Näin vältät laivan konevahingot

Pienetkin konevahingot voivat aiheuttaa mittavia korjaus- ja huoltokustannuksia sekä toiminnan keskeytyksiä.

Voiteluöljy

 • Vaihda öljyt valmistajien öljynvaihtovälisuosituksien mukaan. Käytä ainoastaan koneeseen ja käyttöoloihin sopivaa öljyä.

Öljynäytteiden analysointi

 • Ota öljynäytteitä pääkoneesta, vaihteistosta ja hydrauliikkajärjestelmästä. Öljynäytteiden analysointi paljastaa viat usein ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa vahinkoa koneistolle.

Öljynäytteiden analysointi kannattaa

Öljyn laadun säännöllinen analysointi on keskeinen keino saada tarkka kuva sekä öljyn että koneiston tilasta.

Öljynäytteiden analysoinnin tarkoitus on varmistaa koneiston luotettava toiminta ja helpottaa huolto- ja korjaustoimien suunnittelua. Öljynäytteiden analysointiin kuuluvat

1. Öljyn kuntoanalyysi

Öljyn kuntoanalyysilla selvitetään, onko öljy käyttökuntoista ja varmistetaan, että sen voitelu- ja toimintakyky on riittävä. 

 • Vastaako öljy valmistajan suorituskykyvaatimuksia?
 • Onko lisäaineiden pitoisuus vielä riittävä?
 • Onko öljyn viskositeetti muuttunut?
 • Mikä on öljyn jäljellä oleva käyttöaika?

2. Öljyn puhtausanalyysi

Öljyn puhtausanalyysilla selvitetään, onko öljyssä ylimääräisiä aineita sekä mahdollisten aineiden alkuperä.

 • Jäähdytysnestepitoisuus?
 • Vesipitoisuus?
 • Nokipitoisuus?
 • Polttoainelaimentuma?

3. Kulumametallianalyysi

  Kulumametallianalyysillä selvitetään, onko öljyssä kulumametallihiukkasia johtuen koneessa tapahtuvasta mekaanisesta- tai korroosiokulumisesta.

  • Esiintyykö epänormaalia kulumista?
  • Mikä koneosa on kulumametallihiukkasten lähde?
  • Miten vakavasta kulumisesta on kysymys?

   Jäähdytysneste

  • Mahdollisen jäähdytysnesteen täytyy vastata valmistajan suorituskykyvaatimuksia koskien mm. pakkaskestävyyttä ja korroosiota.

  Huoltotoimenpiteet

  • Koneisto täytyy huoltaa valmistajien huoltosuosituksien mukaan.

  Hälytysjärjestelmien toiminnan testaus

  • Hälytysjärjestelmien toiminta pitää testata säännöllisesti ja testit täytyy dokumentoida.
  • Vuotohälytysjärjestelmä voi estää mittavia vahinkoja konehuoneessa.
  • On tärkeää, että miehistö osaa toimia palotilanteessa.

  Kumiputket

  • Merivesijärjestelmien kumiputket on asennettava asianmukaisesti.
  • Kiinnityskohdasta löystyneet ja haljenneet kumiputket voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja konehuoneessa.
  • Sisäänotto- ja laitaventtiilit on sijoitettava paikkoihin, joihin on helppo päästä.
  • Konehuoneessa on oltava toimiva vuotohälytysjärjestelmä.

  Koneita käytettäessä

  • Koneita käytettäessä on asianmukaisesti valvottava koneiden käyntiarvoja.

  Vaihdettaessa konetta

  • Huomioi että konetyyppiin on saatavissa varaosia ja huoltoa.
  • Valitse riittävän tehokas kone. Koneen käyttöikä pitenee, jos konetta ei aja täydellä teholla.
  • Tarkista, että uusi kone on yhteensopiva vaihteiston ja potkurin kanssa.