahinkoilmoitus. Olemme sen jälkeen sinuun yhteydessä ja kysymme tarkempia tietoja.  

5. Muista dokumentoida myös vahingon syy. Jos vahinko on johtunut esimerkiksi vuotavasta putkiliittimestä, voit lisätä kyseisen liittimen todisteeksi. Pohdi myös, mikä on ollut syynä kyseisen vaurion syntyyn.

Kuljemme rinnallasi koko rakennusprojektin ajan

Korvaamme sinulle tai yrityksellesi aiheutuneet vahingot tai varkaudet taloudellisesti, ja autamme sinua, jotta sinulle koituisi asiasta mahdollisimman vähän vaivaa. Olemme tukenasi kaikissa rakennusprojektin vaiheissa.
Näin voit vähentää sairauspoissaoloja

Tapaturmat, työstä aiheutuneet tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä uupumus aiheuttavat eniten sairauspoissaoloja rakennusalan pienyrityksille ja urakoitsijoille. Onneksi monien vammojen ja tapaturmien syntyä voi kuitenkin välttää omalla toiminnalla.

Katso kolme vinkkiä