Hyvän paloharjoituksen perusteet

Paloharjoitusta kannattaa harjoitella – se lisää mielenrauhaa ja voi palon sattuessa pelastaa henkiä. Poistumista olisi hyvä harjoitella vähintään kerran vuodessa.

Kaikki irti paloharjoituksesta

Näillä yksinkertaisilla vinkeillä järjestät tehokkaan paloharjoituksen. Ennaltaehkäisevien turvallisuustekojen muistilista auttaa estämään paloja ennen kuin evakuointia tarvitaan.​

Pelastussuunnitelma

Löytyyhän paikan päältä ajantasainen pelastussuunnitelma? Suunnitelman tulisi minimissään kertoa, miten tulipaloja ennaltaehkäistään, mitä tehdä palon sattuessa ja mikä on turvallinen kokoontumispaikka rakennuksen ulkopuolella.

Pelastussuunnitelma on pakollinen yrityksille, joissa on vähintään 50 työntekijää.​ Jos kaipaat apua pelastussuunnitelman tekoon, pelastussuunnitelmaopas työpaikalle (SPEK.fi) auttaa sinut alkuun.

Valmistelut

  • Ilmoita viranomaisille harjoituksestasi, jos laitteet lähettävät automaattisesti ilmoituksen hätäkeskukselle.
  • Pidä harjoitus yksinkertaisena. Mitä suoraviivaisempi harjoituksesi on, sen parempi.
  • Määrää harjoitukselle yksi tai muutama vastuuhenkilö, ja osoita heille omat vastuualueet:
    - Yksi tarkistaa, ettei tiloissa ole ketään – älä unohda WC-tiloja!
    - Yksi sulkee ikkunat ja ovet.

Poistumisharjoitus

Poistumisharjoitus on sananmukaisesti turvallisen poistumisen harjoittelua.

Ennalta määrätty vastuuhenkilö mittaa harjoitukseen kuluvan ajan. Kuinka kauan kestää hälytyksen laukeamisesta siihen, että kaikki ovat saapuneet ennalta sovitulle kokoontumispaikalle.​

Kirjaa ylös mahdolliset huomiot ja parannuskohteet.

Arviointi

Harjoituksen jälkeen on hyvä kirjata ylös, kuinka harjoitus sujui. Raportista tulisi löytyä ainakin seuraavat tiedot: kuinka kauan poistuminen kesti, kuinka monta henkilöä osallistui harjoitukseen ja mitä esteitä tai parannusehdotuksia löytyi.​

Viesti sekä johdolle että työntekijöille harjoituksen tuloksista. Mikä sujui hyvin, mikä heikommin ja mitä muutoksia tulisi tehdä.

Muistilista tulipalojen ennaltaehkäisyyn

Ennaltaehkäisy on paloturvallisuuden tärkein osa. Harjoitusten lisäksi tarkista, että ainakin nämä ovat työpaikallasi kunnossa.

Palo-ovet

Tarkista, että ovet sulkeutuvat kunnolla ja tiiviisti, eikä niiden välissä tai edessä ole esteitä.

Pelastustiet

Pelastusreittien on oltava avoimia ja esteettömiä. Onhan reitit merkitty ja vihreät poistumisreittiopasteet valaistu selvästi? Kaikki ovet tulisi pitää lukitsematta, jotta niistä pääsee kulkemaan ilman avainta.

Sammutusvälineet

Tietäväthän kaikki työntekijät, mistä sammutusvälineet löytyvät? Yleisimmät sammutusvälineet työpaikoilla ovat käsisammutin tai sammutuspeite. Välineiden täytyy löytyä määrätyiltä paikoilta ja olla asianmukaisesti merkittyjä. Muista huolehtia myös välineiden säännöllisestä huollosta!