Företagets båtförsäkring

Skräddarsydda försäkringslösningar för företagets båtar och mindre fartyg i yrkesmässig verksamhet.

Be om en offert

Företagets båtförsäkring är avsedd för mindre fartyg i yrkesmässig verksamhet samt för övriga företagsägda båtar. Försäkringen täcker skador på eget fartyg och skadeståndsansvar gentemot tredje man för skador i samband med fartygets drift.

 • Skräddarsydd

  Försäkringslösningar för din verksamhet

 • Flexibel

  Försäkringsbelopp och självrisk enligt ditt behov

 • Utmärkt skadehantering

  Våra kunder ger oss betyget 4,5 på skalan 1-5.


Företagets båtförsäkring

Skadeförsäkring för olika typer av mindre fartyg i yrkesmässig verksamhet och övriga företagsägda båtar. Exempelvis:

 • fiskebåtar
 • passagerarbåtar
 • arbetsbåtar
 • bogserbåtar
 • mudderverk
 • segelbåtar
 • motorbåtar
 • roddbåtar
 • från fall till fall RIB-båtar och vattenskotrar.

Företagets båtförsäkring ersätter

Fartyget försäkras till sitt fulla värde, vilket innebär att försäkringen ersätter:

 • totalförlust då fartyget går förlorat
 • skador på eget fartyg
 • bärgningskostnader
 • kollisionsansvar
 • fartygets bidrag i gemensamt haveri.

Med tilläggsförsäkringar kan vi även täcka:

 • utrustning och fiskeredskap ombord
 • maskinskador
 • isskador.

Kollisionsansvar

Kollisionsansvar ingår alltid i företagets båtförsäkring. Kollisionsansvaret omfattar det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge till tredje man för skada på egendom till följd av att fartyget direkt har sammanstött med ett annat fartyg eller föremål. Kollisionsansvaret omfattar inte personskador eller skada på fartygets egen last. Kollisionsansvaret ersätter enbart skadestånd intill fartygets försäkringsbelopp. Det är sällan tillräckligt som ansvarsförsäkring och därför rekommenderar vi redarens ansvarsförsäkring, som är en mer omfattande tilläggsförsäkring.