Alusvakuutus

Ifin alusvakuutus kattaa kaikki oleellisimmat riskit, jotka uhkaavat alusta tai yritystäsi sen omistajana.

Pyydä vakuutustarjous aluksellesi - tai koko yrityksellesi

Ota yhteyttä

Yrityksen alusvakuutus

Yli 15 metriä pitkille aluksille

Ifin alusvakuutus perustuu oletusarvoisesti pohjoismaisten merivakuutusehtojen 2013 viimeisimpään versioon ja kattaa vakuutustarpeestasi riippuen

  • omaa alustasi kohtaavat vahingot (kokonaishäviö ja osittaiset alusvahingot)
  • yhteentörmäysvastuun
  • yhteishaverin osallistumismaksun
  • meripelastuksen kustannukset
  • jäävahingot.

Turvaa voidaan täydentää vakuuttamalla myös

  • ​sota- ja lakkoriskit
  • varustajan vastuu aina merilain mukaiseen ns. globaalirajoitusmäärään asti
  • kasko- ja rahtietuudet
  • keskeytysvahingot (Loss of hire).

Kokonaishäviö ja osittaiset alusvahingot

Jos alus menetetään korvattavan vahinkotapahtuman seurauksena tai se vahingoittuu niin pahoin, että odotetut korjauskustannukset nousisivat yli 80 %:iin aluksen vakuutusarvosta, korvataan kokonaishäviön perusteella koko sovittu vakuutusmäärä vähentämättä omavastuuta.

Pienempien, osittaisten alusvahinkojen seurauksena korvataan aluksen korjauskustannukset ja korjaamisen edellyttämät siirrot yms. toimet, kun vahinko johtuu ehtojen mukaan korvattavasta tapahtumasta. Osittaisia vahinkoja korvattaessa korvattavasta määrästä vähennetään sovittu omavastuu.

Pelastamiskustannukset ja yhteishaveri

Korvattavan vahinkotapahtuman vuoksi tarpeelliset ja kohtuulliset meripelastuskustannukset korvataan alusvakuutuksesta sovittuun vakuutusmäärään asti.
Alukselle määrätty osuus yhteishaverissa korvataan alusvakuutuksesta ilman omavastuuta, vaikka sovittu vakuutusmäärä näin ylitettäisiin.

Kone- ja jäävahingot

Jos näin on nimenomaisesti sovittu, alusvakuutuksesta korvataan aluksen koneiston ja sen osien vaurioituminen myös muusta kuin törmäyksestä tai pohjakosketuksesta johtuen.

Jäävahingot voidaan myös sopia korvattaviksi, jolloin alukselta kuitenkin edellytetään jääluokitusta.

Vastuu kolmannelle osapuolelle

Alusvakuutukseen sisältyy oletusarvoisesti ns. yhteentörmäysvastuu, jonka perusteella korvataan yhteentörmäyksen seurauksena kolmannelle osapuolelle aiheutuvat esinevahingot sovittuun vakuutusmäärään asti.

Yhteentörmäysvastuun lisäksi vakuutukseen voidaan liittää laajempi vastuuvakuutus, joka kattaa varustajan lain mukaisen vastuun aluksen operoinnin yhteydessä ulkopuolisille aiheutuvista vahingoista. Suomen merilakiin on implementoitu ns. globaalirajoitusjärjestelmä, jonka mukaisesti varustaja voi rajoittaa vastuunsa aluksen aiheuttamista vahingoista tiettyyn määrään riippuen aluksen bruttovetoisuudesta.

Varustajan vastuu -lisätuotteella alusvakuutus voidaan ulottaa kattamaan vahingonkorvausvelvollisuus mainittuun rajaan asti ja tarvittaessa vastuuvakuutus voidaan sopia kattamaan merilain mukainen vahingonkorvausvelvollisuus aluksella kuljetettaville matkustajille aiheutuneista henkilö- ja matkatavaravahingoista.

Sota- ja lakkoriskit

Alusvakuutukseen on liitettävissä lisäturva sota- ja lakkovaarojen varalle. Sillä katetaan sodasta tai sodantapaisista oloista johtuvat vahingot samoin kuin mm. kaappaus, takavarikointi yms. vieraan vallan väliintulo sekä lakon ja työsulun, mellakan, sabotaasin ja terroriteon aiheuttamat vahingot.

Estä alusvahingot

Alusvahinko voi sattua niin satamassa kuin merelläkin. Lue turvallisuusvinkkimme