Yrityksen venevakuutus

Vakuuta yrityksesi vene tai ammattikäytössä oleva pieni alus - meiltä saat aina oikean kokoisen vakuutusturvan.

 1. Yritysasiakkaat
 2. Vakuutukset
 3. Merivakuutus
 4. Yrityksen venevakuutus

Pienalusvakuutus on tarkoitettu ammattikäytössä oleville pienille aluksille ja yrityksen omistamille veneille. Vakuutus kattaa omalle alukselle aiheutuneet vahingot sekä omistajan vastuun vahingoista, jotka syntyvät aluksen käytön yhteydessä.


 • Joustava

  Aina oikean kokoinen vakuutusturva.

 • Räätälöity

  Lisäturvilla voit vakuuttaa esimerkiksi aluksen käyttötarkoituksen mukaiset varusteet tai keskeytysvahingon.

 • Parasta korvauspalvelua

  Asiakkaamme antavat korvauspalvelullemme arvosanaksi 4,5 asteikolla 1-5.

Pienalusvakuutus

Pienalusvakuutus on ​yrityksen omistaman aluksen tai veneen vahinkovakuutus. Tällaisia ovat esimerkiksi

 • kalastusalus
 • matkustaja-alus
 • työvene
 • hinaaja
 • ruoppaaja
 • purjevene
 • moottorivene
 • soutuvene
 • tapauskohtaisesti RIB-veneet ja vesiskootterit jne.


Pienalusvakuutus korvaa

Alus vakuutetaan koko arvostaan, jolloin vakuutus korvaa esimerkiksi

 • kokonaishäviön eli kun alus menetetään kokonaan
 • osittaiset oman aluksen vauriot
 • meripelastuskustannukset
 • yhteentörmäysvastuun
 • aluksen osuuden yhteishaveritapauksissa

Lisäturvilla vakuutamme myös mm:

 • ​aluksella olevat tarvikkeet ja kalastusvälineet
 • konerikot
 • jäävahingot
 • sotatoimien, sabotaasin, terrorismin jne. aiheuttamia vahinkoja.

Yhteentörmäysvastuu

Yhteentörmäysvastuu sisältyy aina pienalusvakuutukseen. Se kattaa varustajan korvausvastuun esinevahingosta, joka on aiheutunut aluksen törmäämisestä toiseen alukseen tai muuhun esineeseen, esim. laituriin. Yhteentörmäysvastuu ei kata henkilövahinkoja tai lastille aiheutuneita vahinkoja.​​ Yhteentörmäysvastuusta korvataan enintään oman aluksen vakuutusarvoa vastaava määrä. Tämä on harvoin riittävä vastuuvakuutus pienaluksen omistajalle. Suosittelemme laajempaa varustajan vastuuvakuutusta.

Estä alusvahingot

Alusvahinko voi sattua niin satamassa kuin merelläkin. Lue turvallisuusvinkkimme


Varustajan vastuuvakuutus

Varustajan vastuuvakuutus on oleellinen osa varustajan liiketoiminnan vakuuttamista. Sillä katetaan omistajalle merilain nojalla syntyvä vastuu esine- ja henkilövahingoista.

Vakuutus kattaa esimerkiksi

 • ​omaisuusvahingon törmäystilanteessa, vaikka korvausvelvollisuus ylittäisi oman aluksen vakuutusarvon
 • ulkopuolisille aiheutuneet henkilövahingot
 • omalle miehistölle aiheutuneet henkilövahingot
 • aluksen aaltojen tai ankkurien aiheuttamat vahingot
 • öljyvuodosta aiheutuneet vahingot
 • uponneen aluksen nostamisesta ja poisviennistä aiheutuvat kustannukset viranomaisen niin vaatiessa.

Myönnämme varustajan vastuuvakuutuksen vain jos myös aluksen kaskovakuutus on Ifissä.

Varustajan vastuuvakuutus matkustajille

Voimme tarjota lisävakuutuksena enintään 12 hengen matkustaja-aluksille rajoitetun matkustajavastuuvakuutuksen.

Suurempien matkustaja-alusten matkustajavastuuvakuutukset myöntää yhteistyökumppanimme Carina Managers​.

 1. Yritysasiakkaat
 2. Vakuutukset
 3. Merivakuutus
 4. Yrityksen venevakuutus