Vältä vahingot matkan aikana

Valvo matkan aikana, että alus pidetään asianmukaisessa kunnossa

  • Järjestä vahdinpito niin, että matkan aloittava vahti samoin kuin seuraavatkin vahdit ovat vahtiin tullessaan tarpeeksi levänneitä ja muuten tehtävänsä edellyttämässä kunnossa.
  • Asianmukaista tähystystä on pidettävä kaiken aikaa.
  • Vahdin aikana aluksen ohjattu suunta, sijainti ja nopeus täytyy tarkistaa riittävän lyhyin väliajoin tarkoitukseen sopivilla navigointilaitteilla.
  • Aluksen vauhti pitää suhtauttaa liikennetilanteeseen, näkyvyyteen ja sääolosuhteisiin.
  • Noudata kansainvälisiä sääntöjä yhteentörmäysten ehkäisemiseksi merellä.
  • Vahtipäällikön on oltava perehtynyt elektronisten navigointilaitteiden ominaisuuksiin ja rajoituksiin.

Automaattiohjauksen viat

  • Vahtipäällikön on tarkistettava säännöllisesti, että autopilotti ohjaa oikeaan suuntaan.
  • Käsiohjausta on käytettävä, jos se lisää aluksen turvallisuutta.

Viranomaisvaatimukset ja suojeluohjeet

  • Aluksen tulee täyttää lain tai viranomaisten edellyttämät luokitus-, rekisteröinti- ja muut vastaavat vaatimukset.
  • Aluksen pitää olla varustettu lain ja viranomaisten edellyttämin dokumentein.