Avbrottsförsäkring

Avbrottsförsäkringen säkerställer företagets kontinuitet och tryggar lönebetalningen även om verksamheten plötsligt skulle stå still.

Begär offert Ring oss
  • Med avbrottsförsäkringen är ditt affärsresultat tryggat.
  • Ditt företag behåller sin likviditet också om olyckan är framme.
  • Du kan fortsätta företagsverksamheten med tillfälliga arrangemang.

Har du tänkt på vad som händer om dina lokaler går upp i rök eller golvet svämmar över till följd av ett rörbrott? Företagets ekonomiska situation är sällan så stabil att företaget utan problem skulle klara av de bidragsförluster som ett avbrott i verksamheten medför. Därför erbjuder If dig avbrottsförsäkring för att säkerställa att affärsverksamheten i ditt företag kan fortsätta.

Avbrottsförsäkringen tryggar företagets verksamhet

Avbrottsförsäkringen ersätter företagets bidragsförluster, om företagets verksamhet försvåras eller står stilla på grund av en plötslig och oförutsedd skada. Objekt för försäkringen är företagets avbrottsförsäkringsbidrag, som fås genom att rörliga material- och servicekostnader dras av från omsättningen.

Den avbrottsskada som uppstår till följd av en egendomsskada kan lamslå affärsverksamheten för en lång tid. Kostnaderna fortsätter att löpa även om företagets verksamhet står stilla och i värsta fall kan det leda till att du måste lägga ned hela företagsverksamheten. Med If Avbrottsförsäkring kan du säkerställa en fortsatt verksamhet i ditt företag.

Ifs avbrottsförsäkring säkerställer att företaget kan betala lönerna och slipper permittera sin personal för avbrottstiden.

Ifs avbrottsförsäkring kan också omfatta:

  • hyresintäkter från uthyrning av bostäder och fastigheter
  • merkostnader för att fortsätta verksamheten med specialarrangemang.